Lapszámok

2019. október XXVII. évfolyam V. szám

Továbbra is várják a Széchenyi István Egyetemre a CeMBeton szakembereit

Az előző tanévben a CeMBeton munkatársai és szakemberei öt különféle előadástémával járultak hozzá a győri Széchenyi István Egyetem (SZE) hallgatóinak szakmai fejlődéséhez. A Kötőanyagok, a Betontechnológiai ismeretek, a Beton adalékszerek, a Beton újrahasznosítása és a Különleges betonok címmel futó szakmai prezentációk iránt meglehetősen nagy volt az érdeklődés.

Arról kérdeztük dr. Bozsaky Dávidot, a SZE Építészeti és Épületszerkezettani Tanszékének vezetőjét, hogy miként illeszkednek ezek a témák, területek az egyetem oktatásába.

A kötőanyagok és a betontechnológiai ismeretek szerves részét képezik annak a tananyagnak, mellyel az építész- és építőmérnök alap- és osztatlan képzésre járó hallgatók tanulmányaik során találkoznak. Ezeket az ismereteket az Építőanyagok nevű 2 féléves tárgy folyamán szerezhetik meg. A beton adalékszerek, a beton újrahasznosítás és a különleges betonok a speciális szakterület számára érdekesebbek, így ezek a témák a szerkezet-építőmérnök mesterszakos hallgatók számára összeállított tananyagban találhatók a Fizikai laboratórium építőmérnököknek, ill. az Anyagtudomány építőmérnököknek című tantárgyak keretein belül. A CeMBeton munkatársait az említett tantárgyak egyetemi előadásaira hívtuk meg és a tanóra keretében, vendégelőadások formájában adták át a hallgatóknak az ismereteket.

Fotó: Széchenyi Alumni Magazin, Könczöl János

Milyen volt az érdeklődés a hallgatók, akár az oktatók részéről?

A hallgatók számára általában jóval érdekesebb, ha a tananyagot néha nem az egyetemi oktató, hanem egy meghívott külső szakember adja át, ugyanis a vendégelőadók gyakran egészen más aspektusból közelítik meg az egyes témákat. Ennek köszönhetően a fiatalok sokkal árnyaltabb képet kapnak az egyes témakörök megtárgyalásakor. Az egyetemi oktatás egyik fő céljának tekintjük a gyakorlatorientált képzést, az ennek megvalósításához vezető út egyik fontos lépése a külső szakemberek megjelenése az oktatásban. Az említett témák amúgy is a tananyag részét képezik, így a hallgatókat természetesen az is ösztökélte a vendégelőadásokon való részvételre, hogy zárthelyin és vizsgán is visszaköszönt nekik a téma. Az előadások iránt azonban a vártnál magasabb volt az érdeklődés. Ezt a magas érdeklődési szintet az is bizonyítja, hogy az órákon nem csupán azon hallgatók jelentek meg, akiknek a tantárgy a kötelező tananyag részét képezte, hanem más képzésekről is áthallgattak. Külön kiemelném az építészmérnök hallgatók nagy mértékű érdeklődését a szerkezet-építőmérnök szakos tantárgyak (Anyagtudomány építőmérnököknek, Fizikai laboratórium építőmérnököknek) vendégelőadásai iránt, ugyanis a nagy számú önszorgalomból megjelenő hallgató gyakorlatilag megduplázta az előzetes várt hallgatói létszámot.

Miért hasznos az egyetem, a hallgatók számára, hogy ilyen előadások is elhangzanak?

Az egyetemi oktató és a vendégelőadó gyakran egészen más nézőpontból mutatja be az egyes problémaköröket. Az egyetemi tananyag túlságosan sok elméleti anyagát nagyszerűen kiegészíti és színesíti a gyakorlati szakemberek praktikus tudása.

Várható-e folytatás? Milyen témák érdeklik a hallgatókat, esetleg körvonalazódhat-e az egyetemen kívüli helyszín meglátogatása?

Szeretnénk, ha a CeMBeton szakemberei a következő tanévekben is megjelennének az egyetemi oktatásban. Az Építőanyagok, a Fizikai laboratórium építőmérnököknek, valamint az Anyagtudomány építőmérnököknek c. tantárgyak esetében a korábbi évek tapasztalatai egyaránt rendkívül pozitívak oktatói és hallgatói részről. Szeretnénk, ha a fent említett három tantárgyból évről évre vendégül láthatnánk a CeMBeton munkatársait a korábban említett öt témában (Kötőanyagok, Betontechnológiai ismeretek, Beton adalékszerek, Beton újrahasznosítás, Különleges betonok), mert mind az oktatók, mind a hallgatók rendkívül színvonalasnak és tanulságosnak ítélték őket.