Lapszámok

2019. október XXVII. évfolyam V. szám

Szabványfigyelő

2019. szeptember
Nemzeti szabványok közzététele

MSZ EN 1992-1-2:2004/A1:2019
Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra
 

2019. augusztus
Új európai szabványkiadványok

EN 12350-1:2019
Testing fresh concrete. Part 1: Sampling and common apparatus
 
EN 12350-2:2019
Testing fresh concrete. Part 2: Slump test
 
EN 12350-3:2019
Testing fresh concrete. Part 3: Vebe test
 
EN 12350-4:2019
Testing fresh concrete. Part 4: Degree of compactability
 
EN 12350-5:2019
Testing fresh concrete. Part 5: Flow table test
 
EN 12350-6:2019
Testing fresh concrete. Part 6: Density
 
EN 12350-7:2019
Testing fresh concrete. Part 7: Air content. Pressure methods
 
EN 12350-8:2019
Testing fresh concrete. Part 8: Self-compacting concrete. Slump-flow test
 
EN 12390-2:2019
Testing hardened concrete. Part 2: Making and curing specimens for strength tests
 
EN 12390-3:2019
Testing hardened concrete. Part 3: Compressive strength of test specimens
 
EN 12390-5:2019
Testing hardened concrete. Part 5: Flexural strength of test specimens
 
EN 12390-7:2019
Testing hardened concrete. Part 7: Density of hardened concrete
 
EN 12390-8:2019
Testing hardened concrete. Part 8: Depth of penetration of water under pressure
 
EN 12504-1:2019
Testing concrete in structures. Part 1: Cored specimens. Taking, examining and testing in compression
 
Szabványok magyar nyelvű változatának megjelenése
 
MSZ EN 494:2012+A1:2016 Szálerősítésű cement tetőfedő hullámlemezek és idomelemek. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek
 

Nemzeti szabványok visszavonása

MSZ 4736-1:1984
Vasbeton támlemezek. A minőség ellenőrzése
 
MSZ 4736-2:1984
Vasbeton támlemezek. Ta jelű támlemez
 
MSZ 4736-3:1984
Vasbeton támlemezek. Tc jelű támlemez
 
MSZ 17215-6:1984
Beton- és vasbetonszerkezetek korrózióvédelme. A beton acélt védő hatásának vizsgálata és minősítése
 
MSZ 17215-7:1984
Beton- és vasbeton szerkezetek korrózióvédelme. A betonacél korróziós állapotának helyszíni vizsgálata
 
MSZ 17215-9:1989
Beton- és vasbeton szerkezetek korrózióvédelme. Megszilárdult betonok termoanalitikai vizsgálata
 
MSZ 18285-2:1979
Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbatesten. Közvetett húzóvizsgálat
 
MSZ 18285-3:1979
Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbatesten. Triaxiális nyomóvizsgálat
 
MSZ 18285-4:1979
Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbatesten. Hasítóvizsgálat
 
MSZ 18286-1:1979
Építési kőanyagok energiavezetési és térfogatállandósági vizsgálatai. Ultrahanghullám terjedési sebességének vizsgálata
 
MSZ 18289-6:1979
Építési kőanyagok időállóság vizsgálata. Hőtűrési vizsgálat 750 ± 50°C hőmérsékleten
 
MSZ 2509-4:1989
Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata. A behajlás mérése 2019. július Nemzeti szabványok közzététele:
 
MSZ EN 17087:2019
Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése. Vizsgálati mintarészek előkészítése laboratóriumi mintából a kibocsátás vizsgálatához és a tartalmának elemzéséhez
 
MSZ EN 934-6:2019
Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 6. rész: Mintavétel, illetve a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése
 
Szabványok magyar nyelvű változatának megjelenése:
 
MSZ EN 196-11:2019*
Cementvizsgálati módszerek. 11. rész: Hidratációs hő. Izotermikus hővezetési kalorimetriás módszer
 
MSZ EN 490:2011+A1:2017
Beton tető- és idomcserepek tetőfedésre és falburkolásra. Termékelőírások
 
MSZ EN 492:2012+A2:2018
Szálerősítésű cement tetőfedő lemezek és idomelemek. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek
 

Új európai szabványkiadványok:

EN ISO 14064-2:2019
Greenhouse gases. Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements (ISO 14064-2:2019)
 
EN ISO 14064-3:2019
Greenhouse gases. Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements (ISO 14064-3:2019)
 
EN 1992-1-2:2004/A1:2019
Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design
 
CEN/TS 17331:2019
Construction products: Assessment of release of dangerous substances. Content of organic substances. Methods for extraction and analysis
 
CEN/TS 17332:2019
Construction products: Assessment of release of dangerous substances. Analysis of organic substances in eluates
 
CEN/TR 17365:2019
Method for the determination of C3A in the clinker from cement analysis