Lapszámok

2019. április XXVII. évfolyam II. szám

Csókás Elek, Dr. Czoboly Olivér, Földvári Gábor: A betontechnológia és a betonfelhasználás fejlődése 2. rész

A cikk 1. részében ismertettük, hogy a szokványos transzportbetonok nyomószilárdsága és környezeti osztályai miként változtak az elmúlt években. Jelen részben pedig a transzportbetonok konzisztenciaosztályának alakulásával foglalkozunk.

A MEGFELELŐ KONZISZTENCIA FONTOSSÁGA

A megfelelő betonszerkezet készítéséhez nem elegendő a megfelelő nyomószilárdság, illetve környezeti osztály előírása. Szükséges a szerkezet jellemzőinek, valamint a bedolgozási módnak megfelelő konzisztenciaosztály alkalmazása is.

A technológiailag igényelt és a ténylegesen megrendelni kívánt beton konzisztenciaosztály meghatározásában komoly felelőssége van a tervezőnek, a kiírónak és a műszaki előkészítő mérnököknek. Amennyiben nem a szerkezetnek, illetve a bedolgozási technológiának megfelelő konzisztenciájú a beton, akkor a szerkezet tömörítetlenné válhat, vagy kontroll nélkül többletvizet adagolhatnak a betonhoz az építési helyszínen. Mind a két esetben veszélybe kerülhet a szerkezet teherbírása, illetve tartóssága. Emiatt kiemelten fontos az építési és bedolgozási technológiához illeszkedő friss beton konzisztenciát rendelni.

JELLEMZŐ ELŐÍRT KONZISZTENCIÁK

Napjainkban is a legnagyobb mennyiségben F2 konzisztenciaosztályú transzportbetonokat rendelnek. Biztató azonban az a tendencia, hogy az MSZ 4798 szabvány szerinti transzportbetonok esetén az F3 konzisztenciaosztály alkalmazásának aránya – a szilárdsági osztállyal együtt – évről évre nő, míg az F1 osztály alkalmazása fokozatosan csökken.

Érdekes megvizsgálni az elmúlt években a különböző szilárdsági osztályokhoz megrendelt konzisztenciaosztályokat (1. ábra). Jól látható, hogy kisebb nyomószilárdsági osztály (C8/10-C12/15) esetén jellemzően F1-F2 konzisztenciaosztályt rendelnek, míg C25/30 nyomószilárdsági osztálynál és felette már F2-F3 az általánosan előírt konzisztenciaosztály. Ez többek között azzal magyarázható, hogy nagy nyomószilárdsági osztály esetén általában a technológia (pl. vasalás közé való bedolgozhatóság) megkívánja a könnyebb bedolgozhatóságot.

KÖNNYEN BEDOLGOZHATÓ / ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK

Sűrű vasalatú, nehezen bedolgozható, illetve speciális megjelenési igényű szerkezeteknél ún. Easycrete (könnyen bedolgozható), illetve öntömörödő betonokat szoktak alkalmazni.

A könnyen bedolgozható betonok alatt sokan sok mindent értenek. Legtöbb esetben olyan F5-F6 konzisztenciaosztályú betonokról van szó, amelyek a szokványos betonnál könnyebben bedolgozhatók, de még nem teljesítik az öntömörödő beton egyes követelményeit. Az öntömörödő betonokat közel 30 éve fejlesztették ki Japánban az élőmunkaigény csökkentése, illetve a szerkezet tartósságának javítása miatt. Ez is jól példázza, hogy már közel 30 éve felismerték: a szerkezetek megfelelő teherbírásának, tartósságának biztosításához nem elegendő a megfelelő szilárdság és környezeti osztály előírása, hanem szükség van a beton megfelelő tömörítettségére is. Kedvező tulajdonságai miatt mára olyan szinten elterjedtté vált az öntömörödő beton, hogy az MSZ 4798:2016 szabványban is definiálták, illetve meghatározták az öntömörödő betonok speciális konzisztenciavizsgálati módjait.

Az öntömörödő betonok nagy tömegű felhasználásának egyelőre komoly gátat szab a magasabb alapanyagár mellett az alapanyag változásra való fokozott érzékenysége, így a nagy mértékű betontechnológusi jelenléti, illetve anyagvizsgálati igény. Tapasztalataink szerint éppen ezért jelenleg csak speciális szerkezetek esetén alkalmaznak öntömörödő betont. Egyik legfőbb felhasználási köre a látszóbeton (látványbeton)-szerkezetek lettek.

ÖSSZEFOGLALÁS

A betonnal szemben támasztott különleges igények folyamatos kihívás elé állítják a beton szakmát. A magyarországi transzportbeton piacot tekintve megfigyelhető, hogy folyamatosan növekszik az elvárt nyomószilárdság, illetve környezeti osztályok követelménye. A nyomószilárdság növekedése mellett a jellemzően megrendelt konzisztencia is nő. A megfelelő betonminőség biztosítása viszont nem csak a betontechnológusokon, a betonüzemeken, illetve a kivitelezőkön múlik, hanem legalább akkora szerepük van benne a tervezőknek, a kiíróknak is. Tartós szerkezetek készítéséhez elengedhetetlen az ipar összes szereplőjének hathatós együttműködése.


Beton Technológia Centrum Kft.

A Duna-Dráva Cement Kft. a Beton Technológia Centrum Kft.-vel (BTC) szorosan együttműködve üzemi gyártásellenőrzést működtet, amely a gyártás folyamatos, dokumentált, a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően történő belső ellenőrzését jelenti.

A BTC fő szolgáltatásaként adalékanyag-, frissbeton- és megszilárdultbeton-vizsgálatokat végez az építőipari kivitelező cégek és betonüzemek részére az országos lefedettséget nyújtó 4 laboratóriumában: Budapesten, Győrben, Debrecenben és Dunaújvárosban. A Győri laboratórium kivételével a laboratóriumok a NAH által akkreditáltak.

A transzportbeton állandó és kiváló minőségéről rendszeres, előírt mintavételekkel gondoskodik. A folyamatos gyártásellenőrzés az előírt gyakoriságú és körű vizsgálatok végzésére (mintavételek, friss- és szilárdbeton-vizsgálatok), új betonreceptúrák tervezésére, valamint az üzemek termékválasztékának bővítésére és a gyártási technológia folyamatos ellenőrzésére is kiterjed.