Lapszámok

2019. február XXVII. évfolyam I. szám

Rácz Attila, Urbán Ferenc: Szakembereink a felsőoktatásban

Szövetségeink (CeMBeton, MABESZ) összehangolt egyetemi oktatási tevékenységének keretében szakembereink 2018-ban is több műszaki egyetemen tartottak előadást naprakész, gyakorlatorientált tudásanyagot átadva a jövő szakembereinek.

A szövetségek tagvállalati szakemberei által kidolgozott széles körű szakmai ismeretanyagot (lásd lapunk 2017. februári száma) tovább bővítve újabb sikeres együttműködést valósítottunk meg:

- A BME-vel való együttműködés keretében a Zielinski Szilárd Szakkollégium szervezésében új struktúrában, az elméletet gyárlátogatásokkal egybekötve adtunk át ismeretanyagokat a hallgatóknak. Így akkreditált vizsgálólaboratóriumban, cementgyárban, transzportbeton- és előregyártó üzemben jártak a hallgatók.

- A SzIE Ybl Miklós Építéstudományi Karon a BSc képzés „Építésiparosítás” tárgyat tartották meg a MABESZ-tagvállalatok szakemberei (gyár- és építkezéslátogatásokkal kiegészítve), továbbá az Építőanyagok, Minőségirányítás és Minőségmenedzsment tárgyak keretében a CeMBeton-tagvállalatok szakemberei (laborlátogatással kiegészítve) vettek részt a felsőfokú szakemberképzésben.

- A PTE Műszaki és Informatikai Kar „Előregyártott beton- és vasbeton szerkezetek” választható tárggyal, továbbá az egyetemen zajló „Construction Materials” angol nyelvű BSc képzés keretében tartottak előadásokat szakembereink.

- A Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézettel együttműködve BSc és MSc tömbösített képzést tartottak szakembereink „Cement- és betonipari eljárástechnika” választható tárgyként, az MSc hallgatóknak további elméleti anyaggal és laborgyakorlattal kiegészítve.

- A Pannon Egyetem Mérnöki Kar, Anyagmérnöki Intézet BSc képzése keretében a „Kötőanyagok technológiája” választható tárgy keretében vettek részt kollégáink az egyetemi képzésben.

- A győri Széchenyi István Egyetemen az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karral is elkezdtük együttműködésünket, melynek során az Építőanyagok 1. tárgy keretein belül, valamint az Épületszerkezeti megoldások elnevezésű szakmai napon tartottunk előadásokat.

Az egyetemi együttműködések keretében TDK, diplomamunkák konzulensi, bírálói tevékenységeket is végeznek kollégáink. A hallgatói, oktatói visszajelzések alapján és az ipari technológiák fejlődését nyomon követve folyamatosan fejlesztjük anyagainkat, igazodva a mindennapos kihívásokhoz, a tudásanyag naprakészen tartásához. Az ismeretanyag átadását online felületeinken, valamint a BETON szakmai lapban is segítjük, így nemcsak az oktatók és a hallgatók, hanem a szakmai érdeklődők számára is eljutnak ezek az információk.