Lapszámok

2018. december XXVI. évfolyam VI. szám

Szabó Ottó: Székesfehérvár Arconic, K2 csarnok

Az ASA Építőipari Kft. megrendelésére 2018 májusában kezdtünk bele a tárgyi, mintegy 20 000 m2-es ipari létesítmény előregyártott vasbeton vázszerkezetének gyártmánytervezésébe. Adatszolgáltatásként megkaptuk Kállai György generál statikus kiviteli terveit, műszaki leírását, statikai számítását, továbbá az ASA nyertes ajánlatának részletes műszaki tartalmát. Ezekből kiderült, hogy alapvetően két jól elkülöníthető objektum épül: egy F+1 szintes irodaház – egy későbbi szint fogadására alkalmasan –, valamint egy nagy méretű ipari csarnok, meglehetősen bonyolult alaprajzi és magassági adottságokkal. Azaz sok negatív és pozitív sarokkal, szintváltásokkal, helyenként foltokban beúsztatott közbenső vb. födémekkel, az alapterület döntően nagy részén híddaruk telepítésével, változatos vonalvezetésű vb. tűzfalakkal és körben hőszigetelt vb. szendvics lábazati panelekkel.

Napjainkra az a gyártmánytervezési gyakorlat alakult ki a Plan 31 Kft.-nél, hogy a hozzánk beérkező adatokat a kért elvárásoknak megfelelő sebességgel – a gyorsan szó általában kevés ennek pontos jellemzésére – feldolgozzuk, azaz belemélyedünk. Megismerjük a kiviteli terv elvárásait, az ASA Építőipari Kft. erre adott ajánlati válaszát. A kettő összevetéséből gyakran maradnak tisztázatlan részletek, ezeket gyorsan az illetékes felek elé terjesztjük, hogy minél hamarabb megszülessenek a végleges döntések. A háttérben egyidejűleg két fronton elindul a munka: valaki 3D modellt készít az ASA ajánlatában szereplő keresztmetszetekkel a teljes vb. vázról, sőt, amennyiben releváns, a kapcsolódó acél és monolit vb. szerkezeteket is ábrázolva (gyakran ezen kiegészítésekkel érzékelhető tisztán a vb. váz logikája). Fontos szempont a könnyebb megértés, hisz azért készítünk 3D modellt extra sebességgel, hogy még a részletes gyártmánytervek összeállítása előtt körbeküldhessük az érintetteknek, hogy megkaphassuk az észrevételeiket, a jóváhagyásukat. A modellkészítéssel egyidejűleg egy másik team vagy kolléga elindítja a statikai számítást is. Ez többnyire a feszített vasalású gerendák méretezéséből áll, hiszen ezek az ipari csarnokok nagy fesztávúak, takarékos szelvénynyel, gazdaságos méretekkel. Csak így van esély piacképesnek maradni. A vb. vázat általában nem méretezzük újra, hanem elfogadjuk a generál statikus számításának eredményeit. Ez főleg a merevített vagy részlegesen merevített épületekre igaz, hiszen ezekben az esetekben olyan mélységig bele kellene ásnunk magunkat az épület statikájába, ami egy vb. gyártmánytervezőtől nem várható el, indokolatlan is lenne. Persze nem hallgatható el, hogy a magyar generál statikusok a vb. váz ellenőrzésére nagy többségben az Axis programot használják, amely program a vasbeton vázak viselkedését csak durván közelíti. Ahogy a két előőrs, a modellkészítő és a méretező előrehaladt, illetve végzett, kezdődhet a feldolgozás.

A vb. elemekről – kelyhek, pillérek, közbenső födém, tetőfödém gerendák, lábazati és falelemek, dokkolók, tűzfalak, lépcsők, konzolok, szerelvények stb. – kiosztási (elnevezési) tervek készülnek, majd a négy számjegyű azonosítóval ellátott egyes elemekről zsaluzási és vasalási tervek születnek. Ezen a csarnokon az ASA Építőipari Kft. a szinte már rutinná vált rövidfőtartós vb. szerkezeti csontvázát alkalmaztuk, azaz a 15x30 m-es alapraszter rövidebb, 15 m-es vonalára kerültek a főtartók (IP120/60), a 30 m irányában 7,50 m-es osztással a szelemenek (ITS145/60, ITS154/60 - magasságnövelés hózugteher okán). Ami eltért a szokásostól, az a 80/90 cm keresztmetszetű, 18,50 m hosszú pillérek kialakítása. Tömör vasbetonelemként jócskán meghaladták volna a 30 tonnás, gyártósori lehetőségek szabta súlyhatárt, ezért polisztirol betétekkel le kellett vinnünk az önsúlyt, mindemellett ügyelve arra, hogy a pillér merevségi mutatóiban érzékelhető romlás ne mutatkozzon, valamint a lokális terhek bevezetésénél (gerendafelülés, darukonzol, emelőcső) se jelentkezzen statikai probléma.

Másik érdekesség a pillér-tűzfal kapcsolat. Itt a Pfeifer VS ISI rugalmas kábellel képzett zipzárvasalásos kapcsolatát választottuk, mert egyidejűleg kielégítette az esztétikai, a gyors szerelhetőségi elvárásokat és az előírt teherbírási, valamint tűzvédelmi követelményeket, mindezekről a megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezve.

Az Arconic egy jó nevű multinacionális cég, szigorú belső beruházási szabályzattal, amely minden kivitelezőre, így az ASA Építőipari Kft.-re is kötelező érvényű. Örömmel számolhatok be helyszíni tapasztalataim alapján, hogy az ASA gyártóüzemi és helyszíni csapata hiba nélkül megfelel e magas elvárásoknak. Örülünk, hogy terveinkkel segíthettük őket a jó eredmények elérésében.