Lapszámok

2018. október XXVI. évfolyam V. szám

Kovács Péter: A Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciója az előregyártott vasbeton szerkezetek szemszögéből

Az új Puskás Ferenc Stadion

A beruházó Nemzeti Sportközpontok 2017 márciusában kötött szerződést a stadion rekonstrukciójának tervezésére és kivitelezésére. A tervek szerint az aréna műszakilag alkalmas lesz arra, hogy otthont adjon az UEFA égisze alatt rendezendő bármely sporteseménynek.

A nyílt nemzetközi közbeszerzést a Magyar Építő Zrt. – ZÁÉV Zrt. konzorcium nyerte meg. A stadion előregyártott vasbeton szerkezetei a Ferrobeton Zrt. és az ASA Építőipari Kft. közreműködésével készülnek.

Műszaki adatok:

Stadion lelátó maximális nézőszáma: ~ 67 200 fő

Háromszintes előregyártott vb. lelátó betonszerkezete: ~ 15 000 m3

Előregyártott vasbeton szerkezet kivitelezése 2017 - 2018

A stadion épület tartószerkezetének felépítése:

Az épület a 0,00 szint felett nyolc dilatációs egységre oszlik:

- a pálya hosszoldala menti szakaszok,

- a sarokrészek,

- valamint a pálya rövid oldala menti szakaszok.

Az épület függőleges és vízszintes szerkezetei monolit- és előregyártott vasbeton szerkezetből, továbbá monolit vasbeton lépcsőházi magokkal és merevítő falakból épül fel, amely a háromszintes előregyártott vb. lelátót és az alatta lévő szinteket foglalja magában.

A pilon lépcsőházak az épület külső kontúrja mentén körben helyezkednek el, öszszesen 38 darab.

Az előregyártott vasbeton lelátószerkezet általános bemutatása

A lelátóelemek (tribün) és az őket alátámasztó gerendák előregyártott vasbeton szerkezetűek. A lelátó három egységre tagolódik: alsó, középső és felső karéjra. A Ferrobeton Zrt. a középső és felső karéjt kivitelezi. A lelátóelemek kéttámaszú tartóként készülnek, melyek jellemzően az előregyártott kéttámaszú (esetenként konzolos) vasbeton gerendákra fekszenek fel.

A lelátóelemek alsó síkján ún. fészkek lettek kialakítva, melyekbe az azokat alátámasztó gerendák felső síkján létrehozott csapok tökéletesen beleülnek. Ezzel a speciális módszerrel a lelátóelemek „lecsúszása” is gátolt. A monolit vasbeton szerkezeteknél alkalmazott szerkezetkettőzés és a dilatációs hézag a lelátóelemeknél nem jelenik meg. A középső és felső karéj nagy konzoljainál azonban minden második mezőben csavarozott kapcsolattal is a gerendákhoz rögzítjük a lelátóelemeket. Ezáltal merev tárcsákat hozunk létre, mellyel a konzolok oldalirányú kilengését is jelentősen korlátozzuk.

A lelátóelemek alulról sík, felül fokokkal ellátott elemekből, kéttámaszúan lesznek kialakítva. Az elemek felülről nézve a soroknak megfelelően lépcsős és ferde felületekkel határoltak. Valamennyi lelátóelem egyenes kialakítással készül. A sarkoknál az átfordulást is sík elemek alkotják, alaprajzilag szegmens vonalvezetéssel. A lelátóknál található arénatöltési bejáratok és korlátok egyes elemei előregyártva és esztétikus monolit vasbeton szerkezetként is készülnek.

A pilonokban lévő lépcsőkarok a pihenőkre támaszkodó előregyártott elemek, a pilonokban lévő lépcsőpihenők pedig monolit szerkezetek.

Középső és felső lelátó felépítése

Az előregyártott elemek általában két sort fognak össze. Az induló sor és a VIP terasz feletti induló sor ilyen szempontból kivételt képez, mivel itt egy mellvédelem is hozzábetonozódik az elemhez.

A teljes kerület mentén a lelátószerkezet íves kialakítását szegmensekkel követtük lea gyártástechnológia egyszerűsítése miatt. A töltők oldalfala monolit vasbeton szerkezetű, mely az alatta lévő vasbeton födémről indul. A töltők melletti lelátóelemek egyik oldalukon az előregyártott tartókra támaszkodnak, míg a másik oldalon az előbb említett töltők oldalfalain képzett konzolokra.

A fellépők 4-5 soronként 1 cm-es lépcsőkben változnak. Az igen változatos fellépési magasságot a lelátó láthatósági szerkesztése határozza meg.

A munkahézag fugák mindig lépcsőfok tőbe esnek. A lelátóelemek közötti fugák — az ülőrész felőli oldalon — minden esetben rugalmas fugaanyaggal kerülnek kitöltésre. Az előregyártott lelátó elemeket előregyártott vasbeton gerendák támasztják alá, melyek kéttámaszú kialakításúak. A középső karéj szintjén három, a felső karéj szintjén négy egymásra épülő gerenda képezi a támaszt. Mivel a gerendák felső felületei a lelátó hajlásszögét követik, az alsó síkjai pedig két támasz között egyenesek, így a gerendák magassága változik.

A legalsó gerenda törtvonalú, kéttámaszú, a pálya felé igen nagy konzollal, ami egyben hordja a középső, illetve a felső arénatöltés födémét is. A konzol változó magasságú, tőben magas, majd szinte „0”-ra elfogy. Erre a konzolos gerendára támaszkodik — a pillér közelében, nem a konzolon — a következő egyenes gerenda, majd a záró törtvonalú gerenda.

A lelátót alátámasztó gerendák esetenként monolit vasbeton födémeket is hordanak. Ezeken a részeken a gerendák felső síkjából kiálló kengyelek oldják meg a gerenda-födém együttdolgozását. Így a gerendák a lengésekkel szemben is sokkal merevebbek lesznek.