Lapszámok

2018. február XXVI. évfolyam I. szám

A Minden építés alapja 2017-es hallgatóknak kiírt pályázat kategórianyertesei

Betonépítés, építészet egyetemi hallgatói kategória

Horváth Attila, Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar, Aquaponia és étterem

Az aquaponia és étterem épületegyüttest a Baranya megyei Magyarhertelendre, egy mesterséges tó partjára tervezte Attila. Az épület a tó vizét felhasználva halat nevel és növényeket is termeszt. Az aquaponia épületszárny gyakorlatilag plusz energiafelvétel nélkül üzemelhet, mert a kiszolgáló épületrészek födémszerkezete napelemtáblákkal van telepítve, ez fedezi a működéshez szükséges mindössze egy vízszivattyú energiaigényét.

Az épület fő építőanyagai az üveg és a beton, utóbbi mind az alaptestben, mind a felmenő falszerkezetben, valamint a födémszerkezetben is jelentkezik. Emellett a belső és külső designelemek jelentős része ebből az anyagból készült. Az alaptestnél a talajvíz-viszonyok miatt szükség volt leterhelő szerkezetre, ahol az optimális választás a beton volt. Az épület funkciójából adódóan szezonálisan használható, így nem volt szükség hőszigetelésre, ezért mind a külső, mind a belső falszerkezetek anyaga látszóbetonból készült. Az épület zöldtetős, ez többletsúlyt jelent a teherhordó szerkezetnek, ezért itt egy alulbordás födémszerkezetet alkalmazott Attila. A terv minden szerkezeti elemében azért van hangsúlyosan jelen a beton, mert az építőanyagok közül ez az, ami gyakorlatilag korlátlan ideig megőrzi a szavatosságát.

Anyag, technológia egyetemi hallgatóknak kategória

Bődy Zoltán, Pannon Egyetem Anyagmérnöki Intézet, A mechanokémiai aktiválás alkalmazása klinkertakarékos cementek előállításához

A mechanokémia aktiválás (intenzív száraz őrlés) során megváltoznak a szilárd fázisalkotók tulajdonságai, szerkezete és reaktivitása. A metakaolinhoz hasonlóan az inzenzív száraz őrléssel aktivált kaolin is alkalmazható cementkiegésztő anyagként. Kvarc adagolásával gyorsítható az aktivációs folyamat, azonban a kavrcra nincs hatással az őrlés. A szilikapor főként aktív szilícium-dioxidot tartalmaz, puccolános aktivitása miatt a cementipar is használja. A kaolinhoz keverve csökkenthető a szükséges őrlési idő, és egy szinte teljesen amorf, puccolánosan aktív anyag nyerhető.

Zoltán munkája során kaolin és szilikapor 25:75, 50:50, 75:25 és 100:0 tömegarányú keverékét őrölte együtt. A mechanokémiai aktiválás hatását röntgen diffrakcióval (XRD), infravörös spektroszkópiával (FTIR), termikus analízissel (TA), transzmissziós elektronmikroszkóppal (TEM), valamint aktív szilícium-dioxid-tartalom, fajlagos felület és szemcseméret-eloszlás meghatározásával vizsgálta. Tanulmányozta a mechanokémiailag aktivált minták és CEM I 42,5 N portlandcement keverékéből kapott klinkertakarékos cement puccolánosságát és nyomószilárdságát 7 illetve 28 napos korban.

Hallgatói kreatív egyetemi hallgatóknak

Tóth Viktor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Függönyfalhoz rögzített perforált finombeton árnyékolórendszer részlettervei

Viktor diplomatervének témája egy muszlim kultúrát bemutató közösségi épület a Gellért-hegyen. Földszinti burkolatai előregyártott betonpanelek, általános homlokzata anyagában színezett mészhomoktégla „stack bond” kötésben. A közösségi terek előtt függönyfalat alkalmazott, amelynek árnyékolására a lábazatra és a homlokzati téglára egyaránt reflektáló betonpaneleket tervezett. A technológiai innováció az, hogy milyen vastag, milyen áttörtségű és anyagú betonpanelek kerülnek a függönyfal elé, és azt hogyan és milyen műszaki paraméterekkel rendelkező függönyfalhoz rögzítjük. A cél, hogy a tradicionális muszlim kőcsipkék a magyar kortárs formavilággal vegyülve hozzanak létre új építészeti tartalmat.

A részlettervek készítésekor a WICONA függönyfal-rendszereit és az IVANKA perforált betonpaneleit mint katalóguselemeket vette alapul, ezekből állította össze az építészeti megjelenést biztosítani tudó szerkezeti rendszert. A fő problémát az állékonyság, az üveg tisztíthatósága és a finombeton árnyékolók mintázatának kiosztása jelentette. A függönyfal 220 mm mély lizénával szerelt WICTEC 06 vázrendszer, melyhez táblánként hat ponton egyedi gyártmányterv szerint készült kőrögzítőkkel kerülnek felfüggesztésre a beton árnyékolók. A mintázat a téglafal raszterét követi, anyaguk az IVANKA által alkalmazott C50/60 IHPC receptúra. A földszinten végigfutó szintmagas betonlábazat ezzel azonos anyagú, paneljainak megfogása hagyományos stiftes kőrögzítőkkel történik.