Lapszámok

2017.december XXV. évfolyam VI. szám

Bogyó Tibor : 75 éves a Lábatlani Vasbeton

Bogyó Tibor értékesítési vezető Lábatlani Vasbetonipari Zrt.

A tulajdoni viszonyok vagy a gyár elnevezése többször változott az idők folyamán, ami viszont nem változott, az az emberi hozzáállás, az emberi elköteleződés. Nagyapák, nagyanyák, apák, anyák és gyermekeik dolgoztak és dolgoznak ma is a mindmáig nagyhírű vállalatnál, melyet az elmúlt 75 év, háború, szovjet megszállás vagy a privatizáció küzdelmes évei jellemeztek.

1942-ben kilenc bátor és elszánt részvényes nagy eseményre készült Lábatlanban, a Duna melletti kis faluban, 250 ezer pengő alaptőkével megalapították a betonelem gyárat. A vállalat fő profilja már a kezdetektől fogva az előregyártott vasbeton elemek és vasúti aljak voltak. A feszített betonaljakból napjainkig több mint 20 millió darabot fektettek a magyar vasúti vonalakba. A megalakulás után 6 évvel, 1948-ban államosítás történt, ekkor a név Vasbeton Rt.-re változott. Ezekben az időkben már szinte beleégett a környék lakóinak tudatába a nagybetűs Vasbeton, amely 1952-ben munkásszállót, majd 1954-ben lakótelepet épített az idetelepülő munkavállalói számára.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átszervezések, összevonások, majd tevékenység leválasztások követték a mindenkori politikai és gazdasági döntéseket. Az 1949-es esztendőben kisvasúti betonaljakkal bővült a termelés, ezt 1958-ban az előfeszített vasbeton aljak gyártása követte. 1963-ban az Építési Minisztérium létrehozta a 12-es számú Betonelemgyártó Igazgatóságot, amihez a lábatlani egység is tartozott. Újabb átszervezések következtek, a név ismét változott: Beton- és Vasbetonipari Művek Lábatlani Gyára lett.

A hatvanas évek magyarországi építkezései és a mezőgazdaság előmozdítása nagy változásokat hozott, például bővült a kínálati paletta, kerítésoszlopok, kerítéselemek, silóelemek ezrei hagyták el a gyártelep kapuit. Igazi nagy áttörést jelentett, amikor megkezdődött a híres E jelű födémgerenda, áthidaló és a hozzá tartozó béléstestek forgalmazása. Ebben az időben, a hetvenes években, a Vasbeton közel 2500 főt foglalkoztató óriásvállalat volt. 1978-ban ismét új fejlesztés következett, nevezetesen ekkor indult a közúti pályaelemek, majd ezt követően - európai viszonylatban az elsők között - a vasúti átmeneti aljak és kitérő aljak gyártása. Az 1991-es átalakítás során a BVM vállalatai közül szinte elsőként vált független állami vállalattá a Vasbeton. Részvénytársasággá alakult Lábatlani Vasbetonipari Rt. néven, 100 százalékos állami tulajdonnal. Rá két évre megtörtént a privatizáció, egy német cégóriás, a Pfleiderer lett a tulajdonos.

A rendszerváltás után az újabb építési technológiák Magyarországra kerülése az előregyártó ipar számára, így a Vasbeton részére is új kihívásokat jelentett. Ez elsősorban a hagyományos termékek területét érintő piacvesztésben nyilvánult meg. Ennek az érezhető folyamatnak az eredménye volt a pörgetett betonoszlop beruházás, mely hazánkban egy addig nem alkalmazott betonelemgyártási eljárást honosított meg, s egy sor új termék, például az áttört gerincű vasbeton oszlopok és a térburkoló kövek gyártása kezdődött. Időközben sor került a tárolókapacitás bővítésére, és miután a német cég 3 különböző részre szakadt, a vállalat többségi tulajdonosa a RAIL.ONE GmbH. lett.

Ma hagyományos vasútépítési elemek – betonaljak, peronelemek, felsővezetéki oszlopok – mellett olyan különleges díszítőelem-tartozékokat is készítenek, mint például kandeláberek oszlopai, csarnokok oszlopai, bevásárlóközpontok díszoszlopai. Új típusú áthidaló-családdal jelentek meg a piacon és nem feledkezhetünk meg a mezőgazdasági termékekről sem, ezek körébe tartoznak a silók-, illetve a támfalak elemei, továbbá az istállók alapjai és a betonkerítések is. A zöldtudatosság jegyében a Vasbeton bekapcsolódott a szélgenerátorok országos telepítési akciójába – a generátorok tartóoszlopaival. Egyedi terméke a makói magaslati ösvény, amely úgynevezett lombkorona tanösvény betonlábakon. Itt például a látogatók a fák fölött sétálva ismerhetik meg az erdő világát.

Egyre ismertebbek a beton utcabútorok, a nemes adalékanyagokból készült szobor-talapzatok és a fehérbetonos díszkerítések is. A formabontó terek kialakítását segítő elemek alkalmazásával izgalmas találkozási tér kínálható több korosztály számára. A zrt. újdonságai közt van egy olyan temetői díszkerítés-rendszer, amely kereszttel, illetve csillaggal is díszíthető. Egy ilyen homokfúvott kerítés Bicskén már megtekinthető.

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt. minden dolgozója, munkatársa büszke arra, hogy különleges, fehér betonunkból készült termékükkel közreműködői lehetnek a dorogi Agora megszületésének. A városközponti dísztér remek látványa sokakat vonz, nagyon jól betölti közösségteremtő feladatát. A különleges betonok sokrétű felhasználhatóságát bizonyítja az is, hogy a komáromi körforgalomban készített Turul szobor talapzatát is Lábatlanban készítették.

A kiváló minőségű termékek előállításához kiváló minőségű betonra van szükség. Ezen cél elérése érdekében a Lábatlani Vasbetonipari Zrt. – hazánkban elsőként – egy olyan, betonadalék hűtő/fűtő berendezést helyezett üzembe, amely az iparág csúcsmegoldása a magas minőségű beton előállítása területén. Az elkövetkezendő időszakban különösen hangsúlyos szerep jut az innovációnak. Az új anyagok fejlesztésével a vevői igényeknek kell megfelelni, természetesen szem előtt tartva a minőséget.