Lapszámok

2016. március- április XXIV. évf. 3-4. szám

Asztalos István: Változások a BETON lap működtetésében

Történet

A szakmai lapot Asztalos István alapította 1992-ben, a BVM Mérnöki Kft., mint kiadó és szerkesztőség keretei között. Főszerkesztője először Straubinger Antal volt, majd rövidesen Kiskovács Etelka lett, aki azóta is nagy odafigyeléssel és hozzáértéssel, mindannyiunk megelégedésére végezte ezt a tevékenységet. Az indulást támogatta dr. Balázs György professzor úr, a BME Építőanyagok Tanszék akkori vezetője.

1994. május 6-án volt az a tárgyalás – résztvevői Koltai Imre, Simon Gyula†, Gál Pál, Hilger Miklós, Kiskovács Etelka és Asztalos István – amelyen megállapodás született arról, hogy a Magyar Cementipari Szövetség átveszi a kiadói teendőket. Többszöri arculat és nyomdaváltás után alakult ki a mai megjelenés. A lap jelenlegi arculata Tóth-Asztalos Rékának, a lap tördelőszerkesztőjének köszönhető, aki fokozatosan kapcsolódott be ebbe a munkába.

A lap Kiadója továbbra is ez a Szövetség maradt, amely időközben szintén átalakult és ma már szintén új arculattal Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton®) néven működik. A lapot 2014 óta a Magyar Betonelem - gyártó Szövetség (MABESZ) is elismerte sajátjának, így annak szerkesztését és finanszírozását ma már a két Szövetség, illetve a mögöttük álló tagság végzi a Betonnépszerűsítő munkacsoport irányításával. Ezt jelzi az a közös logó és szlogen – „érték generációknak” –, amely mára a beton népszerűsítésének közös platformjává vált (beton.hu).

Változások

Kiskovács Etelka, aki 23 évig volt a lap főszerkesztője annak Asztalos István által történt 1992. évi megalapítása óta – az első rendszeres szám 1993. márciusban jelent meg – kérte, hogy szeretné abbahagyni a Beton újságos és ezzel kapcsolatos egyéb teendőit és mentsük őt fel ez alól. Még elkészítette ezt a 2016. március-áprilisi számot, de a május-júniusi számot már nem ő fogja jegyezni. A CeMBeton® elnöksége megvizsgálta az utódlás lehetőségeit és a MABESZ-al közösen működtetett Betonnépszerűsítő munkacsoport véleményét is kikérve gon doskodott a zökkenőmentes átmenetről.

A CeMBeton® kutatóintézetén, a Cemkut Kft.-n keresztül megbízást adott a FERLING Kft.-nek, hogy a jövőben ők lássák el a szerkesztői teendőket. Részüről a kapcsolattartó Kis Tünde újságírónő lesz. Ez azt jelenti, hogy a tördelőszerkesztői teendőket, amelyet eddig az Alapító lánya, Tóth-Asztalos Réka végzett, szintén ők látják el a jövőben. A lap szerkesz tése továbbra is a Betonnépszerűsítő munkacsoport irányítása mellett történik majd. A lap felelős szerkesztője a jövőben Asztalos István lesz, aki eddig a szerkesztő bizottság vezetője volt. Ezzel, mint a CeMBeton® elnökségi tagja és a Szövetségi iroda vezetője továbbra is ő fog őrködni a lap szakmaisága felett.

A változásokkal összefüggésben az Alapító felajánlotta, hogy átadja az alapítói jogokat, illetve a lap hivatalos honlapját (betonujsag.hu) is a CeMBeton®-on keresztül ennek a szakmai közösségnek, annak érdekében, hogy ezzel is segítse a „BETON” közös ügyét. A lap honlapját egyébként – a háttérből – Asztalos Levente, az Alapító fia készítette és működtette mind a mai napig, köszönet érte. A lap szerkesztési koncepciója, amelynek mai változata megtalálható a lap honlapján, a Célok – Téma körök menüpontban ezzel nem változik, mert az átadással annak folytatására a Kiadó felelősséget vállalt.

Köszönet

A lap Alapítója a nyilvánosság e fórumát szeretné felhasználni arra, hogy a „betonos” szakmai közösség nevében megköszönje Kiskovács Etelkának és Tóth-Asztalos Rékának azt az áldozatos munkát, amellyel éveken át szívvellélekkel végezték a lap szerkesztésének feladatait. A cikkek szerzői mellett elsősorban Nekik köszönhető, hogy a lap a hazai „betonos” szakma elismert sajtó - termékévé tudott válni, amely még a válságot is túlélte. Mára ez az iparág a lapot elfogadta sajátjának és az mindannyiunk közös fóruma lett: „Beton – tőlünk függ, mit alkotunk belőle”.

Elköszönés

Igen, nagyon régen volt az az 1992., a lap alapításának éve, de úgy érzem, hogy gyorsan elrepült ez a 23 év! Ennyi idő alatt sokat fejlődött a lap, az informatika, rengeteget változott a nyomdatechnika. Kezdetben egyszerű másolással sok szorosítottuk a lapot, fekete-fehérben. Aztán követ kezett a nyomdai úton történő sok szorosítás, áttérés kiadvány szerkesztő program használa tára. Komoly fejlődést jelen tett a digitális fotózás térhódítása és az elektronikus levelezés elterjedése. 2015 január jától pedig színesben jelenik meg a szaklap, mind a külső, mind a belső oldalakon! Ezzel együtt megérett az idő a változtatásra, az elköszönésre.

Köszönöm a kollégáknak, különösen Asztalos Istvánnak és Tóth-Asztalos Rékának a sokévi együttműködést, a lap partnereinek a cikkeket, sajtó - anyagokat, valamint családomnak a türelmet az esti és hétvégi munkákért.