Lapszámok

2017. október XXV. évfolyam V. szám

Kovács Péter Lajos: Előregyártott vasbeton szerkezetek megjelenési módjának követelményei

Szakmai összefoglalónkban az előregyártott vasbeton szerkezetek megjelenésére vonatkozó MSZ 24803 szabványsorozat és az MI 24803-7:2015 Műszaki irányelv előírásait tekintjük át.

DVTK Stadion, Miskolc

MSZ 24803 SZABVÁNYSOROZAT 

Az MSZ 24803 szabványsorozat átfogó szabályozást ad az épületszerkezetek megjelenési módját befolyásoló megvalósítási folyamatokra – ezen belül a tervezésre, a kivitelezésre és az ellenőrzésre – azáltal, hogy

• elősegíti az építtetői követelmények céltudatos megfogalmazását és teljesítését,
• gondoskodik az egyes építőipari részfolyamatok, munkanemek összekapcsolásának és kölcsönhatásának folyamatos szabályozásáról,
• meghatározza a résztvevők feladatait:
• összehangolja munkájukat,
• megadja az ellenőrzéseket és a viszszacsatolásokat,
• dokumentálási előírásokkal megerő- síti a folyamatok szabályozását. A szabvány nem vonatkozik a műtárgyakra (pl. hidak, utak, alagutak) és a sajá- tos építményfajták szerkezeteire.
 
DVTK Stadion, Miskolc

A SZABVÁNYSOROZAT:

• Dokumentálási előírásokkal behatárolja a résztvevőknek a szerkezet megjelenési módjával kapcsolatos feladatait.
• A korábban alkalmazott I. o., II. o., III. o. és osztályon kívüli minősítésekkel szakítva bevezeti a követelményszintek fogalmát, ezzel segítséget adva a tervezőnek, hogy az általa elképzelt épületszerkezetnek milyen esztétikai követelménynek kell megfelelnie.
• Megkülönböztet ALAP, NORMÁL, MAGAS, KÜLÖNLEGES követelményszintet, amelyekhez vizsgálati szempontként eltérő tűrési értéket / tűrési követelményt rendel. Ezekből a követelményszintekből kell a tervezőnek választania, az épület (épületrész) funkcióját és az építtető igényeit szem előtt tartva. A szerkezet minősítésénél nem az a kérdés, hogy az ellenőrzött szerkezet milyen követelményszintnek felel meg, hanem az, hogy megfelel-e az előírt szintnek, azaz az építtető elvárásának. Épületszerkezetek megvalósításában részt vevők (építtető, tervező, kivitelező) hiányos megállapodása esetén, azaz amikor nincs konkrét szabványhivatkozás, és közbeszerzések esetén az „I. osztályú minőséget” az MSZ 24803 szabványsorozat szerinti NORMÁL követelményszintként kell tekinteni.
• Uniós mintára megszünteti a mintavételezés fogalmát. Az elkészült szerkezet minden részének meg kell felelnie az előírt követelményeknek. Nincs előre meghatározott mintavételi szám, csak ott kell vizsgálni, ahol szemrevételezés során „bizonytalanság merül fel”.
• Előírja a kapcsolódó szakmák tűréseinek összehangolását. A szabványokban külön fejezet határozza meg, hogy milyenek a fogadószerkezettől elvárt követelmények (határértékek). Azaz a fogadószerkezetnek milyen követelmé- nyeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy a készítendő / ráépülő szerkezet pótmunka nélkül valósulhasson meg.
• Meghatározza a minősítés folyamatát és a lehetséges minősítéseket, amellyel az egyértelműséget segíti elő.
 
A szabványsorozat vasbeton szerkezetre vonatkozó részei:
MSZ 24803-6 Épületszerkezetek megjelenési módjának előírásai. Monolit beton és vasbeton szerkezetek
MSZ 24803-7 Épületszerkezetek megjelenési módjának előírásai. Előregyártott beton és vasbeton szerkezetek
 
DVTK Stadion, Miskolc

MI 24803-7:2015 MŰSZAKI IRÁNYELV

Épületszerkezetek megjelenési módjának előírásai. Előregyártott beton és vasbeton szerkezetek.

 
A vasbeton szerkezetek kivitelezését az MSZ EN 12670:2010 európai szabványt bevezető honosított magyar szabvány szabályozza. Ha a szabványban meghatározott műszaki előírásokat betartjuk, a vasbeton szerkezet megfelel az alapvető követelményeknek. Az alapvető követelmények kizárólag az épület állékonyságára, tűzbiztonságára, használati biztonságára stb. vonatkoznak, de nem szabályozzák a szerkezet megjelenési módját érintő további vizsgálati szempontokat. Ezért a vasbeton szerkezetek megjelenési módját nem lehet kizárólag az MSZ EN 13670-nel szabályozni, hiszen az abban meghatározott tűrési értékek túlságosan nagyok, így nincsenek összhangban a kapcsolódó munkanemek tűréseivel, és általában nem elégítik ki az építtető esztétikai igényeit sem.
 
LEGO gyárbővítés BHB magasraktár, Nyíregyháza

Az előregyártott betontermékek megjelenési módját az MSZ EN 13369 („Általános szabályok”), míg az egyes betontermékekre vonatkozóan számos – az MSZ EN 13369 szabványhoz kapcsolódó – konkrét termékszabvány is szabályozza.

LEGO gyárbővítés BHB magasraktár, Nyíregyháza

A MABESZ gondozásában kidolgozásra került MI 24803-7:2015 Műszaki irányelv az előregyártott vasbeton szerkezetek térbeli elhelyezkedésének, mérethűségének, alakhűségének, helyi alakhűségének és felületi állapotának követelményrendszerével foglalkozik. Célja – az MSZ 24803-1 alapján – az előregyártott vasbeton szerkezetek megjelenési módját igazoló vizsgálati szempontok, a hozzájuk tartozó vizsgálati módszerek, tűrési értékek és tűrési követelmények meghatározása.

E műszaki irányelv jó alkalmazhatósága feltételezi:

 
• az MSZ 24803-1 ismeretét;
• azt, hogy a tervezés, a gyártás, az öszszeszerelés és a műszaki ellenőrzés:
• a mindenkor érvényben lévő, az épí- tőipari kivitelezésre vonatkozó jogszabályok szerint történik;
• az MSZ EN 13670-1 szerinti, és a szerkezet geometriai kialakítása megfelel annak 10. fejezetében meghatározott geometriai tűrések 1. tűrési osztályának;
• az MSZ 4798-1 és az MSZ 24803-1 szabvány egyidejű alkalmazásával történik.
• azt, hogy a tervezett szerkezetek követelményszintjének meghatározása után kerül a kivitelezésre vonatkozó megbízás kiadásra, és készül csak el az egyes termékekre vonatkozó gyártmányterv;
• azt, hogy az MSZ 24803-7-es műszaki irányelv szerinti minősítés – az MSZ 13670:2010 szabvány logikájához hasonlóan – csak a tervdokumentáció szerint teljesen elkészült szerkezetekre vonatkozik.
 
LEGO gyárbővítés BHB magasraktár, Nyíregyháza
Az építtető felel azért, hogy a megvalósulási folyamat résztvevői egységesen alkalmazzák az MSZ 24803 szabványsorozatot. Amennyiben az ajánlattételi felhívásban nincs a megjelenési módra vonatkozó követelmény, vagy csak az „I. osztályú minő- ség” meghatározás szerepel, akkor az MSZ 24803-7 műszaki irányelv NORMÁL követelményszint szerinti követelményei a meghatározóak. A MAGAS és KÜLÖNLEGES követelményszinteket előre, a kiírásban, az ajánlatban, illetve szerződésben rögzíteni kell.
LEGO gyárbővítés BHB magasraktár, Nyíregyháza
Az előregyártott vasbeton szerkezetek elvárt követelményszintjének meghatározásához építtető és tervező számára a műszaki irányelv M1. tájékoztató melléklete ad segítséget. A követelményszintekhez tartozó tűrési értékeket és tűrési követelményeket az irányelv 7. pont 1-4. táblázata tartalmazza.