Lapszámok

2017. október XXV. évfolyam V. szám

Rácz Tibor: Árvízvédelmi feladatok és elképzelések Budapesten

A főváros környezetében 1732 és 1956 között tizenöt nagyobb jeges árvíz alakult ki, és kilenc haladta meg a 800 cm vízállást. Jégmentes árvizek között 700 cm feletti tetőzésű tizenhét alkalommal volt, 800 cm felett hét tetőzött, ezekből négy 2002 után. A 2013-as, 891 cm-es árvíz kapcsán szükségessé vált a mértékadó árvízszint módosítása, így Budapest déli részén 0,6 m körüli nagyságrendben csökkent, az északi részen helyenként 1 m-rel emelkedett a kiépítési előírás.

A VÉDMŰVEK JELLEGE, MUNKÁK A 2013-AS ÁRVÍZ UTÁN

A létesítmények Budapesten töltéses, magasparti és árvízvédelmi falas (rakparti) védművek, amelyekben záporkiömlők, átemelők, zsilipek találhatók. Ezek kő-beton-vasbeton szerkezetei fokozatosan öregszenek. A szerkezetek jó része száz éve szolgál, így egyes részeken károsodtak a fagytól, mechanikai és kémiai hatásoktól, az árvizek során a burkolatok és lépcsők aláüregelődtek. A 2013-as árvíz utáni károk a kormány vis maior keretéből kerültek kijavításra.

Döbrentei téri fal 

A 2013 után a Fővárosi Önkormányzat megbízása alapján három védképességet helyreállító munka valósult meg. A létesítmények az alábbiak:

Az Erzsébet híd alatt a rakpartok kapcsolatát az árvízvédelmi falon 18 m-es nyílás biztosította, melynek árvízi lezárása jelentős feladat volt. Mivel itt évtizedek óta nincs forgalom, a fal visszaépítésére került sor. A szerkezet alatt szivárgásgátlásra kialakított vasbeton őrfal készült, az azzal együttdolgozó vasbeton fallal, mészkő burkolattal.

Óbudán, a Szentlélek téri HÉV-megálló melletti parapetfal hiányosságai miatt a 2013-as árvíz során átázott a pálya. A szerkezet helyreállítása mellett 60 cm-es magasítás is történt, a fal koronáján később mobilgát elhelyezésére nyílik lehetőség a beépített talplemezek révén. A munka a rakpart alá 4 m mélyre nyúló őrfal készítésével biztosítja az átázás elleni védelmet.

Az újpesti Komp utcai árvízvédelmi fal az 1900-as évek elején épült ki, egyszer magasították, majd a 70-es években a vízoldalon kéregbetonnal vonták be, és ekkor kisebb szakaszokon őrfallal látták el. 2002-től a kialakuló árvizek alkalmával a falból csorgás, a fal mentén fakadóvíz mutatkozott, 2013-ban pedig a fallal színelt a Duna. Itt új őrfalon nyugvó, a régi falhoz bekötőfogakkal kötött vasbeton falszerkezet készült. Az új szerkezet a magassághiányt csökkenti és koronáján mobil árvízvédelmi fal lesz felszerelhető. A falban levő három kulisszanyílást mobil árvízvédelmi fal zárja le.

Szentlélek téri fal

AZ ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZER FELMÉRÉSE, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK

2016-ban sor került az árvízvédelmi művek felmérésére, geotechnikai, szerkezeti állapotfelvételére. Új fúrások és georadaros mérések történtek, és roncsolásmentes szilárdságvizsgálat is zajlott. A védvonalak fejlesztése becsülhetően bruttó 85 Mrd Ft, mely a kiépítési előírás teljesítésére és a szerkezetek megújítására irányul a teljes rendszeren. A feladatok az UNESCO-védelem alatt álló rakpartokon is végzendők, így több szakma együttműködését igénylik. A 3-10 éven belüli beavatkozások, feladatok táblázatba foglalva láthatók.

Komp utcai fal

Rövidebb időtávra kisebb léptékű munkálatok is szükségesek az alábbiak szerint:

  • Árvízvédelmi kulisszák könnyűfém zárása. A szintbeli védmű keresztezések (kulisszák) agyagtömítéses, fagerendás zárásait könnyűfém-szerkezetes rendszerre kell átalakítani a zárás biztonságának növelése, a védekezés erőforrás-igényének csökkentése céljából.
  • Albertfalvai töltés szivárgásgátlása. A töltés keresztmetszete és anyaga nem megfelelő. A töltés szivárgásgátlása vízzáró szerkezet beépítésével javítandó kb. 1100 m-en.
  • Átemelők kialakítása a csapadékvíz-elvezetés érdekében. A csapadékvizek levezetési kapacitása bővítendő, egyes zsilipek átemelővel történő kiegészítése indokolt.
  • Határ-árok bal part magasítása. A XI. kerületi Albertfalvai-öblözet északi részén a part feltöltése szükséges 850 m hosszon.
  • Észak-pesti körtöltés magasítása és a tisztított víz átemelésének biztosítása. A szennyvíztisztító körtöltésének magasítása mintegy 1700 m-en biztosítandó. A biztonságos árvízi üzemeltetéshez kb. 2,8 m3 /s átemelési kapacitás kialakítása szükséges.

Komp utcai fal

AZ ÁRVÍZVÉDELEM FEJLESZTÉSE

Az utóbbi időben az állami projektek kapcsán számos árvízvédelmi fejlesztés is felmerült. A Dagály strand átalakításakor mobil árvízvédelmi fal készült a szükséges alépítménnyel, átemelőkkel. Előkészítés alatt áll az óbudai Hajógyári-sziget árvízvédelmének kialakítása, melynek kapcsán a nagyvízi mederre gyakorolt hatás komplex vizsgálatá- ra is sor kerül.

A fejlesztésekkel a víz–ember–természet kapcsolat erősítése is cél, a külső szakaszokon a visszabontás és parkosítás, a belső területeken a folyó megközelíthetősége lesz célba véve.

A 2013-as árvizet követő legsürgetőbb feladatok után a következő évtizedben a felsorolt fejlesztések végrehajtása válik időszerűvé.