Lapszámok

2017. október XXV. évfolyam V. szám

Miklós Csaba: Szűrőbeton a „városi csatornák megmentője”

A fogalom, hogy „szűrőbeton”, azt gondolom, mindannyiunk számára ismert. E szó hallatán nagy kavicsos, kis szilárdságú kiegyenlítő rétegre gondolunk, mely igen ritkán, pl. teraszszigetelések esetén szokott szóba kerülni. Egy kicsit tudományosabban: „Hidraulikus cementbeton, megfelelően öszszekapcsolt arányos üregekkel, amely így nagymértékben áteresztő anyagot eredmé-nyez, lehetővé téve a víz könnyű áthaladását.”

Kollégáink fejlesztése révén a szűrőbeton teljesen új felhasználási területeken is teret nyer. Az újdonság lényege egy speciális adalékszerrel elkészített, szakszerűen definiált betonkeverék, amely a kavicsok között megnövekedett adhézió következtében jelentős szilárdsággal bír. Az új rendszer alkalmas térburkolatok, járdák, vagy akár áruházi parkolóként funkcionáló végleges betonfelület kialakítására is. Az elmúlt időszak kutatásának eredményeképpen nem egy adalékszer született, hanem egy technológia, amely segítségével egyaránt beállítható a szükséges áteresztőképesség, a terhelésnek ellenálló szilárdság, valamint a vízelvezetéshez szükséges ré- tegrend. A megjelenés javítása érdekében a felületek anyagában színezett, akár intarziajellegű motívumokkal is előállíthatók.

Mindenekelőtt néhány gondolat az áteresztőképességről. Áteresztő betonról beszélhetünk, ha a vízelvezetés mértéke 100-tól 750 liter/m2 /perc között van. Hogy pontosan milyen készüljön, talán ez a legfontosabb. Meghatározásához ismernünk kell az altalajt, illetve a kialakítandó vízelvezetési rendszer víztároló kapacitását, valamint amennyiben fontos a szilárdság és a megjelenés, törekedni kell a lehető legtömörebb összetételre. Az elkészült laborkísérletek, ipari tesztek, majd európai referenciák tapasztalatai alapján összeállítottuk a szűrőbeton különböző elvárásainak technológiáit, elsősorban az új, koptató igénybevételt is jól tűrő burkolatrétegre koncentrálva. A keverék lelke a milánói laborban kifejlesztett Mapecrete Drain L adalékszer, mely jelentősen megnöveli a kavicsok határfelületei közötti tapadást, biztosítva az 1800 kg/m3- es beton elegendő szilárdságát.

Mi is a nagy lehetőség a rendszerben? Először is olyan teljesen sík terek kialakítására alkalmas, amelyeken nem áll meg a csapadékvíz. Az áteresztő betonburkolat egyaránt működhet közvetlenül altalajon vagy nagy lejtésű tetőteraszokon, illetve nagy felületű beépítés feletti passzázsokon. Készíthető végleges felülettel, illetve burkolható, jó vízáteresztő képességű fugákkal elkészített kőlapokkal.

Másodszor egy fantasztikus lehetőség a csapadékvíz városi csatornahálózatba juttatására. A megfelelően karbantartott szűrőbetonon keresztül elfolyó víz tiszta, egy hagyományoshoz képest jelentősen csökkentett keresztmetszetű csatorna kialakítását is lehetővé teszi. Ezzel együtt egyszerűsödik a víztisztítás rendszere is. A hosszú távú működés érdekében termé- szetesen hozzá kell állítani a rétegrend víztároló kapacitását a különböző vízfelvételi képességgel rendelkező altalajokhoz.

Mechanikailag szilárd szűrőbetonok megtervezésénél két egymásnak ellentmondó adatot kellett figyelembe venni. Áteresztés szempontjából fontos, hogy a permeabilitást az üregek elhelyezkedése és a mérete közvetlenül befolyásolja. (Az üregek közötti összeköttetés is befolyásolja az áteresztést, de ez nem meghatározó tényező a tervezésben.) A szilárdság növekedését viszont a minél tömörebb összetétel támogatja. Ezért teljesen eltérő szemcseméretű, valamint homok- és cementtartalmú öszszetételek esetén párhuzamosan végzett beton- és áteresztés-vizsgálatok eredményei alapján dolgoztuk ki a rendszereket. A kísérletek során bebizonyosodott, hogy a gömbölyű dmax = 8 mm-es kavicsokkal és 300 kg/m3 feletti cementtartalommal sikerült a legmagasabb szilárdságú, esztétikus kialakítású felületet létrehozni, melynek permeabilitása még megfelelő volt. A 0-4 mm-es homok csak csekély mennyiségben kívánkozott a keverékbe, lehetőleg max. 6% adagolható. Az ennél erősebb homokarány jelentősen rontja az áteresztőképességet, így veszélyezteti a rendszer működését.

A szűrőbeton számtalan felhasználási területe újabb lehetőséget ad a jövő beruházásai környezetkímélő tervezésénél és megvalósításánál.