Lapszámok

2017. október XXV. évfolyam V. szám

Maksa Márta: Az M0-s autópálya betonburkolata a betonösszetételt tervező betontechnológus szemszögéből

Egy betontechnológus számára nincs nagyszerűbb feladat, minthogy megtervezhessen egy különleges, eddig még nem alkalmazott betonösszetételt. Ebben a cikkben az M0-s autópálya felső rétegét képező betonburkolat megtervezésének nehézségeiről és végül sikeres eredményeiről számolok be. Megbízást kaptam a Lavinamix Kft.-től, hogy az általa megnyert kivitelezési munkákhoz megtervezzem az M0-s betonút szakaszán a 17+300 km-től az 51. sz. főút, valamint az 51. sz. főút és az M5 autópálya között lévő kétrétegű burkolati betonjainak összetételét.

Beton minőségek:
• Alsó réteg: CP 4/2,7-22-S1 XF4
• Felső réteg: CP4,5/3,5-11-S1 XF4
 

Az alsó réteg esetében nem volt különösebb probléma, mivel már kipróbált és alkalmazott keverékösszetétel állt rendelkezésre. Ezt a keveréket Délegyházán és a Kiskunlacháza–Bugyi között lévő összekötő útra terveztem. Elegendő tapasztalatok voltak már a megfelelő beton előállításához, és számtalan vizsgálati eredmény a megfelelőség igazolására.

A felső réteg esetében viszont akadt né- hány nehéz feladat. Semmilyen tapasztalat nem állt rendelkezésre a Dmax=11 szemnagyságú betonburkolat előállítása tekintetében. A külföldi tapasztalatok is csak a Dmax=8 mm-re vonatkoztak. Az első feladat tehát a megfelelő adalékanyag-váz összetételének megtervezése volt. Az alapanyagok kiválasztása tekinteté-ben elsősorban a legmegfelelőbb minőség volt az első szempont. Végül a választás alapos laborvizsgálattal alátámasztva a következő alapanyagokra esett:

• Cement: HOLCIM Rohožník: CEM II/ A-S 42,5 N
• Homok: Ócsa bánya: OH 0/2
 

A betonozás folyamán sajnos akadt még egy kis probléma. A bedolgozható frissbeton hőmérséklete a vonatkozó szabványok előírásai alapján nem haladhatta meg a 30 °C-ot, és betontechnoló- giai szempontból sem lehetett előállítani a nappali betonozási munkálatokhoz a megfelelő minőséget. A pályaburkolat építése így az éjszakai beépítésre korlátozódott. Összefoglalva: mind a főpálya, mind a leállósáv burkolati betonjának előállítása, bedolgozása a legnagyobb odafigyeléssel, szakmailag a legnagyobb hozzáértéssel készült. Ezúton is szeretném megköszönni az előállító betonüzemek és a bedolgozást végző szakemberek tökéletes, precíz és felelősségteljes hozzáállását a munka folyamán.

A betonreceptúrák megtervezése után próbakeverések készültek, a keverékekből mintákat vettünk mind a frissbeton-, mind pedig a megszilárdult beton vizsgálatokra.

• Bazalt: Nagydaróc: KZ 4/8; KZ 8/11
• Adalékszerek: Sika Hungária Kft.: Sika FM 31 és Sika Addiment LPS A NEU
 
A megfelelő alapanyagok kiválasztása után „már csak” a megfelelő keveréket, betonreceptúrát kellett elkészítenem. Több próbakeverésre volt szükség, hogy minden feltételnek megfeleljen a betonkeverék.
 
Előírások frissbeton tekintetében:
• v/c tényező: 0,38
• légtartalom a bedolgozáskor: min: 4,5%
• konzisztencia (roskadás mm): 10-40
• konzisztencia (tömörítési mérték): 1,2-1,4
• testsűrűség: 2411 kg/m3 tűrés: +40 kg/m3 Előírások megszilárdult beton esetében:
• nyomószilárdság 28 napos: 40 N/mm2
• húzó-hajlító szilárdság 28 napos: 4,5 N/mm2
• húzó-hasító szilárdság 28 napos: 3,5 N/mm2
• légbuborék távolsági tényező: max. 0,19 mm
• kiálló zúzalékszemek száma: min.: 45 db
 

A betonreceptúrák megtervezése után próbakeverések készültek, a keverékekből mintákat vettünk mind frissbeton-, mind pedig megszilárdult beton-vizsgálatokra. Minden keverékből próbatáblák készültek a kiálló bazaltzúzalék-szemek mennyiségének megállapítására.

A megfelelő betonreceptúra elkészítése után próbaszakasz építésére volt szükség, hogy a megfelelőség a beépített burkolati beton esetében is igazolható legyen (mivel nem volt referencia ilyen minőségű burkolati beton készítésére). Szerencsére a megbízó vállalkozás Kiskunlacháza–Bugyi között betonutat épített (CP4,2,7), így a próbabeépítés meg tudott valósulni ezen a szakaszon.

A próbabeépítésben bedolgozott burkolati beton megfelelőségének igazolása után még egy próbabeépítés következett, mely a Dunaharaszti lehajtósáv egy szakaszában valósult meg. A bedolgozott burkolati beton minden szempontból megfelelt a követelményeknek, tehát elkezdődhetett a fő pálya beépítése.

Az M0-s autópálya 17+300 km-től az 51. sz. főút, valamint az 51. sz. főút és az M5- ös autópálya között lévő szakaszán nem merült fel minőségi probléma a kivitelezés folyamán. Bontásra nem került sor egyetlen betontábla esetében sem. Ahogy én azt egész szakmai pályafutá- som alatt vallottam, és ezen a munkán is beigazolódott: „Tökéletes betont lehet tervezni, de megfelelő csapatmunka nélkül nem tud megvalósulni az eredmény a jó minőség tekintetében."