Lapszámok

2017. június XXV. évfolyam III. szám

Szilvási András: Dokumentumokat, képeket, szakmai anyagokat gyűjt a MABESZ Senior Tagozata

A betonelemgyártás kiváló tudói aktív pályafutásuk végén elgondolkodtak azon, ne menjen veszendőbe felhalmozott tudásuk, az évtizedek alatt keletkezett rengeteg szakmai anyag. Az elemgyártás óriási hagyományokkal rendelkezik, a kollégák munkája, szakmai kvalitásai nyomán értékek, új elgondolások alapján levezetett technológiai fejlesztések, a termék előállítását megkönynyítő újítások születtek.

A vasbetonelem-gyártás termékei az építészet alappillérei voltak már a hőskorban is. Jelenleg is az akkor legyártott és beépített termékek szolgálnak lakóházak, hidak és más építmények szerkezeteiként. Nem nehéz felismerni, hogy milyen nagy szükség van ezeknek a beépített termékeknek az ismeretére, egész pontosan a gyártási és a beépítési kultúra szakmai anyagaira. Semmi sem tart örökké, lassan cserére szorulnak a szerkezetek, és a következő mérnök generáció már egy másik előregyártási kultúra más szintű technológiájával gyártott termékeinek a tulajdonságait ismeri és azokat alkalmazza.

Az összegyűjtött tudás katalogizálásával, dokumentálásával, azok megőrzésével és közkinccsé tételével segíthetjük a fiatal mérnökök és szakemberek munkáját.

A Magyar Betonelemgyártó Szövetség azonnal befogadta a gondolatot és megalapította Senior Tagozatát. Anyagi és tárolási hátteret biztosít, keretet ad a közeljövőben már közreadható anyagok netes megjelenésének. A Tagozat elnöke Tápai Antal lett, alelnökei Polgár László és Asztalos István. Jelenleg 17 fővel aktívan dolgozik a Tagozat, folyamatosan gyűjti a szakmai anyagokat és elkezdte azok katalogizálását.

Szeretnénk, ha minél több kolléga kapna kedvet ehhez az értékmentő munkához és tudna segíteni. Az anyagokat egy kialakított tematika alapján állítjuk össze.

1. Képanyagok
1.1. fotók
1.2. filmek (negatívok)
1.3. diapozitívok
1.4. filmek (16 mm-es hangosfilmek)
1.5. kazetták (VHS)
1.6. CD lemezen tárolt fotók és anyagok
 
2. Hanganyagok
 
3. Katalógusok
3.1. termékkatalógusok
3.2. egyéb katalógus kiadványok
3.3. CD-n megjelent katalógusok
 
4. Termék dokumentációk
4.1. ÉTK és egyéb kiadók által kiadott tervezési segédletek
4.2. gyártók által kiadott termék alkalmazási és tervezési segédletek
4.3. gyártmánytervek
4.4. műszaki előírások
4.5. műszaki feltételek
4.6. műszaki irányelvek
 
5. Technológiai dokumentumok
5.1. technológiai leírások
5.2. gyártósori elrendezési vázlatok
 
6. Előadások, kutatási jelentések, egyéb anyagok
6.1. útijelentések
6.2. oktatási anyagok
6.3. kutatási jelentések és egyéb dokumentumok
6.4. anekdoták és egyéb történetek
 
7. Az előregyártás történetével kapcsolatos dokumentumok
7.1. könyvek és egyéb kiadványok
7.2. szabványok jegyzéke
7.3. szakcikkek
7.4. relikviák
7.5. modellek jegyzéke
7.6. tanúsítványok, engedélyek