Lapszámok

2017. június XXV. évfolyam III. szám

Gável Viktória, Mucsi Gábor: „Környezetbarát Cement- és Betonipari Technológiák” Szakmai nap a Miskolci Egyetemen

Környezetbarát Cement- és Betonipari Technológiák címmel szakmai napot rendezett 2017. május 24-én a Szilikátipari Tudományos Egyesület Cement, valamint Beton Szakosztálya, az MTA Földtudományok Osztály Bányászati Tudományos Bizottság Bányászati, Geotechnikai és Nyersanyagelőkészítési Albizottsága, az MTA MAB Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Munkabizottsága, valamint a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete, továbbá az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Miskolci Egyetemi Szakosztálya. A rendezvénynek a Miskolci Egyetem adott otthont, ahol három egyetem és egy kutatási-fejlesztési cég szakemberei tartottak előadásokat.

A szakmai ülés apropóját az adta, hogy évente világviszonylatban jelentős mennyiségű ipari melléktermék, hulladék keletkezik, amelynek hasznosítása megoldható a megfelelő technológiák alkalmazásával, továbbfejlesztésével. Emellett a CO2 -kibocsájtás és az energiaigény csökkentése környezetbarát anyagok létrehozására ad lehetőséget a fenntartható nyersanyaggazdálkodás révén.

Az elhangzott előadások is ezt a témakört célozták meg. A szakmai nap programja az alábbi volt:
Megnyitó, köszöntő
MUCSI GÁBOR egyetemi docens, Miskolci Egyetem, SZTE Cement Szakosztály elnöke
GÁVEL VIKTÓRIA tanúsítási irodavezető, Cemkut Kft. Energiatakarékos beton
BALCZÁR IDA ANNA egyetemi tanársegéd,
KORIM TAMÁS egyetemi docens, Pannon Egyetem Alkáli aktivált cementek előállítása kristályos kohókőből
GEORGES NEHME SALEM egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetbarát cementek alkalmazása
SZABÓ ROLAND PhD hallgató,
MUCSI GÁBOR egyetemi docens, Miskolci Egyetem Geopolimer habok fejlesztése ipari melléktermékekből
RÁCZ ÁDÁM egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem „Innovatív finomőrlési-szemcsetervezési technológiák laboratóriumi fejlesztése a Miskolci Egyetem fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodás kiválósági központban” című GINOP 2.3.3. projekt bemutatása
 

A Gável Viktória előadásának anyagára épülő cikk a Beton Újság 2016. decemberi számában jelent meg, a Balczár Ida Anna és Georges Nehme Salem előadásaiban elhangzottakat pedig a Beton Újság hamarosan megjelenő számaiban adjuk közre.

A tudományos előadásokat egy, a Miskolci Egyetemen nemrég indult projekt ismertetője követte. A projekt keretében beszerzendő eszközök (kamerás szemcseméret-elemző, multifunkciós por reométer, nagy energiasűrűségű bolygómalom, izotermikus kaloriméter, asztali pásztázó elektronmikroszkóp, BET fajlagos felületmérő, végeselemes módszeren alapuló, szemcsés anyagok viselkedését modellező szoftver) a többi kutatóműhellyel szorosan együttműködve nagymértékben hozzájárulnak majd a szakterületen jelentkező K+F+I ipari igények kiszolgálásához. A tanácskozást laboratóriumi látogatás követte, amelyen a résztvevők megtekinthették a Műszaki Földtudományi Karhoz tartozó, jól felszerelt laboratóriumokat. A rendezvényen elhangzott információk rávilágí- tottak arra, hogy milyen nagy szükség van a tématerületen (cementgyárak, betonüzemek, hulladék-előkészítő művek) dolgozó mérnökökre nemcsak hazánkban, hanem világszerte.

A szakmai nap – amelyen mintegy 50 résztvevő volt jelen – jó lehetőséget biztosí- tott az eszmecserére a területen működő cégek (cementgyárak, betonüzemek, minősítő szervezetek) és a kutatás-fejlesztés szakemberei számára. A szervezők bíznak a kutatóhelyek és ipari cégek által megkezdett együttműködések folytatásában mind a kutatás-fejlesztés-innováció, mind pedig a felsőfokú oktatás vonatkozásában, a szakmai nap rendszeres megrendezésével pedig hagyományt kívánnak teremteni.