Lapszámok

2017. június XXV. évfolyam III. szám

Hujber Tamás: Hamarosan elkészül Budapest legmagasabb ideiglenes építménye

A 2017-es FINA úszó vb óriás ugrótornyát a West Hungária Bau Kft. építi, üzemelteti és a rendezvény végével elbontja. A kivitelezés különlegessége, hogy a Duna jobb partján lévő, műemléki védelem alatt álló budai rakparton kell a követelményeknek megfelelően kevesebb mint hat hónap alatt felépíteni az alépítményt, további két hónap alatt az ideiglenes felépítményt, majd mindezeket novemberig elbontani.

Cölöpözés

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Mű- úszó és Nyíltvízi Világbajnokságon kiemelt versenyprogram az óriás toronyugrás. A lebonyolításához szükséges ugrótornyot a Batthyányi tér előtt építik fel a Duna jobb partján, az 1647+876 és 1647+923 fkm szelvények között, az Országházzal szemben.

Cölöpözés

Az óriás ugrótorony műszaki megoldása egy meglehetősen hosszú egyeztetéssorozat eredményeként alakult ki, majd a helyszíni körülmények és lehetőségek miatt további módosításokra szorult. Az újszerű sportággal kapcsolatos követelményeket a FINA nemzetközi úszószövetség előírásai határozzák meg, és az óriás ugrótorony kiválasztott helyszíne kapcsolódik az UNESCO világörökségi listán szereplő Duna-parthoz is.

Panelezés

ALÉPÍTMÉNY

A 2016 decemberében készített állékonysági vizsgálatok eredménye alapján szükségszerű volt a kiviteli terv módosításával a partfali súlytámfal mélyalapozási megerősítése 49 db 0,80 m átmérőjű Jet-oszlop építésével. Az oszlopok függőleges tengelyűek, jellemző mélységük 8,00 m, a felső síkjuk a 97,25 mBf, a talpmélységük 89,25 mBf magasságra készült. Az oszlopok harántolják a súlytámfal alatt feltételezett ún. „csúszólapokat”, emiatt merev acélbetéttel készültek. Az acélbetétek IPE100 szelvények, melyek hossza 8,00 m. A merev acélbetéteket a cementhabarcs injektálása után kellett behelyezni. Az oszlopokat egy vasbeton fejgerendával kötöttük össze az együtt dolgozásuk segítésére, megküzdve a Duna 2017. február végére folyamatosan változó vízállás-magasságával.

Panelezés

A februári mederkotrás után a partfallal párhuzamosan 13 db 2,00 m átmérőjű, bennmaradó acél csőköpenyes Soil-mec cölöp épült, melyek egymáshoz viszonyított tengelytávolsága 4,00 m volt, tengelyben megengedett +/-10 cm mérettűréssel. A felvízi és az alvízi oldalon további 1-1 db azonos méretű cölöp létesült, ezek egymáshoz viszonyított tengelytávolsága 50,60 m. A cölöpöket erőjátékbeli szempontból támbordának kell tekinteni, mivel ezek adják a támfalat alkotó előregyártott vasbeton elemek megtámasztását. Statikai modellt tekintve tehát az altalajba befogott, függőleges tengelyű konzolos tartókról van szó, melyek a rájuk ható oldalnyomás miatt rugalmasan megváltoztatják az alakjukat. Ezzel a munkarésszel április közepére végeztünk.

Május végén a konzolos oszlopok tetején egy koszorú készült előregyártott vasbeton elemekből, és a hegesztett kapcsolat miatt összefogja a cölöpök első végpontjait. A koszorúk az erőjátékbeli szerepeken túlmenő- en esztétikai célokat is szolgálnak, mivel eltakarják a cölöpök építési pontatlanságaiból adódó, alaprajzi értelemben hullámzó panel kontúrokat.

A cölöpsor belső oldalához előregyártott vasbeton pallókat támasztottunk április 25- ig. A pallók eredetileg vízszintes helyzetben épültek volna be a platformlemez bennmaradó zsaluzataként, de a szükséges szerkezeti módosításból adódóan az időközben legyártott elemeket erőtanilag újra kellett vizsgálni a várható oldalnyomások terhelésére. Az eredetileg F2 jelű vasbeton pallók befoglaló métere 1050x3900 mm volt, s így alkalmasak a 4,0 méteres tengelytávolságú cölöpök mellé történő beépítésre. A 20 cm vastagságú előregyártott vasbeton elemek eredeti vasalása miatt csak a felső három panelsorba lettek beépíthetők teherbírási okokból. Az alsó 4. és 5. sorban ugyanilyen geometriai feltételekkel rendelkező, erősebb vasalású, 24 db előregyártott panelt kellett beépíteni. A panelek közötti 10 cm-es távolság lehetővé tette a cölöpök fúrása során kialakuló esetleges méreteltérések kiküszöbölését. A vasbeton panelek tehát kéttámaszú tartóként támaszkodnak a cölöpök acél csőköpenyéhez.

Tartószerkezeti értelemben a vasbeton lemez teljes egészében a betöltött kőszórásra és betömörített zúzottkő ágyazatra támaszkodik. A betöltésre ható függőleges terhelések felvétele miatt a vízépítési kőbeépítésnek vegyes frakciónak kellett lennie, azaz a nagyobb kövekkel (LMA 10/60) egyidejűleg CP 63/180 ill. 31,5/50 zúzottkövet is be kell építeni, hogy a nagyobb kövek között a hézagtérfogat a lehető legjobb mértékig kitöltött legyen. Oda kellett figyelni a frakciók keverési tömegarányára, továbbá a réteges betöltésre. Április végén a 96,50 mBf szint fölött továbbra is rétegesen terített kőbeépítés történt 31,5/50 frakciójú zúzottkővel a 98,10 mBf szintig, amit már szárazföldi módszerekkel lehetett tömöríteni és el tudtuk helyezni a háromtengelyű műanyag georácsot a teherbírás növelése érdekében. A felvízi és alvízi oldalon vízépítési kőszórás épült május elején a parti támfal és a levert cölöpök vonaláig húzódóan, kereken 45°-os hajlásszögű rézsűs kialakítással.

Kőszórás

A vasbeton lemez vastagsága 1,00 és 1,10 m között változik, a felső síkja magasságilag a 99,90 és 100,00 mBf szinten helyezkedik el. Erőtani szempontból a platformlemez rugalmasan ágyazott és valamennyi terhét a betömörített kőtöltésre adja át. Függőleges alátámasztást nem kaphat, sőt a támbordás koszorúrendszerhez képest biztosítani kellett a súrlódásmentes függőleges elmozdulását. Ilyen okokból szükségessé vált a meglévő súlytámfal mellett egy 4 cm széles vízzáró dilatáció kialakítása.

A vasbeton platformlemez három látható oldalfelületébe bennmaradó TR 150/280/1,25 mm vtg. trapézlemez zsalut kellett elhelyezni, amit rendkívül rövid építési idő, a Duna emelkedő vízállása, valamint a lemez három ütemben történő betonozása tett szükségessé.

Az első ütemű betonozást május 15-én lehetett megkezdeni, amikor a háromrétegű vasalás szerelése szinte kompletten elkészült. A háromrétegű vasalás vízszintes helyzetű, azaz lényegében a 95 cm vastagságú részben helyezkedik el. Az első ütemű betonozást követően a középső hálóvasaláson mozogva kellett a lemez három szélső sávjába a mobil árvízvédelmi fal talplemezeit beszerelni +/-2 mm helyszínrajzi és magassági pontossággal. Ezen szerelvényeket külön sámlivasakra kellett állítani, így azok hegesztéses rögzítése 2 nap alatt megtörtént. Ugyanebben az időszakban vált szükségessé a torony lerögzítésére szolgáló belső menetes hüvelyek beszerelése és szintezve rögzítése. Ez utóbbiakat a csavaros állítási lehetőségből adódóan szintén +/-2 mm pontossággal kellett magasságilag is beállítani. A szerelési munkák után lehetett a második ütemű betonozást elvégezni május 22-én.

Ezután szükséges a medence horonyrendszerére tervezett bennmaradó laposvasakat szintén +/-2 mm pontossággal magasságilag is beállítani. Ennek elkészülte után egy nap kihagyásával történhet a harmadik rétegű beton bedolgozása és felületképzése csiszolt formában május 31-ig. A betonozásokat betontechnológiai tervezés és technológiai utasítás alapján végeztük az előírt minőség biztosítása érdekében.

FELÉPÍTMÉNY

Június elsejétől a fent leírt vízszintes horonyba kerül elhelyezésre az ideiglenes 15,0 m belső átmérőjű és 6,2 m magas acél anyagú medence hengerpalást.

A hengerpalást alsó élén kialakított és kihajtott lemezelést dűbelezéssel rögzítik a Duna-meder platform vasbeton szerkezetéhez. A torony június 10-től acél állványrendszerből készül, mely számos szerkezeti elemet (oszlop, vízszintes tartó, átlós merevítők), illetve kiegészítőt (járólapok, lépcsők, konzolok) foglal magába.

Ezzel egy időben épül a pódium is, ami acél állványrendszerből készül, ez számos szerkezeti elemet (oszlop, vízszintes tartó, átlós merevítők), illetve kiegészítőt (járólapok, lépcsők, konzolok) foglal magába. A felső rakpartról a pódiumra való átjárást és infrastruktúra csatlakozást állványszerkezeti elemekből álló szerkezettel kell biztosítani, ami kellő teherbírású gyaloghídként is funkcionál. Ezen rendszer elemei kompatibilisek a pódiumot és a tornyot alkotó elemekkel.

Mobilgát talpak

A rendezvény nézőközönsége a július elején telepített, rögzített ülőhelyekkel ellátott, összességében 1500 fős lelátókon foglalhat helyet.

A verseny rendezéséig, július végéig, további elemek készülnek még, úgymint bemelegítő medence, konténerek és konténeregységek, állványrendszer elemek, színpadtechnikai szerkezetek, ideiglenes sátorszerkezetek stb.

Betonozás

A kivitelező WHB Csoport képviselői biztosak benne, hogy a létesítményt határidőben, az elvárt minőségben fogják átadni.