Lapszámok

2016. december XXIV. évfolyam VIII. szám

Asztalos István: Körforgalom betonból

2016 novemberében volt éppen öt éve, hogy elkészült Magyarország első betonburkolatú körforgalma Vecsésen, a Dózsa György utca – Budai Nagy Antal utca – Gyáli út – Széchenyi utca kereszteződésében. A naponta áthaladó mintegy 6500 jármű – melynek egy jelentős része nehéz tehergépjármű és autóbusz – indokolta a biztonságos, hosszú élettartamú betonburkolat alkalmazását.

A világon az első körforgalmat - mint egy újszerű forgalomszervezési megoldást - New Yorkban alakították ki 1904-ben. A körforgalmak hamar elterjedtek a világban, mert sok előnyt rejtettek magukban. Gyorsítják a forgalmat és szinte folyamatos az áthajtás az adott kereszteződésben. A körforgalom csökkenti a baleseti kockázatot és annak sú- lyosságát. A körforgalmi csomópont már jó előre felismerhető és iránytévesztés esetén korrigálható az útvonal, egyértelmű és jól áttekinthető forgalmi helyzetet tud teremteni. Adott esetben egy kereszteződésben két vagy több körforgalom is elhelyezhető, ha ezt a sok becsatlakozó út szükségessé teszi.

A VECSÉSI BETONBURKOLATÚ KÖRFORGALOM

Magyarországon az első körforgalmat a Clark Ádám téren alakították ki 1949-ben. Később a Széchenyi Lánchíd – Alagút útirány elsőbbséget kapott és csak az utóbbi évtizedben állították vissza a körforgalmi rendet. Időközben ugrásszerűen megnőtt hazánkban a körforgalmi kialakítású csomópontok száma, felismerve annak előnyeit. A forgalom növekedésével és az idő előrehaladásával azonban jelentős meghibásodások következtek be az aszfalt útfelületekben. Ennek az az oka, hogy egy körforgalomban jelentős oldalirányú, míg a be- és kihajtó ágakon (a fékezés és gyorsítás miatt) menetirányú gyűrő hatás terheli a burkolatot, amelynek nehezen tud ellenállni a rugalmas aszfalt, főként nehéz gépjárműforgalom esetén (1. ábra).

Ezek a hatások jelentős mértékű felgyűrődéseket, nyomvályúkat okoznak az aszfalt burkolatban, így azokat viszonylag sűrűn kell javítani, felújítani. A beton burkolat ezzel szemben tartósan ellen tud állni ezeknek a hatásoknak, mivel a terhelések hatására nem következik be alakváltozás. Továbbá a hőtágulási hatások miatt táblákra osztott és vízszintesen összekapcsolt betonburkolat a terhelést nagy felületen adja át a talajnak, míg aszfalt esetén a gépjárművek futóműve pontszerűen terheli azt. Ebből kifolyólag a betonburkolat útburkolati süllyedési ellenállása is jóval nagyobb. Ezeknek a sajátosságoknak köszönhetően jöttek rá a szakemberek, hogy nagy forgalmi terhelések esetén a betonból készült burkolat jelenti a tartós, 40-50 év élettartamra szóló megoldást. Európában már számtalan példa van erre.

Ezen tapasztalatokat is figyelembe véve került sor – az akkori Magyar Cementipari Szövetség beton bizottságának koordinálásával, a Cemkut Kft. és a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI) részvételével, széleskörű szakmai és önkormányzati összefogással – Magyarországon az első beton burkolatú körforgalom kiépítésére Vecsésen. A projekt 2008-2010 közötti előkészítésében a külföldi szakirodalom és tapasztalatok, a KTI-Cemkut laboratóriumi kísérletei alapján határozták meg a tervezési szempontokat, a betontechnológiai kérdéseket, a mintaszakasz előkészítését, majd a kivitelezés során a beton ellenőrző vizsgálatok végzését. A körforgalomra Építőipari Műszaki Engedélyt (ÉME) adott ki a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A kivitelezést 2011. augusztus 11-én kezdték el a közművek áthelyezésével, és november 3-án adták át a forgalomnak. A 2517 m2 felületű, 579 m3 mennyiségű, CP 4/2,7 – 32 – XF4 minőségű, egy rétegű, táblákra osztott, hézagaiban vasalt, felületileg seprűzött beton burkolat beváltotta a hozzá fűzött reményeket és napjainkban is jelentős meghibásodás nélkül szolgálja ki a komoly terheléseket okozó nehéz gépjárműforgalmat (2. ábra).

HOGYAN TOVÁBB?

Közúti körforgalmat csak érvényes előírások alapján lehet megépíteni. Magyarországon a körforgalmakat általában az e-UT 03.03.11. Körforgalmak tervezése c. útügyi előírás szabályozza, amely azonban beton burkolattal nem foglalkozik. A vecsési körforgalomra 2010-ben elkészített ÉME 2015-ben lejárt. A megépített körforgalommal kapcsolatos kedvező tapasztalatok indokolták, hogy legyen olyan tartós szabályozás, amely lehetővé teszi további beton burkolatú körforgalmak építését. Időközben megjelent az építési termékeket szabályozó 305/2011/EU rendelet, valamint a hozzá kapcsolódó 275/2013. (VII.16.) korm. rendelet, amely lehetővé tette tartós szabályozás kidolgozását. A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség megbízást adott a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-nek beton burkolatú körforgalomra vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ) elkészítésére. Az NMÉ 2016. szeptember 12-én készült el a hozzá tartozó Műszaki leírással együtt (NMÉ 22/19/2+/ MKEH-PMFH-16/8/2015/K). A Nemzeti Műszaki Értékelés határozatlan időre szól, így tartós szabályozása lehet további körforgalmak megépítésének.