Lapszámok

2016. október XXIV. évfolyam VII. szám

Asztalos István: Mit tanulnak a diákok a betonról az általános iskolában?

Mint arról már beszámoltunk olvasóinknak a lap 2016. március-áprilisi számában (Változások a BETON lap működtetésében), a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton®), valamint a Magyar Betonelemgyártó Szövetség (MABESZ) által működtetett Betonnépszerűsítő Munkacsoport vette át a lap szerkesztőbizottsági teendőit.

E munkacsoport – többek között – feladatának tekinti, hogy a 6-tól 18 éves korig terjedő korosztályt is megismertesse a betonnal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal. Ezért megvizsgáltuk a lehetőségeket és elhatároztuk, hogy az adott korosztályhoz szóló, de szakmai tartalmú, a nemzeti alaptantervbe (NAT) beilleszthető oktatási segédanyagokat készítünk, illetve áttekintjük a már meglévő oktatási anyagokat: mit szükséges változtatni azokon.

A munka első lépéseként felvettük a kapcsolatot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel (OFI), ahol az új általános iskolai tankönyvek és egyéb oktatási segédanyagok kidolgozását végzik. Az ott kapott tájékoztatás szerint két út állt előttünk. Az egyik egy gyors elérést ígért, a másik hosszabb távú feladatokat kínált.

A gyors megoldást az jelentette, hogy lehetőséget kaptunk az intézet Mikkamakka c. lapjában való megjelenésre. A lap kisiskolásoknak szól, és minden oktatási intézménybe eljut. Örömmel adom hírül, hogy a Mikkamakka c. lap 2016. augusztusi számában már meg is jelent az a felhívás, amely ráirányítja a figyelmet Cembi és Mixi kalandjaira, a munkacsoport által kiadott Fedezzük fel együtt a betont! c. mesekönyvre. További lehetőség lesz az OFI online felületére való felkerülés.

A hosszabb távú feladatot az jelenti számunkra, hogy korszerűsítsük azokat a tartalmakat, amelyek jelenleg iparágunkról a tankönyvekben megtalálhatók. Az OFI munkatársai készségesnek mutatkoztak erre az együttműködésre is. Megkaptuk tőlük a 7-es és 8-os földrajz tankönyv és munkafüzet, valamint kétféle 8-os kémia tankönyv és egy munkafüzet teljes anyagát. Azokat áttekintve megtettük észrevételeinket, és ígéretet kaptunk arra vonatkozóan, hogy javaslatainkat az akkreditáció lehetőségein belül figyelembe veszik.