Lapszámok

2016. október XXIV. évfolyam VII. szám

Gál Tünde: Építési és bontási hulladékok Spanyolországban és Európában - Fókuszban az újrahasznosított aggregátumok

A körforgásos gazdálkodásban az építési és bontási hulladékok (ÉBH) jelentik az egyik legnagyobb mennyiséget. Az egyéb termékek hasznosítása mellett (fa, fém, műanyag, papír stb.) az ÉBH megfelelő kezelése előfeltétele az előírásoknak és szabványoknak teljes mértékben megfelelő, újrahasznosított építőipari aggregátumok kinyerésének.

Spanyolországban a helyzet ugyan messze nem ideális, de más európai országokhoz hasonlóan, ahol fontos az önfenntartó rendszerek kialakítása, az aggregátumok/adalékanyagok szektor kiemelt szerepet játszik az ÉBH újrahasznosítási folyamatában.

Spanyolországban az 1997 óta létező Országos Aggregátumok Szövetsége (ANEFA) 2002-ben befagyasztotta tevékenységét, azonban 2015-ben újrakezdte azzal a céllal, hogy kifejlesszék az üzleti diverzifikációs stratégia részeként az aggregátumszektorban az ÉBH termelésére és gazdálkodására szakosodott üzletágat. Emellett 2014 óta működik a spanyol ÉBH Szövetség (FERCD) 33 taggal. Ebben az országban az építési-bontási hulladék újrahasznosításának aránya jelenleg még messze le van maradva az európai standardoktól, annak ellenére, hogy a MAGRAMA (Mezőgazdasági, Élelmezési és Környezetügyi Minisztérium) és a regionális igazgatóságok különböző terveket hoztak létre eme üzletág támogatására.

A fő cél, hogy a nem veszélyes hulladékok hasznosítási kötelezettsége (mely alól 2014. május 17. óta kivételt képeznek a természetes állapotú anyagok) 2020-ig elérje a termelés tömegének legalább 70%- át. Azonban a fejlett EU-s országokban a tapasztalat azt mutatja, hogy ez a mennyiség az összes aggregátumok keresletének csak mintegy 7-15%-át tenné ki, így nem beszélhetünk arról, hogy az újrahasznosított anyagokkal helyettesíteni lehetne a természeti erőforrások felhasználását, de mindenképpen jobb és hatékonyabb erőforrás-gazdálkodás érhető így el.

Az aggregátumok termelését és forgalmazását tekintve a technológiai fejlesztések mellett az egyik legfontosabb akcióterv olyan kiegészítő üzletágak keresése, melyek megnyitásával a cégek átfogó üzleti szolgáltatásokat tudnak nyújtani annak érdekében, hogy a régi vevők megtartása mellett újakat is szerezzenek.

Ehhez szükséges:
• mélyépítési többletföldmunkák kezelése
• olyan nyersanyag-kitermelő iparágak hulladékgazdálkodása, melyek természetes adalék erőforrások
• mesterséges adalékanyagok termelése egyéb iparágakból származó maradékanyagokból (hamu, salak stb.)
• inert ÉBH gazdálkodás
• a helyreállítás/visszaállítás (rehabilitációs projektek)

 

Az aggregátumok ágazat a következő pontokat foglalta bele a 2012-2025-ös Ágazati Stratégiájába:
• egyszerűsíteni és gyorsítani az adminisztratív eljárásokat, megszüntetni a jogszabályi korlátokat
• korlátozni az ágazati szereplők számát
• alkalmazni a rendelkezésre álló tudást és technológiát a jelenleg termelt újrahasznosított építőipari aggregátumok esetében, elősegítve a minőségi javulást
• aktív részvétel az újrahasznosító berendezések létesítésében az ország egész területén
• elősegíteni, hogy minden esetben adminisztratív oldalról meg legyen határozva egy %-os hasznosítási kötelezettség
• olyan intézkedéseket javasolni, amelyek lehetővé teszik a visszaállítási/elrendezési tervek változtatását annak érdekében, hogy az üreges bányászatban időközben fellépő módosítások érvényesülni tudjanak.
 

Az Európai Unióban 2008-2012 között az újrahasznosított aggregátumok termelése 190 millió tonnára tehető, amely a teljes aggregátumok fogyasztásának a 7%-a. Napjainkban ez 4,9%, és ellentétben a várakozással, az utóbbi időben ez az arány stagnál. Becslések szerint az ÉBH 35-40%- át hasznosítják újra, a maradék megy a hulladéklerakókba.

Fajtájukat tekintve az aggregátumok lehetnek:
• inert föld
• köves törmelék (beton, kerámia, aszfalt)
• egyéb (fűrészáru, fémek, műanyag, papír)
 

A hulladékok származását tekintve 40% bontási hulladék, 40% építkezéskor keletkezik, a maradék 20% pedig hazai reformok következtében.

Az alábbi táblázat az ÉBH felhasználá- sát mutatja 2012-ben Spanyolországban

Az önfenntartó gazdaságban élen járó országok Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia és Belgium. Az újrahasznosított anyagok éves felhasználása 2012-ben csak ezekben az országokban haladta meg az évi 10 millió tonnát.

Spanyolországban a Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint 2007-2012 között évi 42 millió tonnáról 27 millióra csökkent az ÉBH termelése, de ez elsősorban annak a 2011-es módosításnak köszönhető, amely kizárja a veszélyes hulladékokat és a természetes előfordulású anyagokat.

Az ÉBH megfelelő kezelése kétféle gyárban történik: egy átmeneti üzemben, ahol ideiglenesen tárolják és csoportosítják azokat az ÉBH-kat, amelyek nagy tá- volságokat tesznek meg, azzal csökkentve a szállítási költségeket, hogy a termékeket a megfelelő kezelési üzembe továbbítják. A kezelési üzemekben frakciók szerint osztályozzák, majd felértékelik a termékeket, annak függvényében, hogy közvetlenül felhasználhatóak, utókezelést igényelnek, vagy hulladéklerakókba selejtezik őket. A fenti üzemek lehetnek fix, valamint mobil gyárak is. Érdekesség, hogy Andalúzia tartományban található az átmeneti üzemek 55%-a, a fix kezelési üzemek 30%-a és a hulladéklerakók 36%-a.

Általános probléma, hogy a gyárak kihasználtsága alacsony, vagy nem elég nagy a kereslet az újrahasznosított termékek iránt, így az üzemek gyakran nem tarthatóak fenn. További nehézséget jelent a természetes erőforrások alacsony átlagára és leellenőrizhető minősége, valamint az illegális hulladéklerakók megléte.

Éppen ezért a megfelelő kommunikáció nagyon fontos az ÉBH felhasználási lehetőségeiről:
• helyreállított bányák
• rehabilitált területek
• erdei utak, vidéki utak, kocsibeállók
• mellékutak, ideiglenes építési utak
• utak hulladéklerakókban
• lapostetők
• csatornák betömése
• töltések és árkok
• gyalogos útszakaszok alapjai
• falak kitöltése, betömése
• sétautak
• sportpályák
• vízelvezetők
• parkolók
• nem szerkezeti betonok
• szerkezeti betonok
 

A széles körű felhasználási lehetőségek mellett a megoldás olyan önfenntartó rendszer kialakítása, amely versenyképes, költséghatékony és minden esetben biztosítja a megfelelő minőséget.

Az EU szerint egységes jogalkalmazásra és termékszabványra van szükség, az újrahasznosított építőipari aggregátumokat CE jelzéssel lenne szükséges ellátni, valamint a terméktervezéstől a gyártási és értékesítési folyamatokon át végig betartani a szabályozást.

Az alábbi ábra részletesen bemutatja az újrahasznosított anyagok származását

A Panorámica de la gestión de residuos de construcción y demolición en España y en Europa. Realidades y mitos de los áridos recicIados c. cikk nyomán. Szerzők: César Luaces Frades, Rita Martínez Andía, Ma Rosa Carretón Moreno. Az írás a RevistaTécnica CEMENTOHORMIGÓN 2016. március-áprilisi számában jelent meg.