Lapszámok

2016. augusztus XXIV. évfolyam VI. szám

Szórád Tamás, Koics László: KÖNNYED MONUMENTALITÁS VASBETONBÓL

A vasbeton előregyártást sokoldalúsága és praktikussága miatt ma már számos területen alkalmazza az építőipar. Ezek a tulajdonságok lehetővé teszik, hogy az ipari létesítmények és logisztikai központok mellett egyedi elképzeléseket is képes legyen kiszolgálni az iparág. A technológia sajátosságait kihasználva az építőipar perifériáján is létjogosultságot szerzett az előregyártás, ahogyan történt ez a Kecskemétre tervezett MIG-21 emlékmű esetében is.

Kecskemét Város Önkormányzata és a Magyar Honvédség közös projektjeként a városba bevezető 44-es főút körforgalmában egy MIG-21 típusú vadászgép kiállítását tervezték. A gépet tartó három vasbeton pillér, melyek íves formája különleges esztétikát kölcsönöz az emlékműnek, érdekes feladat elé állította a Beton-Star Kft. csapatát.

A beruházó elképzelése, miszerint három darab hajlított pillérből álló kompozíció tart egy MIG-21 típusú repülőgépet, különleges építészeti kihívást jelentett. Mindez magas szintű gyártmánytervezői munkát és speciális sablonkészítési technológiát igényelt.

Maga az emlékmű tartószerkezete két részből áll. Az alsó talapzatok monolit vasbeton szerkezetű kehely tömbalapok. Ezekbe a kelyhekbe kerültek az alapokba befogott előregyártott pillérek, melyekre közvetlenül ráült a repülőgép.

A három pillér vonalvezetése íves kialakítású, magasságuk különböző, keresztmetszetük négyszög, de változó méretekkel: a pillérek alulról felfelé, az ív hajlása mentén keskenyednek. Ez a forma egyfajta légiességet kölcsönöz az emlékműnek. Valamennyi pillér egyedi zsaluzatban, egyedi vasalással, látszóbeton felülettel készült. A pillérek zsaluzatból történő felszakítása, egyenletes mozgathatósága és az építési helyszínen történő beépítése megkövetelte, hogy a különböző függesztési pontok mindig a mozgási műveletnek megfelelő súlyponti pozícióba kerüljenek.

A pillérek íveltsége miatt különlegesen precíz munkát igényelt a megfelelő helyzetbe történő beállításuk, tekintve, hogy a repülőgép fogadására kialakított szerelvények egymáshoz viszonyított pozíciója szigorúan meghatározott volt. A pillérek beemelése és a MIG-21-es repülőgép elhelyezése így igazi látványosságot jelentett.

A pilléreken nyugvó vadászgép a kivilágítással kiegészítve olyan látványt nyújt a Kecskemétre beérkezőknek, mely méltó jelképe a városnak, valamint a Magyar Honvédség honi légvédelmének. Egyben ékes bizonyítéka a vasbeton technológia sokszínű, kreatív és hatékony felhasználhatóságának.