Lapszámok

2016. augusztus XXIV. évfolyam VI. szám

Dr. Balázs L. György: Emléktábla avatás Dr. Balázs György tiszteletére

Emléktáblát avattak dr. Balázs György Széchenyi-díjas mérnök, professor emeritus, a műszaki tudományok doktora, Budapest díszpolgára tiszteletére születésének 90. évfordulója alkalmából. 2016. június 28-án Budapesten, az V. kerület Váci utca 25. sz. ház előtt – ahol 1953-tól 2013-ig, haláláig élt és dolgozott, ahol sokszor fogadta a betonos kollégákat (harcostársait) - emlékeztek meg a kiváló oktatóról, kutatóról, akinek közéleti munkája mellett kiemelkedő volt szakirodalmi tevékenysége is.

Az emléktáblát Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésépítési Tagozat Mérnöki Szerkezetek Szakosztálya állíttatta. A családtagokon kívül mintegy száz mérnök kolléga vett részt az ünnepségen.

Édesapám sűrűn emlegette magáról, hogy a “beton szerelmese”. Ez azt jelenti, hogy szinte egész életét a beton kutatásának szentelte, annak érdekében, hogy megismerjük és megértsük a betonban rejlő lehetőségeket.

Hitt a betonban. Hitte, hogy ez egy olyan anyag, aminek alkalmazhatósága szinte korlátlan és a célnak megfelelően elkészíthető. Ez a hit segítette őt abban, hogy újabb és újabb kutatási témákon keresztül kapjunk választ a felmerült műszaki kérdésekre. Mindeközben építőmérnök és építészmérnök hallgató generációinak sorát nevelte föl a Műegyetemen.

Mit tett a betonért?

Évtizedes erőfeszítéssel elérte, ill. hozzásegített minket annak eléréséhez, hogy a beton egy jól definiálható és sikeresen alkalmazható szerkezeti anyag legyen. Jelentősen hozzájárult ezzel a beton elfogadottságának eléréséhez is. Aki áttekintést szeretne kapni munkásságáról, annak érdemes beletekintenie a „Barangolásaim a betonkutatás területén” (Balázs Gy., 2001) című összefoglaló könyvébe, ill. a dr. Balázs György élete és munkássága emlékfüzetbe, amit 80. születésnapja alkalmából adtak ki.

Mit tett a betonosokért?

Kiharcolta, hogy a mérnökök és - mostanra már - az építészek is szívesen alkalmazzák a betont legkülönfélébb feladatok megoldására. Fáradhatatlan munkájának eredményét 30 könyvben jelentette meg, amiket ma és még hosszú időn át forgathatunk.

Könyvei közül jelen keretek között 2 könyvsorozatot szeretnék kiemelni, amik összesen 12 kötetet tesznek ki:
„Beton és vasbeton története I, …, VII.”
7 kötetes sorozatot (Balázs Gy, 1994, …, 2008) valamint a 
„Különleges betonok és betontechnológiák I, …,, V”
5 kötetes sorozatot (Balázs Gy, 2007, ., 2010; Balázs Gy, Balázs L. Gy., 2011, 2013), mindkét sorozat az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg.
 

ÁTTEKINTÉS DR. BALÁZS GYÖRGY MUNKÁIRÓL

Legalább címszavakban tekintsük át dr. Balázs György munkáit, látva azt, hogy a betonkutatás milyen óriási területét ölelte át: a beton fogalma, szilárdsági jellemzők, víz-cement tényező, porozitás és szilárdság, törési mechanizmus, adalékanyag szerepe, betontervezés, σ-ε diagram, Poisson-tényező, cementek, cement klinkerásványok, hidratációs hő, őrlési finomság, gőzölés, fagyhatás, kalcium-klorid, betonalkotók és a szilárdság közötti összefüggés, péptelítettség, a tárolás hatása, adalékanyagok, szemmegoszlás, Dmax, zsugorodás, zsugorodást befolyásoló tényezők, zsugorodásból származó feszültségek és alakváltozások, húzási és nyomási rugalmassági modulus, feszültség függő rugalmassági modulus, kúszás, a kúszást befolyásoló tényezők, a beton és vasbeton tartóssága, Friedel-só, a gőzölt beton tartóssága, tartósság fokozása impregnálással, hidratációs hőből származó berepedés veszélye, egyenértékű kor, a berepedés megakadályozása betontechnológiai módszerekkel, a tartósság fokozása betontechnológiai eszközökkel, klinkerásványok klorid-ion megkötő képessége. Mindezekhez sok-sok kutatási eredmény és közel háromszáz cikk tartozott.

A szakmai közéletet nagyon fontosnak tartotta. Az SZTE-ben a Beton Szakcsoport alapítója és 25 éven át vezetője, a KTE-ben a Mérnöki Szerkezetek Szakosztály alapítója, és 43 éven át vezetője volt.