Lapszámok

2016. június XXIV. évfolyam V. szám

Urbán Ferenc: Transzportbeton jogszerű forgalomba hozatala, beépítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. április 1-jén közzétette az MSZ 4798:2016 Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon szabványt, melynek fontos fejezetei az üzemi gyártásellenőrzés és annak tanúsítása.

Az építési termékek jogszerű forgalomba hozatalának szabályozási háttere 2013. július 1-től megváltozott. A 2011. április 24-én megjelent 305/2011 EU rendelettel (CPR-, építésitermék-rendelet) összhangban 2013. július 16-án hatályba lépett a Kormány 275/2013. (VII.16.) rendelete az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól. A rendeletek legfontosabb üzenete az építőipar számára, hogy az építési termékek teljesítményének értékelését szolgáló műszaki előírásokat a szabványokban és értékelési dokumentumokban kell az egyes termékekre meghatározni a vizsgálati, számítási és egyéb módszerekre az építési termékek alapvető jellemzőinek vonatkozásában végzett teljesítményértékelés céljából. A kormányrendelet kimondja, hogy az építési termék az építménybe akkor építhető be, ha a termék teljesítményét Teljesítménynyilatkozat igazolja.

Tanúsítvány
Transzportbeton esetén a Teljesítménynyilatkozat kiállításának alapja:
• dokumentált üzemi gyártásellenőrzési rendszer kialakítása, működtetése;
• az építési termék teljesítményének értékelése;
• minták meghatározott vizsgálati terv szerinti vizsgálata;
• üzemi gyártásellenőrzési rendszer tanúsítása, felügyelete.
 

Transzportbeton esetén a forgalomba hozatal, a beépíthetőség dokumentumai a Teljesítménynyilatkozat és a Szállítólevél. Teljesítménynyilatkozatot valamennyi forgalmazott/beépített termékhez mellékelni kell nyomtatott vagy elektronikus formában, míg a gyártónak minden betonszállítmányt szállítólevél kíséretében kell átadnia (a helyszínen kevert betonra is érvényes, ha a helyszín nagy kiterjedésű vagy többféle beton készül, esetleg a betont készítő szervezet más, mint a beton bedolgozásáért felelős szervezet). Transzportbeton esetén a Teljesítménynyilatkozat tartalmi elemeit a CPR (módosított) III. melléklete, míg a Szállítólevélét az MSZ 4798:2016 beton szabvány 7.3. fejezete adja meg. A szabvány részletesen taglalja a dokumentált gyártásellenőrzés kialakítását, megfelelőségének értékelését, felügyeletét és tanúsítását is, míg a rendeletek előírják a gyártóknak a szabványok használatát.

A CPR meghatározza a termékek teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére (TÁÉE) szolgáló rendszereket, melyek közül egy adott termékre alkalmazandót a termékre vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikációk határozzák meg.

E szerint a transzportbeton a 2 + TÁÉE rendszerbe tartozik, melyben a gyártó végzi:
• az építési termék teljesítményének értékelését vizsgálatok, számítások, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján;
• az üzemi gyártásellenőrzést;
• a gyártóüzemben a gyártó által vett minták meghatározott vizsgálati terv szerint történő további vizsgálatát.
A tanúsító szerv végzi:
• a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát;
• az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését.
 

A dokumentált üzemi gyártásellenőrzési rendszernek (dokumentuma a gyártásellenőrzési kézikönyv – mely lehet az ISO rendszer része is) minden intézkedést magában kell foglalnia, amelyek az előírt követelményeknek megfelelő tulajdonságú betonok készítéséhez szükségesek. Ilyenek jellemzően az alkotóanyagok kiválasztása; a betonöszszetétel és tervezése; a beton gyártása; ellenőrzés és vizsgálatok; vizsgálati eredmények ellenőrzése és felhasználása; ahol ez fontos, a friss beton szállítására használt eszközök ellenőrzése; a megfelelőség ellenőrzése.

Ennek megfelelően az üzemi gyártásellenőrzési rendszer főbb elemei:
• dokumentált gyártásellenőrzési rendszer egyértelmű eljárásokkal és utasításokkal;
• jegyzőkönyvezett (valamennyi fontos) adatok és más dokumentumok;
• vizsgálatok;
• betonösszetétel- és típusvizsgálat;
• személyzet, eszközök és felszereltség;
• az alkotóanyagok adagolása;
• a beton keverése;
• gyártásellenőrzési eljárások.
 

A gyártásellenőrzés szempontjainak feltételeit az MSZ 4798:2016 szabvány 9. fejezete részletesen leírja, melyeket a termelés módjának és nagyságának, a működésnek, az adott eszközöknek, a gyártás helyén alkalmazott eljárásoknak és szabályoknak, valamint a beton felhasználásának a figyelembevételével kell alkalmazni, szükség esetén (pl. gyártási hely, adott szerkezet vagy szerkezeti elem különleges követelményei) kiegészíteni.

A gyártó által felkért kijelölt tanúsító szervezet elvégzi a kezdeti ellenőrzést, melynek során megvizsgálja a szabvány követelményeinek való megfelelőséget; a dokumentumok rendelkezésre állását, hozzáférhetőségét; a berendezések, az alkotóanyagok és a betonok ellenőrzéséhez és vizsgálatához szükséges eszközök és felszerelések rendelkezésre állnak-e; megfelelőek-e a személyzet ismeretei, képzettsége és tapasztalata; elvégzik-e és jegyzőkönyvezik-e a típusvizsgálatokat.

Teljesítménynyilatkozat

Amennyiben a kezdeti ellenőrzés megfelelőséggel zárul, a tanúsító szerv kiadja és közzéteszi az üzem Tanúsítványát (1. kép), és kezdetét veszi a folytatólagos felügyelet.

A gyártó a felelős a gyártásellenőrzési rendszer fenntartásáért, melyet a kijelölt tanúsító szerv rutinellenőrzés (szükség esetén rendkívüli ellenőrzés) alkalmával vizsgál át. Ennek során legalább a következőket kell értékelnie:
• a gyártási, mintavételi és vizsgálati folyamatokat;
• a jegyzőkönyvezett adatokat;
• a gyártásellenőrzés során kapott vizsgálati eredményeket;
• a vizsgálatok és műveletek végrehajtásának megfelelő gyakoriságát;
• a gyártóberendezések ellenőrzését és karbantartásának elvégzését;
• a vizsgálóberendezések ellenőrzésének, kalibrálásának és karbantartásának elvégzését;
• a megtett, mint feljebb intézkedéseket nem megfelelőség esetén;
• a szállítóleveleket és a teljesítménynyilatkozatokat;
• szúrópróbaszerűen vett minták vizsgálata alapján a gyártó gyártásellenőrzési, mintavételi és vizsgálati megbízhatóságának ellenőrzését, melyet helyettesíthet a gyártó adatainak és ellenőrzési rendszerének alapos tanulmányozása, ha a gyártó vizsgálólaboratóriuma akkreditált.
 

A gyártó felelős a beton előírt követelményeknek való megfelelőségének az értékeléséért, melynek érdekében 2+-os teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszert kell működtetnie és tanúsíttatnia, mely alapján az építési termék forgalomba hozatalához és beépíthetőségéhez a Teljesítménynyilatkozatot kiállíthatja (2. kép).