Lapszámok

2015. január-február XXIII. évf. 1-2. szám

Gyukics Péter: Egyediség és esztétikum egy meghökkentő vasbeton hídban

„A Duna hídjai” címû könyvünk fotózása előtt, a lista átolvasása után tudtam meg, hogy a nagy folyó hídjainak több, mint fele vasbetonból épült. Németországban a Duna hidak többségét vasbetonból készítették. 134 a vasbeton és 69 az acél hidak száma. Magyarország az egyetlen, ahol nincs a Duna felett vasbetonból épített híd. Még a rövid szakasszal bíró Szlovákia hét Duna-hídja között is van két vasbeton szerkezet. A német A3 autópálya metteni Duna-hídja különlegességével ragadott meg.

Mettennél, az A3 autópálya szóban forgó hídjához érve már rég elpárolgott a vasbeton műtárgyakkal szembeni fenntartásom. Már a nyolcadik, a geisingeni Duna-híd meglepett boltozatokra emlékeztető kialakításával, a tuttlingeni közúti híd városképbe illeszkedésével, a ludwigstali gyalogoshíd vékony ívével, a beuroni Hermannsteg és a sigmaringeni iparvágány híd szecessziós megformálásával, a nickhofi tájbailleszkedő áttörtségével, a sigmaringeni új kerethíd egyszerű vonalú alakjával, a reisensburgi szép ritmusú oszlopos tagoltságú íveivel mind-mind a szívembe lopta magát.

A kedves, megkapó átkelők után hókon vágott a metteni autópálya híd látványa. Szigorú, kemény, anyaga jellemzőivel szembemenő alakja meghökkentett. Először durva, pöffeszkedően harcias építménynek, majd az ég felé irányított, megfeszített íjnak láttam. A megszokott látványnak ellentmond az is, hogy a pilon fölső vége látszik a felszerkezet legsúlyosabb részének. Pár percnek el kellett telnie a higgadt értelmezéshez. A fotózás előtti megközelítés, körbejárás, ismerkedés alatt alig kerültem közelebb a híd lényegéhez. Fotózás közben is csak éreztem, mi fogott meg ebben a majdnem durva, szinte komor, kemény, erőteljes szerkezetben. Az első rossz benyomás érzése elismeréssé változott bennem. Van valami vonzó ebben az először kemény, taszító alakban! Sokat gondolkodtam azon, miért is barátkoztam meg ezzel a híddal. Két komoly és két játékos okot találtam eddig.

A komoly okok
  • Az oszlopszerű pilon alatt elhelyezett pillér merőleges a hídtengelyre, és a felszerkezet tartó rúdjainak síkjára. Ezzel, és alakjával dinamikus hatást kelt. A szerkezet e részének vizuális összhangját a pillértest vastagságának megválasztása és az éleknél a felfüggesztő rudak által bezárt szöggel harmonikus arányú szöget bezáró egyenlőszárú trapéz - trapezoid kialakítása adja. - Ez a híd az erő mellett méltóságot, öntudatot is sugároz számomra.
 
A játékos okok
  • A felszerkezeten két, egymásra merőleges síkban elhelyezkedő V betű alakú elem áll. A pilon szűk V-jének csúcsa lefelé, a két tartó rúdé pedig felfelé mutat. A hídtengelyhez közelítve úgy éreztem, ez a két V a parti pillérrel együtt a hídból kiszakítva magát, rakétaként elstartol a Földről! - Másik, földhöz ragadt(abb) vízióm szerint a pilonnal a két ferde rúd ringlispilként kezd el körbeforogni a felszerkezeten.
 

A metteni autópálya híd adatai

A híd Deggendorftól nyugatra vezeti át az autópályát a folyón. Messziről látható egyetlen 33 m magas pilonja, a vízben álló pillér fölött, a híd tengelyében. Az acél ferdekábeles hidakhoz hasonlóan, ferde feszített vasbeton rudakkal van a 30 m széles, 4,2 m magas, kétcellás szekrénytartó főnyílása felfüggesztve. A híd Németországban is különlegességnek számít. A szerkezetet a keleti oldal felől, segédjármokon, szakaszos előretolással juttatták a helyére, és ezután építették meg a pilont és a ferde rudakat.

 Legnagyobb nyílása 145 m.

Teljes hossza 614 m. Épült: 1978-81. Építtetője a Német Szövetségi Köztársaság, tervezője az Autobahn-bauamt Münchenben. Kivitelezte a Dywidag AG, Wayss & Freitag AG.

„A Duna hídjai” című könyvünkben a 199 sorszámon szerepel.