Lapszámok

2015. január-február XXIII. évf. 1-2. szám

Czirják János: Reprezentatív térburkolatok a közelmúlt parképítési projektjeiben

A közelmúltban két parképítési projektben – Bikás park, Almássy tér - is lehetőségünk adódott színezett, fagyálló térburkolati beton előállítására. A kihívás nem is igazán magának a betonnak az előállításában, sokkal inkább a megfelelő pigment kiválasztásában, az adagolás beállításában, a gyártás során a beadagolás fogásaiban, a kellő keverési idő meghatározásában és az egyenletes színárnyalat fenntartásában rejlett.

Ma már sokak által ismertek a XI. kerületi Bikás park vagy akár az Almássy tér színes betonburkolatai. Meglepő lehet, hogy ezek a burkolatok nem az utóbbi időkben leggyakrabban alkalmazott és már meg szokott előre gyártott térkő elemek felhasználásával készültek. Változatosságban talán nem veheti fel a versenyt ez a burkolat egy térkő burkolattal, de éppen az egyszerűsége, egyöntetűsége ad többletet, a környezettel nagyobb összhangot.

Időben a Bikás park kivitelezése volt korábban. A felkérésnek köszönhetően itt tettük meg az első lépéseket a színezett térburkolati betonok előállításának területén. A megrendelőnek nem volt határozott elképzelése a burkolat színével (árnyalatával) kapcsolatban, csak a piros szín volt egyértelmű. Megállapodtunk, hogy több színmintát készítünk, melyek alapján kiválaszthatja a számára legmegfelelőbbet. A próbák során több színezőanyagot teszteltünk – paszta, szuszpenzió, por formában. Az egyes színárnyalatokat, a követelményeknek megfelelő betonösszetétel habarcsából készített mintákon állítottuk elő, különböző mennyiségű színező anyagadagolással. A végső színárnyalat eléréséhez, az egyes megszilárdult mintákat, víztartalom szempontjából a környezettel egyensúlyi állapotba kellett hozni, azaz légszáraz állapotba kerülve mondhattuk, hogy ez lesz a végső színe. A 3-4 alapminta alapján már valós közelségbe kerültünk a megrendelő elképzeléséhez és választása alapján körvonalazódott a végső összetétel.

Az elvárt követelményeket kielégítő beton jele: C30/37-XF4-24-F3 MSZ 4798-1:2004 volt, ehhez a betonhoz a meg rendelő elképzelésének megfelelő szín eléréséhez 7,5 kg/m³ piros színezőanyagot kellett használnunk.

A manuálisan kimért színezőanyagot akkor adagoltuk a keverékhez, amikor már minden alkotó a keverőtérben volt. A keverési idő tekintetében két tényezőt kellett figyelembe venni: homogén szín elérése, valamint a megfelelő mennyiségű képzett levegőtartalom. Az optimális hatás eléréséhez a keverési idő kb. másfélszeresére nőtt, ami a homogén szín és az 5-6 V/V%-os levegőtartalom eléréséhez elegendő volt. A következő nehézséget az egyes gyártási tételek lehető legkisebb „színeloszlásának” biztosítása jelentette. Ez kifejezetten a betonkeverék víztartalmának kézbentartására vonatkozott. Minden gyártás előtt meghatároztuk az adalékanyagok víztartalmát, a keverő minden keverésnél azonos töltöttséggel dolgozott. A szín homogenitás fenntartása miatt a szállítás során és a helyszínen már nem lehetett módosítani a keverék-összetételen. Ezért volt kiemelt jelentősége a gyártási fázisban a keverékösszetétel - különösen a megfelelő víztartalom – pontos beállításának. Ebben a mixergépkocsi-vezetők is jól együttműködtek az üzemmel, jelentős színeltérés nem jött létre a burkolaton. A helyszínen a konzisztencia és a levegőtartalom ellenőrzése mellett a frissbeton színét, esetleges eltéréseit is ellenőriztük. A kivitelezés mindkét esetben őszi-tavaszi hűvös időjárási körülmények között történt, a szállítási idő nem haladta meg a 30-35 percet, ezért a keverékek víztartalmának változása nem volt jelentős a keverés és a beépítés között. Ez a körülmény esetünkben hozzájárult a szín egyenletességének fenntartásához a beépítés helyén is.

Az Almássy tér színes térburkolat-betonjának előállításához már több tapasztalattal felvértezve kezdhettünk. Korábbi ismereteink felhasználása miatt a végső színárnyalathoz vezető út egyszerűbb volt - három különböző színű mintát (0,5 m³) üzemi próbakeverésből a helyszínen bedolgoztak, ami alapján meghozták a végleges döntést. A meg rendelő elképzeléseivel egyezően 12 kg/m³ sárga színező - anyag adagolása hozta meg az eredményt. A beton jele az első projekttel azonos volt, így ez sem jelentett újdonságot. Mindkét projekt betonigényeit a Holcim Magyarország Kft. rákospalotai betonüzeméből szolgáltuk ki, az üzem dolgozóinak - Takács Sándor üzemvezető, Kiss Tibor, Mercsák Tamás, Leskó Péter keverőgép-kezelők -, valamint az Építőanyag-vizsgáló Laboratórium technikusának, Osváth Ádámnak a szakértelme, irányítása mellett, amelyek hozzájárultak ezen projektek sikeréhez.