Lapszámok

2015. május-június XXIII. évf. 5-6. szám

Lányi György, Mezei József, Neszter Róbert, Zadravecz Zsófia: A törökbálinti M0 autópálya burkolati betonmunkálatai

Az M0 autóút balpályájának 2x3 sávra történő bővítése kapcsán a FRISSBETON Kft. 2014 augusztusában kapott megbízást pályaburkolati beton gyártására. A 0+115 – 2+840 km szelvény közötti szakasz építési munkáinak megvalósítása sok kihívás elé állította a szakembereket.

Az építőipari projekt a betongyártó telephely ideális helyének kiválasztásával, a közművek, kiszolgáló létesítmények kialakításával és a talaj teherbíróvá tételének kivitelezésével indult el.

A keverőtelepet 2014. október elejére építették fel Törökbálinton, közvetlenül az építési nyomvonal mellé, a legtávolabbi beépítési ponttól 1,4 km-re. A folyamatos betonkiszolgálás biztosításának érdekében a telepen három (2 db SIMEM keverőgép és 1 db EUROMIX 2000 SBM) mobil betonkeverőt helyeztek üzembe. A gépek egyenként 2,25 m³ méretű keverődobbal rendelkeznek és 50 m³/h teljesítményre képesek. A projekt során kialakított kapacitásra az eddigi tervek alapján a teljes időtartam alatt szükség lesz.

A betonozási munkát végző STRABAG Großprojekte GmbH napi 1300-1500 m³ CP beton beépítését tervezi. A beton pályaburkolatok építésére az e-UT 06.03.31 (ÚT 2-3.201), illetve a hézagaiban vasalt, kétrétegű és rétegenként eltérő összetételű, mosott felületképzésű betonburkolatú merev útpályaszerkezet építésére az e-UT 06.03.35 (ÚT 2-3.213) útügyi előírások vonatkoznak. A szóban forgó kivitelezésnél mosott felületképzésű betonburkolatot alakítottak ki. A mosott felület a pályabeton felületének a friss felső betonrétegre kipermetezett kötéskésleltető és párazáró adalékszerrel való kezelése nyomán elő állított makroérdes felület, amely kiváló csúszásellenállási tulajdonságain túl menően csökkenti a járművek gördülő zaját is. A tender és a műszaki előírások figyelembe vétele mellett ehhez kapcsolódóan a betonburkolat alsó és felső betonjának megfelelő keverék terveit kellett elkészíteni, valamint alkalmassági dokumentációját összeállítani.

Az alsó és felső betonréteg akrilát bázisú folyósítószerrel és légbuborék képző adalékszerrel kerül legyártásra. Az XF4 kitéti (környezeti) osztály, azaz a fagy- és jégolvasztó sózással szembeni ellenálló képesség elnyerése a légbuborék képző adalékszerrel bevitt hatékony levegőtartalom miatt szükséges a megfelelő keverési idő meghatározása és annak betartása. A teljes pályaszerkezet cserével készülő burkolat alaprétege 20 cm vastagságú CKt-4, amelynek anyagai, összetétele és tulajdonságai az e-UT 06.03.52 (ÚT 2-3.207) előírásainak megfelelően kerültek meg határozásra és kivitelezésre. A beton pályaburkolat vastagsága 26 cm. A próbaszakaszhoz és a kivitelezéshez a LAFARGE Királyegy -házi CEM II/B-S 42,5 N (Kék) cementje mellett döntöttek, mint a fenti felhasználási területhez legjobban illeszkedő beton alapanyag. A próbaszakasz tapasztalatai 2014 novemberében történt meg a próbaszakasz betonjának legyártása és beépítése. A próbaszakasz készítése során a Frissbeton telepe különösen jól teljesített. Mind a minőség, mind a teljesítmény tekintetében jól vizsgázott. Az eredmény eléréséhez elengedhetetlen volt a TPA együttműködése a megfelelő keveréktervek és a gyártásfelügyelet terén.

Szakembereink számára az alapanyagok (bazalt, cement) beszállításának logisztikai feladatai jelentettek nagy kihívást. A földrajzi távolságok és a napi igényelt mennyiségek kiemelten precíz és megbízható munkát igényelnek az alkotóanyagok beszállítói, többek között a LAFARGE kollégáitól is. A cement esetében a jó partneri kapcsolat, a szaktudás és a Királyegyházi Üzemmel időben egyeztetett ütemterv sikerre vitte a projektnek ezen részét.

Bazalt esetében a depótér növelésével, valamint a technológiából adódó öntözővíz összegyűjtésének elvezetése, kezelése illetve visszaforgatása jelentette a megoldást, melyet a megfelelő méretű ülepítő medence, puffer tartály és szivattyúk segítségével tesznek kezelhetővé. A próbaszakasz építése közben már az első köbméterek után a helyszínen látszott, hogy a nagy gondossággal összeállított betonösszetételek alapján tud a betongyár a továbbiakban dolgozni. Az elkövetkezendő 1,5-2 hónap alatt a bedolgozás fegyelmezettségével igen szép betonfelületek alakultak ki.