Lapszámok

2015. november-december XXIII. évf. 11-12. szám

Gyukics Péter: Baár-Madas Református Gimnázium

Medgyaszay, a vasbeton építészet világszintű elméleti és gyakorlati úttörője volt. Munkássága sokrétű, gazdag. Műteremvillákat, színházakat, templomokat, lakóházakat, lakóház együtteseket, szállodákat, kiállítási pavilonokat, iskolákat tervezett. Épületeinek egy részét szinte kizárólag vasbetonból tervezte, készíttette. Amelyeket nem, ott kisebb mértékben, de mindig használta kedvenc, inspiráló anyagát. Az utóbbiak közé tartozik az itt bemutatott oktatási, nevelési intézmény is.

Medgyaszay István nagyméretű épületegyüttes tervei közül kettőről írok. Az első a több mint húsz épületből álló Lembergi (Lvov) Hadikiállítás volt. A csak fából és kátránypapírból készített épületek számtalan szerkezeti és formai ötlet, elképzelés kipróbálását tették lehetővé az akkor már sikeres művész számára. Sikeres, hiszen már állt az első és második magyarországi vasbeton szerkezetű színháza Veszprémben és Sopronban, hét állami népiskolája, a rárósmulyadi római katolikus temploma, több középülete, színháza és temploma.

A nevében meglepő Hadikiállítás 1916-ban még a Monarchia 2. hadseregének dicsőségét volt hivatott hirdetni. Ferenc József osztrák császár és magyar király 1916-ban elhunyt. Halálakor már három éve tartott az I. világháború. Az új uralkodó, IV. Károly a rossz hadi helyzet és a háború súlyos terhei miatt eltávolodott a harcias német politikai iránytól. A minél előbbi és minél kedvezőbb békekötés lehetőségét kereste. Az 1918- as budapesti, Margitszigeti Hadiki állítást már az új uralkodó új koncepciójának megfelelő tartalommal töltötték meg. A népek egymásnak feszülése helyett egymás megismerése volt a kiállítás üzenete. A kiállítás befejeztével épületeit elbontották. Medgyaszay első megvalósult nagy épületegyüttese meg semmisült.

A másik, itt megmutatott épületegyüttese szerencsére ma is áll, ma is használják. A Rózsa dombon, Budapest villanegyedében találjuk ezt az 1928-ban tervezett komplexumot. Eredeti neve Baár-Madas Református Leánynevelő Intézet.

Medgyaszay a nagy múltú és hírű református iskolák, kollégiumok hagyományát követve teljes értékű tanintézetet hozott létre. Iskola, kollégium, oratórium, színházi előadásokra is alkalmas tornaterem, a háztartási ismeretek elsajátítására alkalmas elméleti és gyakorlati termek alkották az intézményt. A szellemi, a lelki és testi fejlődés szolgálatában álltak a belső és külső terek egyaránt. Belső terei és külső felületei is a rendet a rendszerességet sugározzák. Ám a szigor, a zordság nem jelenik meg kompozícióiban.

A belső terek puritánok, a lépcsőházban játékos, a gyermeki világba illő figurákkal áttört korlátjaival teremtett derűs hangulatot. Díszítést csak a szerkezet kiemelt, jelentős szerepet játszó elemeinél alkalmazott. A kapuk, bejáratok, az épület kiugratott belső homlokzata keleties ízű motívumoktól díszes. Az oszlopok fedő síkjainak találkozó éleit lemetszette, az oszlopfőt és lábat bemetszésekkel díszítette. A nagyobb boltozatok íveit rátett „rovátkákkal” tagolta. Az ívelt ablakok béleleténél és kiugró balkonok kapuzatánál kőborítást alkalmazott.

A vasbeton szerkezeti elemeket ebben a művében eltakarta: az 1. fotón balra látható kapuzatot durvára faragott kővel, a szemközti oszlopait síkra csiszolt kővel, a többi részét vakolattal. Az erkély és balkon korlátokat egyetlen motívumsorral törte át. A belső udvari kiugratott homlokzat eresz alatti falsíkján alkalmazott sgrafittóval „koronázza” meg a díszítést. Egyúttal a tetőtéri ablakokkal együtt optikai egyensúlyt is teremt a földszinti oszlopsor mögötti sötét felületekkel. A falfestmény szín- és tónushatása, és a keleties tetőtéri ablakok híján az internátus kiugratott részét úgy látnánk, mintha indulóban lenne felfelé. Az épületrész puritán és díszes részei egységet alkotnak.

Ez a megjelenés, ez az összkép megfelel a református vallás kívánalmainak. Rendet, nyugalmat, magabiztosságot sugároz, a felesleges homlokráncolós zordságot tudatosan mellőzi. A gyermeki lélek ismerete bizonnyal hozzásegítette Medgyaszayt e harmonikus, emberi épületegyüttes meg tervezésében. Négy lánygyermek apja volt már akkor.