Lapszámok

2015. november-december XXIII. évf. 11-12. szám

Brunácki Ede, Török Zsuzsanna, Kolozsi Péter: A „jövő csomópontja” épült meg Hatvanban

Szemrevaló esztétikai megjelenésével, különleges szerkezeti kialakításával, hazánkban egyedülálló csomópont létesült Hatvanban. Ezen beruházás magában foglalta a 3. sz. és 21. sz. főutak meglévő csomópontjának körforgalommá történő átépítését, egy vasút feletti híd építését, valamint új gyalogos-kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgáló aluljáró műtárgyak kialakítását.

Bevezetés

Konzorciumi tagként az A-HÍD Zrt. érdekkörébe jelentős közműkiváltás, támfalépítés, útépítés, és 3 db – az építészek elképzelése szerint víz által természetes úton megformált keresztmetszetű – vasbeton aluljáró kivitelezése tartozott.

Cikkünkben röviden az aluljárók építését mutatjuk be, rávilágítva azok esztétikai megjelenésére, illetve szerkezeti kialakítására. Sajnos napjainkban, ha egy „átlagember” meghallja az aluljáró kifejezést, rögtön egy koszos, kissé kellemetlen szagú, fura emberek otthonául szolgáló képet vetít maga elé. Ezen negatív vizuális megjelenésből kifolyólag a valóságban az emberek jelentős többsége – ha teheti – elkerüli az aluljárókat, és ha szabálytalanul is, de inkább a felszínt választja. Büszkén mondhatjuk, hogy ezen projekt megvalósításával a korábban vázolt képet sikerült a hatvani lakosság, az ott közlekedők és az oda látogató emberek fejéből véglegesen kitörölni.

A B3 jelű műtárgy építése

Elsőként a B3-as jelű műtárgy kivitelezését mutatjuk be, ami a 3. sz. főutat a Mészáros Lázár utca felől keresztezi. Az aluljáró formavilágában és szerkezeti kialakításában is modern, hagyományokkal szakító irányvonalat képvisel. Magyarországon elsőként itt alkalmaztuk az „ABM” rendszerű, előregyártott elemekből épülő szerkezetet. Az aluljáró hossza 24,60 m, támaszköze 6,64 m, amelyet a két végén és a közepén térbeli geometriájú, monolit szakaszok zárnak le. Az előregyártott elemek legfőbb sajátosságai a „száraz” (beton-beton), nem fix befogásként működő támasz és födém elemek közötti vízszintes kapcsolatok.

Mivel az aluljáró műtárgy jelentős része talajvízszint alatt helyezkedik el, a kivitelezés megkezdése előtt a munkagödör környékén vákuumos talajvízszint süllyesztést hajtottunk végre. Ezt követte a műtárgy munkagödrének egyoldali szádfalas lehatárolása, illetve a további oldalak rézsűs munkagödör megtámasztása. A kedvezőtlen altalajviszonyok és a magas talajvízszint miatt a műtárgy több rétegű, talajvíz elleni szigeteléssel ellátott vasbeton lemezalap építését igényelte.

A szerkezetépítés első ütemében a talajvíz elleni szigetelést védő beton fogadófelületére elhelyezésre kerültek az ABM rendszer alapján egyedileg méretezett, és egyedi geometriájú előregyártott keretfal elemek.

A falak speciálisan kialakított pontjaira kerültek a födémelemek, melyek hatására a kivitelezéshez szükséges idő – az egyedi, aluljáró közepén és végein található összetett geometriájú monolit szerkezetek helyszíni betonozási időigényével együtt – jelentősen lecsökkent. A kivitelezéshez szükséges idő minimalizálása lehetővé tette a kivitelezési folyamatok optimális ütemezését, ezáltal biztosítva a szerződéses határidő pontos betartását. Az egy méter széles – két fal, egy födémelemből álló – előregyártott „keretszeletek” együttdolgoztatása helyszínen betonozott, „kilincsműves” nedves kapcsolattal történt.

A magas talajvízszint miatt az elhelyezett és együttdolgoztatott keretek talpai közé monolit vasbeton lemez került (növelve ezzel a keret stabilitását). Az egyedi zsaluzattal megépített monolit vasbeton közbenső és véglezáró szakaszok, illetve a kiemelt szegélyek elkészültével az aluljáró szerkezetkész állapotba került, amelyen sikeres statikus próba - terhelést hajtottunk végre.

A B2A és a B2B jelű műtárgy építése

Építettünk még két további aluljárót is (B2A és B2B jellel), melyek a 3. sz. és a 21- es számú főutak újonnan kialakított körforgalmában helyezkednek el. A szintén az építészek által meghatározott kereszt metszettel rendelkező aluljárók (tervezők által nagy medvének becézve), a főutak alatti gyalogos és kerékpáros forgalom átvezetését szolgálják.

A műtárgyak 38,0 m illetve 19,0 m hosszúságúak, több mint 10 m-es támaszközzel. Belső keresztmetszeti geometriájukban teljesen megegyeznek. Az aluljárók kivitelezésekor kellő hangsúlyt kapott a belső, bonyolult, víz által kivájt barlangot szemléltető keresztmetszet pontos kialakítása.

A B3-as aluljáróval ellentétben, ezen műtárgyak tartószerkezetei monolitikusan épültek. A megfelelő felületi minőség és geometria elérése érdekében a kivitelezés közben az előírtaknál jóval nagyobb figyelmet fordítottunk a zsaluzási és betonacél szerelési munkafolyamatokra. Az egyedi geometriájú monolit vasbeton keret és födém sarokmerev együttdolgozása révén az aluljáró klasszikus értelemben vett kerethíd szerkezetként viselkedik, míg a végleges, belső „medve” keresztmetszetet az előregyártott vas beton keretelemek elhelyezésével alakítottuk ki.

Mindhárom műtárgy szerkezetépítési munkáit nehezítette a 3. sz. és 21. sz. számú főutak forgalmának munkaterületen belüli folyamatos, fázisonkénti terelgetése. A két műtárgy közötti belső lencse felülete talajtámfal segítségével tud nyugalomban maradni.

A lencse felső meredek síkjának megfogására a talajtámfal nem bizonyult statikailag megfelelőnek, ezért ezen felületeken – követve a belső lencse (9. kép) síkját, és betöltve a vezető szegély szerepét is – előre gyártott, egyedi elemeket alkalmaztunk.

Végső állapotukban a műtárgyak belső felületeit, a „gyerekek örömére”, festés helyett mozaik burkolattal láttuk el.

Összefoglalás

A beruházás mind esztétikailag, mind funkcionálisan pozitív változásokat jelent a Hatvanban közlekedők számára. A csomópont nem csak a közúton közlekedők, de a gyalogosok és a kerékpárosok igényeit is maximálisan kielégíti, valamint biztosítja számukra a megfelelő közlekedésbiztonsági feltételeket. Modern, korszerű kialakításával és megjelenésével pedig irányt mutat a jövő mérnöki létesítményeinek.

Végezetül bemutatjuk, milyen az, ami kor egy álom valóra válik: képek melyek segítségével összehasonlíthatjuk a látványtervet a kivitelezés befejeztével megvalósult állapottal (10-11. kép).