Lapszámok

2020. június XXVIII. évfolyam III. szám

Miből készül ma a modern cement? – Alternatív tüzelőanyagok a cementgyártásban

A fosszilis tüzelőanyagok káros környezeti hatása egyre fontosabbá teszi az alternatív tüzelő- és nyersanyaghasználat fejlesztésének szükségességét. Ennek hatására egyre több kormány és iparági szereplő szorgalmazza a „fosszilis tüzelőanyag-mentes jövőt”.

Az alternatív nyers- és tüzelőanyagok folyamatba illesztése révén csökkenthető a természeti kincsek kitermelésének üteme, sőt ez a technológia megoldást jelenthet az ipari üzemek hulladék-elhelyezési gondjaira is.

A legnagyobb arányban használt alternatív nyersanyagok közé tartozik a REA-gipsz (a széntüzelésű hőerőművek füstgázmosó-berendezéseiből kikerülő melléktermék, mesterséges gipsz, hasznosítása során kötésszabályzó anyagként számolhat vele a cementipar). A kohósalak (az acélkohó és vaskohók nagyolvasztójában keletkezik, Magyarországon a nyersvasgyártás során megtermelt kohósalak 100%-a a cementiparban hasznosul), és a pernye (a hőerőművekben a szénportüzelés során filterekben leválasztott finom por, ami a klinkerrel együtt részt vesz a cement megszilárdulásában).

A cementgyártás egyaránt ideális a lakossági és ipari hulladék kezelésére és hasznosítására, természetesen megfelelő előkészítésen átesett hulladék szükséges ehhez. Tüzelőanyagként hasznosítják például a gumiabroncsokat, a szennyvíziszapot, a fűrészport és az előzetesen feldolgozott hulladékokat, például a szilárd visszanyert tüzelőanyagot (SRF) és a hulladékból származó tüzelőanyagot (RDF). Ha ezeket az anyagokat alternatív tüzelőanyagként használják a cementgyárakban, akkor elkerülhető a hulladéklerakókban a hulladékok bomlásához kapcsolódó károsanyag-kibocsátás, és az alternatív tüzelőanyagok felhasználásából származó hamu helyettesíti a nyersanyagokat, valamint teljes egészében ásványi anyagként képes beépülni a termékekbe.

Az alternatív tüzelőanyag felhasználásban hazánkban évek óta élen jár a Heidelbergcement Group leányvállalata, a Duna-Dráva Cement Kft. is. A Duna-Dráva Cement Kft. az alternatívtüzelőanyag-felhasználás során – 9 milliárd összértékű környezetvédelmi beruházás részeként – az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében növelte a biomassza arányát az üzemanyag-keverékben, hogy a fosszilis tüzelőanyagokat hulladékalapú tüzelőanyagokkal helyettesítsék. Emellett követik a „helyi megoldások a helyi hulladékra” törekvést, amely alapján az alternatív üzemanyagok leghatékonyabb és legmegfelelőbb beszerzését a lehető legnagyobb mértékben nemzeti szinten szervezik és koordinálják. A károsanyag-kibocsátás és az egészségügyi kockázatok kiküszöbölésére pedig a legfejlettebb technológiái nyújtanak megoldást.

(fotó: DDC)