Lapszámok

2019. december XXVII. évfolyam VI. szám

Prof. Dr. Balázs L. György: Koncepcionális tervezés

fib Symposium „Conceptual Design of Structures”, Madrid 2019. szept. 26—28. alapján

BEVEZETÉS

Nagy sikerű rendezvényről szeretnék beszámolni, amit a közelmúltban Madridban Szerkezetek koncepcionális tervezése - Conceptual Design of Structures – címmel rendeztek meg. A madridi rendezvény egyúttal egy kezdeményezés első állomása is volt, és kétévente hasonló rendezvényre számíthatunk. Hugo Corres, fib elnök kezdeményezése kapcsán egy olyan rendezvénysorozat született, ami elsősorban a praktizáló mérnökök figyelmére számíthat. Hugo Corres többször említette, hogy mintaként szolgált számára a fib PhD Szimpózium in Civil Engineering sikere, ami szintén kétévente 50-70 egyetem legjobb kutatóit vonzza aktuális doktori témákban. Ismeretes, hogy a fib PhD Szimpózium in Civil Engineering a BME-ről 1996-ban indult világ körüli útjára, és az egyetemek versengenek a megrendezéséért. A Szerkezetek koncepcionális tervezése és a PhD Symposium kiválóan kiegészítik egymást a tudományos világ és a praktizáló mérnökök teljes körét felölelve a fib-en belül.

1. ábra Proceedings of fib Symposium on Conceptual Design of Structures, Madrid 26–28 Sept. 2019

A madridi konferencia kötetének címlapját az 1. ábrán mutatjuk. A koncepcionális tervezés a szerkezetek tervezésének legfontosabb kezdeti fázisa, és számos anyagtól független megfontolást igényel, ezért a madridi konferencia részvevőinek köre a vasbetonszerkezeteken kívül más szerkezeti anyagokkal dolgozókat is magában foglalta, továbbá a mérnökök mellett az építészek figyelmét is vonzotta.

A madridi konferenciát a Torroja Institute falai között szervezték, ami már eleve utalás volt a témakör egyik jeles képviselőjének munkásságára és felfogására. A Torroja Institute egyaránt lehetőséget biztosított a plenáris ülések és a szekcióülések megtartására.

KONCEPCIONÁLIS TERVEZÉST ÉS MODEL CODE 2010

A koncepcionális tervezést a Model Code 2010 már szabványos szintre emelte. 7.1 fejezete összefoglalást ad a javasolt lépésekről (fib, 2013) (2. ábra).

2. ábra fib Model Code for Concrete Structures 2010

A fib Bulletin 51 (2009) megadja a Model Code 2010 magyarázatául szolgáló hátteret és gyakorlati példákkal szemlélteti azt. A koncepcionális tervezés definícióját itt a következőképpen találjuk:

„Koncepcionális tervezés egy folyamat vagy tervezési módszer, ahol kihasználjuk meglévő ismereteinket a szerkezetépítés, az anyagtechnológia, a mérnöki kultúra és a kreativitás terén, annak érdekében, hogy optimális megoldást találjunk egy sok paraméteres feladatra, amelyben minden paraméter fontos lehet.” (fib Bulletin 51, 2009, 17. oldal)

A legfontosabb korábbi irodalmakat említve feltétlenül föl kell hívni a figyelmet a Stuttgarti Egyetemen 1996-ban szervezett IASS konferenciára Jörg Schlaich szervezésében, amely mérföldkő volt a témakör tárgyalásában (Stuttgarti Egyetem, 1996).

CONCEPTUAL DESIGN OF STRUCTURES, MADRID 2019

A konferencia iránti érdeklődést a számos részvevő ország is mutatta: Algéria, Anglia, Belgium, Brazília, Csehország, Dánia, Egyesült Arab Emírségek, Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, India, Izrael, Japán, Luxemburg, Kanada, Kína, Magyarország, Marokkó, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna és Uruguay.

A koncepcionális tervezés konferencia előadásai négy fő témakörben kerültek bemutatásra: Inspiráció, Adatgyűjtés, Kreativitás, Megvalósítás.

3. ábra A Torroja Institue parkjában sétálva

Mindegyik szekciót kétórás plenáris előadás vezette be. A plenáris előadások lehetőséget biztosítottak kérdésekre és vitákra is. A plenáris előadásokat rövidebb szekcióelőadások követték négy szekcióra osztva.

A szerkezetek gazdagsága, mérnöki megfogalmazása, anyagválasztása, technikai kihívása és esztétikai megjelenése miatt feltétlenül javasolom a konferenciakiadvány részletes áttanulmányozását.

4. ábra Eduardo Torroja Lovasverseny lelátójának lefedése, alulnézet, Madridban (épült 1935)

A koncepcionális tervezés egyik legszebb sikeres példájaként Eduardo Torroja Lovasverseny lelátójának lefedését említhetjük, amit 1935-ban építettek Madridban. A statikai váz egyszerűsége, a geometriai méretek merészsége – mind konzol kinyúlásban, mind héjvastagságban – jelentős mértékben hozzájárul a kiváló esztétikai megjelenéshez. A konferencia résztvevői látogatást tehettek ide. (3. és 4. ábra)

ZÁRSZÓ

A madridi koncepcionális tervezés konferencia kapcsán a téma jelentőségére szerettem volna fölhívni a figyelmet, ami – örömteli módon – már kodifikált formában is megjelent a Model Code 2010-ben.

Örömömre szolgál jelezni, hogy rajtam kívül Magyarországról dr. Sajtos István egyetemi docens, tanszékvezető, a BME Építészmérnöki Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszékéről is részt vett. Előadása „Twisting moment – an unusual balancing mechanism of some historical load-bearing structures” az Inspiráció szekcióban hangzott el.

Amint a bevezetőben említettem, az idei, madridi konferenciát követően kétévente várható koncepcionális tervezés konferencia a fib rendezésében.

HIVATKOZÁSOK:
fib (2009), „Structural Concrete – Textbook on bahaviour, design and performance„ fib Bulletin 51, Federation for Structural Concrete (fib), Lausanne
fib (2013), „Model Code 2010 for Concrete Structures”, Federation for Structural Concrete (fib), Lausanne, Wiley
fib (2019), „Conceptual Design of Structures”, fib Symposium Madrid 2019. szept. 26–28.
Stuttgarti Egyetemen (1996). „Conceptual Disegn of Stuctures”, IASS konfrerenca Proceedings organized by the University Stuttgart, 1996 okt. 7–11.