Lapszámok

2019. december XXVII. évfolyam VI. szám

Dr. Bencze Zsolt: Kitűnően szolgál a vecsési betonburkolatú körforgalom

Az átadással párhuzamosan egy cikksorozat jelent meg a Beton újságban [1-3], amelyben a tervezéstől a kivitelezésig ismertettük az eseményeket. Az újdonságnak számító beruházást az idén Békéscsabán követte egy újabb, amelyet jövőre tervezünk bemutatni. A sikeres beruházás még szélesebb körben történő megismertetése elengedhetetlenül fontos, ha azt szeretnénk elérni, hogy a nagy igénybevételű, nemcsak egyenes szakaszokból álló úthálózati elemeken is merjék alkalmazni a betont.

Ami az átadás óta történt

Az átadás óta eltelt időszakban mért eredményeket az OKA adatbázisából, illetve saját helyszíni forgalomszámlálási eredmények alapján követtük nyomon. A közutas adatok nem pontosan a körforgalomnál kerültek felvételre, ezért az M0-s körforgalomhoz vezető 46100-as bekötőútjának forgalmi adataira támaszkodtunk a számításoknál (1. táblázat)

1. táblázat

A nehézforgalom növekedése ellenére, amelynek következében a pálya igénybevétele is többszörösére nőtt, nem jelentkeztek újabb szerkezeti problémák a korábbi cikksorozatban említetteken kívül. Ez azt is jelenti, hogy a körforgalom és a csatlakozó ágak teherbírási méretezése megfelelő volt. A felületi jellemzők alakulása is az eltervezett módon alakult. A nagymértékű koptató hatás már az átadás után jól kimutatható volt, amelyet azután a pálya felületének szerkezeti felépítése a hámlással és a kopással kombináltan tart megfelelő szinten.

A Google Earth felvételén (1. kép) jól látszik a korábban feltételezett (utólagosan a kép alapján igazoltnak tekinthető) elképzelés a haladó járművek nyomvonaláról. Ez azért volt fontos, mert ezen táblák kopása lesz a mérvadó a kopás értékének meghatározásához. A be nem járt táblarészek szolgálnak referenciapontokként a fagyhámlás mértékének meghatározásához.

Kezelői tapasztalat

A Közút érintett főmérnökségének tapasztalata alapján üzemeltetési szempontból a beton burkolatú körforgalom nem kíván jelentősebb ráfordítást.

A téli útüzemhez kapcsolódó gyakorlati tapasztalat, hogy a felülete a téli időszak elején nagyon kedvező, mert nem érzékeny a hajnali lefagyásokra. Ellenben a tél vége felé pont fordított a folyamat. A burkolat felmelegedése lassabb, így a beavatkozások alkalmával a sómennyiség növelésével érhető el az aszfaltos felülethez hasonló állapot.

Nemzetközi tapasztalatok

A betonburkolatú körforgalmak és csomóponti kialakítások egyik hátrányaként említik, hogy a beton kötési ideje (a 28 napos szilárdság) nagymértékben hátrányosan érinti a közlekedőket [4,5]. Szerintem ez egy téves szemlélet, ahogyan a forgalmi adatok éves prognózisában az évekhez való ragaszkodás is. A betonburkolatnál a szilárdsági érték a döntő, nem pedig a beton kora. Ezt az elvet használták ki Svájcban is, amikor azt bizonyították, hogy 2-3 nap alatt is lehet betonból körforgalmat építeni. Nagy kezdeti szilárdságú beton (ügyelve a zsugorodás káros hatásának kompenzálására) ugyanúgy alkalmazható útburkolatként is, nemcsak az előregyártásban. A kétrétegű mosott felületű betonburkolat ugyanúgy vagy még jobban megállja a helyét, mint a „hagyományos” fésűs felületképzésű betonburkolat [6]. Természetesen nagyobb technológiai fegyelem kell, de ez elengedhetetlen, ha 20-30 évre építünk meg egy mérnöki létesítményt.

Felhasznált irodalom

1. Bencze Zsolt, Némethné Takács Enikő, dr. Karsainé Lukács Katalin – Koczka Zsolt: Az első hazai betonburkolatú körforgalom 1. rész: A műszaki háttér kidolgozása 2012. február, XX. évf. 2. szám
2. Bencze Zsolt, Sipos László: Az első hazai betonburkolatú körforgalom 2. rész: A kivitelezés 2012. március-április, XX. évf. 3-4. szám
3. Bencze Zsolt: Az első hazai betonburkolatú körforgalom 3. rész: Tapasztalatok, kutatási eredmények 2012. május, XX. évf. 5. szám
4. Betonburkolatú körforgalmak – országokon túlmutató áttekintés Update 8/3., 2008.
5. Körforgalmi betonburkolatok Update 10/3., 2010.
6. Határozott érvek a súrlódáscsökkenés és a zaj ellen: az első svájci mosottbeton körforgalom UPDATE 43., 2015. szeptember