Lapszámok

2019. december XXVII. évfolyam VI. szám

Köszöntő

Az első igazi találkozásom a betonnal, a hőszigetelő betonokkal a Könnyűbeton- és Szigetelőanyagipari Vállalatnál volt, ahol többek között a „gázbeton” (mai nevén YTONG) termék fejlesztésével, minőségellenőrzésével foglalkoztam. Emellett számos építési termék technológiájának kutatásfejlesztésében mint gyártmányfejlesztő, mérésvizsgálatával, minőségellenőrzéssel kapcsolatos feladatokban pedig mint Kutatás Fejlesztési Laboratóriumvezető vettem részt.

1995-ben kerültem a KTI betonlaboratóriumába. Az útépítés számomra egy ismeretlen terület volt, így sokat köszönhetek dr. Gáspár László professzor úrnak, akkori főnökömnek, aki mind az útépítés, mind pedig az ehhez kapcsolódó termékek, technológiák, fenntartási módszerek kutatásának, kidolgozásának a rejtelmeibe bevezetett. Nagyon tetszett a KTI szellemisége, izgalmas volt a műhelymunkákban való részvétel, az együtt gondolkodás, a csapatmunka. 1998-ban egy külföldi tanulmányút során két nagy ember arról cserélt eszmét, hogy mekkora baj, hogy nem építünk betonburkolatú utakat, főleg a nagy forgalmú, nehéz gépjárművek számára, holott Magyarország a megépült betonburkolatú útjait figyelembe véve anno még „beton nagyhatalom” is volt. Goszleth Tibor, az UKIG műszaki igazgatója és a főnököm, dr. Gáspár László KTI tagozatvezető beszélgetése indította el azt a betonburkolattal kapcsolatos folyamatot, ami a témához kapcsolódó kutatás-fejlesztéssel kezdődött, majd a külföldi tapasztalatok összegyűjtésével kiválasztották azt a néhány betonburkolat-típust, aminek Magyarországon létjogosultsága lehetett, és a megépítendő M0-s körgyűrű építésénél az aszfaltburkolat alternatívájaként szerepelhetett.

A vizsgálatok eredményei azt igazolták, hogy hazánk megfelelő alapanyagokkal, a kivitelezéshez szükséges eszközökkel, és – ami még ennél is fontosabb – tudással, nagy tapasztalatú szakemberállománnyal is rendelkezik. A téma kapcsán számos olyan ország útügyi kutatóintézetébe eljutottam, ahol az úthálózat-kiépítéseken és -fejlesztéseken a betonburkolatokat – előnyös tulajdonságainak köszönhetően – jelentős mértékben alkalmazták. Hazánkban a hagyományos hézagaiban vasalt betonburkolat mellett két új burkolattípus (a folytonosan vasalt- és a mosott felületképzésű, hézagaiban vasalt betonburkolat) kipróbálása jött számításba.

Nagyon fontos volt, hogy az UKIG részéről támogatást és anyagi fedezetet kapott a lehetséges betonburkolat-variációkat tartalmazó kísérleti szakaszok építése. Izgalmas volt megélni a 7538-as úton, a Lenti és Letenye közötti szakaszon a Betonútépítő Zrt. kivitelezésében elkészült három betonburkolatú kísérleti szakasz és egy aszfaltburkolatú referenciaszakasz megépítését. Ebben az időszakban a dr. Keleti Imre elnök vezetésével működő Magyar Betonburkolat Egyesület titkáraként tevékenykedve megpróbáltunk a betonburkolatok számára az útépítések és -felújítások „tortájából” minél nagyobb szeletet kivágni. Ennek érdekében többek között konferenciákat szerveztünk és elkészítettük a Betonburkolatok című könyvet. Tagja voltam az AIPCR Útügyi Világszövetség Betonburkolatok Műszaki Bizottságának is.

S hogy nekem mit is jelent a beton? Olyan utat, ami elvisz bennünket a XXI. századba, megfelelve az urbanizáció és a szélsőséges időjárási jelenségek támasztotta követelményeknek – nem utolsósorban pedig számomra azt biztosította, hogy a munkám legyen a hobbim, és fordítva.

Dr. Karsainé Lukács Katalin
építési termék tanúsítási igazgatóhelyettes
tudományos munkatárs
vegyész üzemmérnök
szerkezetépítő betontechnológus
közlekedési gazdasági mérnök
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.