Lapszámok

2019. augusztus XXVII. évfolyam IV. szám

Építők napi elismerősek

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter, prof. dr. Palkovics László 2019. május 31-én, az építők napja alkalmával Építők Elismerő Oklevelet adományozott ágazatunk képviselőinek.

DÍJAZTÁK AZ ÉPÍTŐANYAG CÍMŰ LAP KORÁBBI FŐSZERKESZTŐJÉNEK MUNKÁJÁT

A Szilikátipari Tudományos Egyesület Szilikátiparért Emlékérem kitüntetésében részesült dr. Borosnyói Adorján, aki 2013 óta főszerkesztőként jegyezte a Szilikátipari Tudományos Egyesület lapját, az Építőanyag c. folyóiratot (Journal of Silicate Based and Composite Materials). Az elmúlt 6 évben a lap „nagykorúvá” vált és nemzetközileg is elismert tudományos folyóirat lett belőle. Az elmúlt évben fizikus és vegyész is nagyobb számban jelent meg a szerzők között, mint építőmérnök/építész. A nemzetközi elismertséget jelző ISI Impact Factor 2019. év elején már 1,079-re emelkedett, ami igen kiváló eredménynek számít. Dr. Borosnyói Adorján főszerkesztői tisztségéről 2018. december 31-ével lemondott, azonban vezető szerkesztőként továbbra is segíti az új főszerkesztő munkáját.

Az Építőanyag-JSBCM folyóirat jelentőségét az interdiszciplinaritásában látom. Bár alapvetően nem jelenítünk meg a szilikátiparon kívüli területről érkező írásokat (néha azért van kivétel), ismereteim szerint egyedülállóan szerteágazó azon tudományágak területe, amelyet a lap felölel. Mérnökök (építő-, építész-, vegyész-, anyagtudományi-, gépész-, bányász-, villamos stb.), fizikusok, geológusok, de még matematikusok és orvosok, állatorvosok is megtisztelik kézirataikkal a szerkesztőséget.

Hamarosan 75 évesek leszünk! Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy része lehetek ennek a csapatnak, és bár földrajzilag messzire (Új-Zéland) eljöttem, de a szívemben tovább melengetem a folyóiratot és tőlem telhetően tovább segítem az utódaim munkáját – foglalja össze röviden dr. Borosnyói Adorján.

Volt-e olyan jelentőségteljes téma, „szenzáció”, kutatás, amelyet az újság közölt elsőként vagy karolt fel?

A tudományos folyóiratokban mindig elsőként publikált eredmények jelennek meg, ez nálunk sincsen másként, de ugyanazon kutatásból több részeredmény párhuzamos publikálása több folyóiratban, egy időben, bevett szokás. Amit a saját kutatásaimról elmondhatok, hogy nem egy tudományos eredményemet elsőként publikáltam saját lapunkban, és volt köztük olyan is (pl. a 2010-ben a betonszerkezetek repedéstágasságával foglalkozó írásom), amely, ha nem is világszenzáció, de az adott területen a világon elsőként publikált tudományos megfigyelés volt. Meggyőződésem, hogy szerzőink százai tették ugyanazt az elmúlt 70 évben, mint én. Nem lennék meglepve, ha pl. Kulkov professzor kutatócsoportjainak tollából származó cikkeink kielégítenék a kérdésben felvetett elvárást.


Lelkiismeretes ügyviteli-szervezői, támogató háttérmunkájáért dr. Antal Józsefnének, a Szilikátipari Tudományos Egyesület nyugalmazott, de a feladatát ma is ellátó adminisztrátorának;

Áldozatos tevékenységéért, állandó jobbítási törekvéséért és folyamatos kompromisszumkereséséért Berta Ferencnek, a DDC Kft. Váci Gyára Szakszervezet titkárának;

Több évtizedes tartószerkezeti tervezői munkásságáért, az utánpótlás-nevelésben betöltött szerepéért Gonda Ferencnek, a Dékettő Statikus Iroda Kft. igazgatójának;

A szerkezetépítés területén elért szakmai eredményeiért, példaértékű üzleti együttműködéséért Kalkopulosz Attilának, a Moratus Szerkezetépítő Kft. ügyvezető igazgatójának;

Több mint negyvenéves mérnöki pályafutása során végzett tevékenységéért, a mérnök kollégák továbbképzésében nyújtott kiemelkedő munkájáért, továbbá hazánk építéstudományi és építészettörténeti kutatásában végzett áldozatos munkájáért Szádeczky-Kardoss Gábor nyugalmazott mérnöknek;

A vasbeton-szerkezetek mindenre kiterjedő tanulmányozása terén szerzett kiemelkedő ismeret-anyagáért, valamint a Magyar Mérnöki Kamara munkájának támogatása során végzett körültekintő és részletes elemző tevékenységéért, illetve gondos előterjesztéseiért Zsigmondi András építőmérnöknek, a Forkid Kft. ügyvezetőjének