Lapszámok

2019. augusztus XXVII. évfolyam IV. szám

Ami az egyiknek hulladék, a másiknak kincs

A szennyvíziszap a szennyvíztisztítás során keletkező melléktermék. Egészen mostanáig a szennyvíziszapot főként kültéri tárolókban vagy hulladéklerakókban helyezték el, valamint a mezőgazdaságban használták fel. Mivel azonban a szennyvíziszapban található szerves üledék egyre nagyobb aggodalomra ad okot, az iszap mezőgazdasági alkalmazása már kevésbé tanácsos. A szennyvíziszap alternatív üzemanyagforrásként és nyersanyagként is használható a magas hőmérsékletű klinkergyártási folyamatban, amely során a szerves üledék elpusztul. Fontos megjegyezni, hogy az iszapból többlet van, így az alternatív feldolgozási formákra egyre nagyobb a szükség.

Hollandia és Spanyolország csak két példa azokra az országokra, ahol a cementipar kínál megoldást a szennyvíziszap feldolgozására. Hollandiában az ENCI maastrichti cementgyára 2000 márciusa óta működik együtt a Limburgi Tisztító Testülettel, hogy olyan módszereket fejlesszenek ki, amelyek képesek befogadni a szennyvíztisztító telepeikről érkező, a testület saját termikus iszapszárítója által előkezelt szennyvíziszapot. Jelenleg 80 ezer tonnányi szárított szennyvíziszapot dolgoznak fel egy évente 865 ezer tonna klinker gyártására képes kemencében.

Spanyolországban 2005-ben a katalán cementszektor megegyezésre jutott a helyi hatóságokkal, szakszervezetekkel és tanácsokkal, hogy elindítsanak egy tesztprogramot. A kezdeményezés a Barcelona környékéről érkező és termikusan szárított szennyvíziszap cementgyárakban, alternatív üzemanyagként való használatát hivatott vizsgálni környezetvédelmi szempontok alapján. A program célja az volt, hogy évente több mint 60 ezer tonnányi szárított szennyvíziszapot használjanak fel petrolkoksz helyettesítésére, amely így megoldást kínál annak a nagy mennyiségű mellékterméknek a kezelésére, amelyet nem lehet mezőgazdasági célokra felhasználni.

Továbbá egy spanyolországi cementgyár a klinkerhűtőből származó kipufogógáz segítségével szárít szennyvíziszapot, amit aztán alternatív üzemanyagként használ a kemencéhez. Ezeket a kezdeményezéseket más országoknak is ajánlott követni, amenynyiben ki szeretnék használni a szennyvízhulladékban rejlő potenciált azzal, hogy a cementgyártás során hasznosítják.

(Forrás: The European Cement Association [2013]: The role of CEMENT in the 2050 LOW CARBON ECONOMY)