Lapszámok

2019. augusztus XXVII. évfolyam IV. szám

Kis Tünde: Betontechnológia kurzus a Pannon Egyetemen - folytatása következik

Első alkalommal hirdetett hallgatói számára Betontechnológia címmel szakmai kurzust a Pannon Egyetem Anyagmérnöki Intézete az elmúlt tanévben.

A beton különböző aspektusait körbejáró kurzus felkeltette a jövő mérnökeinek érdeklődését, és mint dr. Korim Tamás intézetigazgató lapunknak elmondta, már gondolkodnak a folytatáson.

A szakmai képzés előadásai közül néhány cím: Előregyártás, Bevezetés a kötőanyag kémia- és technológiába, A beton fogalma és osztályozása, szabványos jelölése, alapanyagai, Adalékszerek, Beton újrahasznosítás, Különleges betonok. Ezekből is érzékelhető, hogy milyen széles spektrumban érintették a vállalatoktól, illetve a CeMBetontól érkező szakemberek előadásaikban az anyag bemutatását – foglalja össze röviden dr. Korim Tamás. – A tárgyat az Oktatási Igazgatóságon keresztül, a hallgatói Neptun rendszerben hirdettük meg az MSc képzésben részt vevő hallgatók számára. Öt anyagmérnök és egy vegyészmérnök hallgató jelentkezett, de vadonatúj tárgyként nem is vártunk nagyobb jelentkezői létszámot. Hozzá kell tenni, hogy az Anyagmérnöki Intézet kollégái is rendszeresen látogatták az előadásokat, amelyek egy féléven keresztül, heti egy alkalommal zajlottak. Figyelve a mai trendeket nem véletlen, hogy leginkább a betonútépítés tématerülete ragadta meg a hallgatóság figyelmét. Sajnos a rendelkezésre álló időbe nem fért bele sem gyakorlati bemutató, sem üzemlátogatás, de amennyiben a jövőben erre lehetőség nyílik, szívesen részt vennénk ilyeneken.

Miként illeszkedik ez a fajta képzés a Pannon Egyetem képzési struktúrájába, profiljába?

A Pannon Egyetemen 1951 óta folyik kötőanyagokkal kapcsolatos oktatás, kutatás. Olyan kollégák fémjelzik ezt a tevékenységet, mint Bereczky Endre vagy Tamás Ferenc. Végzett hallgatóink közül sokan választottak ilyen jellegű munkahelyet, hazánkban jelen pillanatban is mindhárom cementgyárunkban dolgozik a tanszéken végzett kolléga.

Az egyetemi képzés a Mérnöki Karon folyik, az Anyagmérnöki és Gépészmérnöki Intézet kezelésében. Főként anyagmérnökök, szilikátipari gépészmérnökök és vegyészmérnökök vesznek részt a kurzusokon. Az általunk oktatott tárgyak leginkább a cementek kémiájához, technológiájához állnak közel, mindeddig hiányzott a betonokra vonatkozó ismeretanyag részletesebb bemutatása. Ez a kurzus tehát hiánypótlónak tekinthető, így válik teljes egésszé a képzési spektrum.

Milyen jellegű oktatás, kutatás, illetve egyéb tevékenység zajlik az egyetemen a betonnal kapcsolatban?

Ahogyan már említettem, főként a cementbázisú anyagokkal foglalkozunk, de mára túlléptünk a klasszikus cementekkel kapcsolatos kutatásokon és új tématerületeket is bevontunk a kutatás-fejlesztés-oktatás területeibe. Ezek közül a legfontosabb az alkáli aktivált cementek (közismertebb nevükön a geopolimerek) fejlesztése. Ez napjainkban a kötőanyagok kutatásának egyik leginnovatívabb területe.

A hallgatók egyetemi képzésük során leginkább elméleti megfontolásokkal találkoznak és bár igyekszünk minél közelebb hozni a gyakorlati területeket (gyárlátogatások, szakmai gyakorlatok, ipari szakdolgozati témák stb.), mindig komoly előrelépést jelent az ipari kollégák részvétele az oktatásban, hiszen személyes tapasztalataik alapján az elmélet alátámasztására releváns példákat tudnak hozni. -

Milyen előnyökkel járt a hallgatók/az egyetem számára ez a képzés? Lesz folytatása?

A tapasztalatok pozitívak, feltétlenül tervezzük a folytatást, mégpedig úgy, hogy a Mérnöki Karon belül még nagyobb publicitást kívánunk adni ennek az oktatási formának és minél több hallgatónak lehetőséget akarunk biztosítani az órák látogatására.