Lapszámok

2019. június XXVII. évfolyam III. szám

A matematika a földtudományok szolgálatában GeoMATES ’19 Konferencia Pécsett

Az informatika agrogeológiai alkalmazásaitól az üledékföldtan geomatematikai aspektusain keresztül a klímamodellezésig, a geomatematika a nyersanyagkutatásban, a távérzékelésben, a bolygókutatásban vagy az őslénykutatásban betöltött szerepéig számos tudományterületet érintett a GeoMATES ’19 konferencia, amelyet hazai és külföldi kutatók részvételével rendeztek meg 2019 májusában Pécsett.

A geomatematika a matematika földtudományi használatát és alkalmazását jelenti, ahol nem csupán a mért változókat (pl. pH, vízhozam, porozitás) tartják szem előtt, hanem ezek térbeli elhelyezkedését is. A kutatók számos tudományterületen veszik hasznát e tudományágnak, ezt reprezentálta a pécsi konferencia is. A több mint 170 éves Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) által szervezett GeoMATES ’19 - ami egyben a 21. Magyar Geomatematikai Ankét volt - résztvevői például előadást hallhattak dr. Manfred Mudelsee német klímakutatótól, aki azt taglalta, hogy a klímaváltozásokkal foglalkozó kutatásokban milyen szerepe van a hosszú távú perzisztens változásoknak, trendeknek.

A főszervező MFT Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztályának elnöke, Dr. Fedor Ferenc tájékoztatása szerint a geomatematikát a leggyakrabban a szénhidrogén-, illetve a nyersanyagkutatásnál alkalmazzák, mára azonban szinte minden tudományterület elengedhetetlen eleme a matematikai eszközök használata. Például a klímakutatásnál rendkívül fontosak a statisztikai elemzések, ezekkel lehet bizonyítani, hogy az emberi beavatkozás milyen hatással van a környezetre, azaz a klímaváltozást milyen mértékben befolyásolja az ember és milyen mértékben a természet.

Fotó: geomates.eu