Lapszámok

2018. április XXVI. évfolyam II. szám

Kovács Zsolt: Szokatlan megoldások a Kaposvár Aréna szerkezetépítésében

Ebben az évben is folytatódott a sportcsarnoképítési „láz”. Az újabban épülő sportcsarnokok közül egyedi tartószerkezeti megoldásával kitűnik a kaposvári. A csarnok homlokzati felületének alakját íves előregyártott vasbeton pillérek formálják, melyek egyben a fő tartószerkezeti elemeit is jelentik a szerkezetnek.

Kaposvár Aréna látványterve (forrás: 24.hu)

Az új kaposvári sportcsarnok szolgáltatásaival bővíti a környék lakosságának szabadidő-eltöltési lehetőségeit. A létesítmény befogadóképessége sportrendezvényeken 3 000 fő körüli, míg ez a szám kulturális események idején 4 000 fő fölé bővíthető. A lelátó egy földszinti mobil, és egy emeleti állandó vasbeton részből tevődik össze. A pálya feletti hasznos belmagasság 12 és fél méter, amely megfelel a röplabda és a kosárlabda előírásainak. A mobil lelátó módosíthatóságának köszönhetően 2 000 négyzetméternyi minősített sportpadló áll rendelkezésre, ez lehetővé teszi két kosárlabda-pálya kialakítását és egyidejű használatát.

A közbenső födémszint előregyártott felülbordás pallóinak elhelyezése és a felbetonréteg részbeni elkészülte (forrás: drónfelvétel)

A szerkezet generálkivitelezője a ZÁÉV Építőipari Zrt. és a Fertődi Építő Zrt. A létesítmény generáltervezője az ARKER Stúdió Kaposvár. A generál szerkezettervező az M Mérnöki Iroda Kft. Pécs. A vasbeton elemek gyártmánytervezését a Plan 31 Mérnök Kft. végezte el, míg az elemeket a Consolis - ASA Építőipari Kft. hódmezővásárhelyi üzeme gyártotta és szerelte.

A monolit felbeton elkészülte után emelhetők be az íves pillérek felső elemei (forrás: drónfelvétel)

Az építmény alapozása 400 cölöp segítségével történt. A zúzottkő ágyazaton nyugvó vasalt monolit alaplemez előregyártott pillérekkel, illetve előregyártott zsalupallós közbenső födémekkel folytatódik a felsőbb szinteken. A sportcsarnok szerkezeti különlegessége a 24 db íves előregyártott vasbeton pillér. A pillérek alátámasztásul szolgálnak az acélszerkezetű íves rácsos tartós tetőnek.

Az ives pillérek és a monolit födém csatlakozását szolgáló kirekesztett vasalás

Az íves vasbeton pillérek szokatlanok a magyar szerkezetépítésben. Gyártásuk okoz némi nehézséget a betonelem-gyártó üzem számára. A gyártás helyigénye nagyobb, mint a lineáris elemek esetében. A gyártási és tárolási kihívásokon kívül, a megvalósíthatóságot szem előtt tartva, az íves pilléreknek minden építési fázisát ellenőrizni kell. Nehézséget jelent a pillérek mérethatárokon belül tartása szállításkor, az elemek forgatása, illetve a végleges pozícióba történő helyes beemelése. Másik oldalról azonban az ilyen szerkezeti elemek egyedi építészeti megjelenést biztosítanak az épületnek. A sportcsarnokok esetében nagyon kívánatos az egyedi, karakterisztikus megjelenés, amellyel az adott város büszkeségei lehetnek, mint jelen esetben ez az új kaposvári sportcsarnok esetében már most „borítékolható”.

Az előregyártott vasbeton szerkezet a felülbordás közbenső födémrésszel.

Ezek a fő tartószerkezeti elemet képező íves vasbeton pillérek két (egy kehelyalapba befogott alsó és egy felső) részből épülnek fel. A felső pillérszakasz a felülbordás zsalupallókkal épített födém találkozásánál kapcsolódik csavarozott kapcsolattal és a monolit vasbeton lemezbe benyúló „nyírófoggal” az alsó részhez. Az íves pillér a tetőpontjában is oszlopra támaszkodik, ezzel előnyösebbé téve az acél tetőszerkezet terheinek levezetését az alaptestekre. A pillér alsó íves felületén kirekesztett vasalás a felsőbb közbenső födémszint monolit vasbeton gerendájának és födémlemezének bekötését szolgálja.

Az íves pillérek tervezésekor figyelembe veendő az összes építési állapot és ezeknek az állapotoknak a kritériumai

Bármennyire is gondot okoz az ilyen elemek gyártása, szállítása, szerelése, a kész szerkezet örömet jelent azok számára is, akik elszenvedték a nehézségeket. Az elemek támaszul szolgálnak a külső, íves felületet képező homlokzati héjazat számára, amely az aréna megjelenésének karakterisztikáját adja.

Az ilyen szerkezet megvalósításához szükséges a résztvevők kiváló együttműködése, és nagyon sokat segít a BIM kommunikációs technológia, amellyel jelentősen megkönnyíthető a különböző szakágak információcseréje. Természetesen a megfelelő csomóponti kialakítások, mint a csavaros pillértalpak vagy a monolit csomópontok, illetve a helyszíni és előregyártott szerkezet vegyes alkalmazásának összhangja is a siker kulcsát jelentik egy hasonló szerkezet építésekor.

Az építési időre és a beépített vasbeton mennyiségére is kedvezően hat a szerkezet minél nagyobb részének előregyártott elemekből történő tervezése. Természetesen a monolit szerkezeti részekkel való harmónia, amelyek például az alaplemez és a közbenső födémlemezek megvalósítására szolgálnak, ezáltal az előregyártott szerkezet vízszintes irányú merevségét is támogatják, elengedhetetlen egy optimális szerkezet realizálásához.