Lapszámok

2018. február XXVI. évfolyam I. szám

Új helyen az Útügyi Műszaki Előírások

A korábban a MAÚT honlapjáról térítéssel elérhető Útügyi Műszaki Előírások átkerültek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. honlapjára (www.kozut.hu), ahonnan ingyenesen letölthetők. Az útügyi műszaki szabályozás jogrendszerének megújítására meghatározott ütemben történő felülvizsgálata feladatként hozta magával a jelenleg érvényes útügyi műszaki előírások jogszabályban rögzített eljárásrendnek megfelelő felülvizsgálatát és kiadásukhoz szükséges intézkedéseket. Az útügyi műszaki előírások kidolgozásának és alkalmazásának célja az útügyi tevékenység eredményességének és biztonságának egységes szakmai alapelvek mentén történő, országosan egyenletes színvonalú biztosítása.

A jelenleg érvényben lévő útügyi műszaki előírások sok esetben korszerűtlenné váltak, egymásnak ellentmondóak, nehezen értelmezhetőek a mai korszerű alapanyagokra, technológiákra nézve, ezért a manapság használatos előírások modernizációja, újragondolása, felülvizsgálata, illetve új útügyi műszaki előírások elkészítése a közúti ágazati szakma azonnali megoldást jelentő problémája.

Az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 16/2017. (V. 25.) NFM rendelet – összhangban a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 38. alpontja szerinti felhatalmazással – megalkotása és érvénybe lépése segítségével ez a régóta húzódó probléma megoldhatóvá válik.

Az útügyi műszaki előírások kidolgozására irányuló tevékenység ellátására a 1183/2017. (IV. 10.) kormányhatározat előírja az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság létrehozását, így az útügyi tevékenység a feladatok ellátásában reprezentatíve jelenlévő szervezetek kötelező bevonásával működik. A Bizottság a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mint koordináló szervezet útján látja el a feladatait. (kozut.hu)