Lapszámok

2018. február XXVI. évfolyam I. szám

Asztalos István: CeMBeton: Az iparág érdekeinek védelme

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton) képviseli Magyarországon a cement-, a beton- és a mészipar, valamint a kapcsolódó iparágak és társaságok érdekeit. Ez a tevékenység kiegészíti azt a közös munkát, amit a Magyar Betonelemgyártó Szövetséggel (MABESZ) közösen végzünk. Az oktatási tevékenységről külön cikkben tájékozódhatnak Kedves Olvasóink.

Szövetségünk aktív szerepet vállal a hazai szabványosítás folyamatában. A cement, a beton és a mész szakterületekhez kapcsolódóan segítjük a Magyar Szabványügyi Testület munkáját.

Az MSZT/MB 102 bizottsághoz tartozik a cementhez és a mészhez kapcsolódó szabványok kidolgozása. Az elmúlt évben került sor az MSZ EN 196-3:2017 Cementvizsgálati módszerek. 3. rész: A kötési idő és a térfogat-állandóság meghatározása c. szabvány kidolgozására (fordítására) és közzétételére, amely 2017. május 1-jén történt meg. Hasonlóképpen készült el az MSZ EN 16908:2017 Környezetvédelmi terméknyilatkozat. Az EN 15804 szabványt kiegészítő termék kategória szabályok c. szabvány 2017. augusztus 1-i közzététellel, valamint az MSZ EN 13639:2017 A mészkő összes szervesszén-tartalmának meghatározása c. szabvány, amelyet az MSZT 2017. december 1-jén adott közre.

Az MSZT/MB 107 bizottsághoz tartoznak a „betonos” szabványok. A tavalyi évben került sor az MSZ 4798:2016 Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon c. szabvány első módosítására. Ez lényegében a CEN által kiadott hibajavítás, amit az MSZT MSZ EN 206:2013+A1:2017 jelzettel léptetett hatályba. Az MSZT/MB 107-es bizottság a hibajavítást lefordította és lektorálta, majd az MSZT kiadta azt, mint az MSZ 4798:2016 szabványhoz kapcsolódó első módosítást/kiegészítést MSZ 4798:2016/1M:2017 jelzettel. Mindkettő 2017. június 1-én jelent meg. Az MSZT/MB 107-es bizottság a NAD-hoz kapcsolódóan további módosításokat is megtárgyalt, amelyek várhatóan MSZ 4798:2016/2M:2018 jelzettel fognak megjelenni 2018. év elején. A munkaanyag terjedelme 33 oldal volt.

Szövetségünk egyéb szabályozást elősegítő tevékenységeket is végez, így bekapcsolódtunk az építési, bontási hulladékok szabályozásába. A CEMBUREAU-tól kapott információk alapján az Európai Bizottság eseményeket szervez a tagállamokban az építési és bontási hulladékok (C&DW) irányítási protokoll nyilvánosságra hozatala érdekében. Felvettük a kapcsolatot a Herman Ottó Intézettel, amely szívesen vette felajánlásunkat és informálásunkat. Az ő szervezésükben a rendezvényre az Európai Bizottság és a CeMBeton szakmai támogatásával várhatóan 2018-ban fog sor kerülni.

A budapesti behajtási engedélyek jelenlegi rendszere hátrányosan érinti az iparág szereplőit. Felvettük a kapcsolatot a Budapest Közút Zrt.-vel és a BKK-val, hogy jobbító szándékú észrevételeinket figyelembe vehessék. A velük folytatott egyeztetéseink jelenleg is folyamatban vannak.

A beton burkolatú körforgalmak szabályozása nem megoldott. Még 2017. májusban megjelent egy rendelet (16/2017. (V. 25.) NFM), amely az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról intézkedik. Ennek alapján lehetőség nyílt, hogy a Szövetség tulajdonában lévő – beton burkolatú körforgalmakra vonatkozó – NMÉ-ből (Nemzeti Műszaki Értékelés) Útügyi Műszaki Előírás készüljön, vagy legalábbis annak tartalmi részei valamilyen módon bekerüljenek az Útügyi Műszaki Előírásokba. Az erre vonatkozó egyeztetéseink folyamatban vannak.

2017-ben is számos jogszabály-tervezetet véleményeztünk, illetve különböző intézmények különböző témákban végzett munkáját segítettük a cement- és mészipar álláspontjának megküldésével, egyeztetéseken történő részvétellel.

A tavalyi év legfontosabb, már három éve elkezdődött tevékenysége az EU ETS rendszer 2020 utáni működésének felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok elvégzése volt.

2017. február 1-jén a CEMBUREAU az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (EU ETS) felülvizsgálatával, azon belül a határokon történő kiigazítási mechanizmussal (Border Adjustment Mechanism - BAM) kapcsolatban egy munkaebédet szervezett az Európai Parlament képviselői és egyéb érintett felek számára, erre a magyar EP képviselőket is meghívtuk. Szövetségünket a rendezvényen Asztalos István képviselte. A február 15-i EP szavazáson iparágaink számára kedvező eredmény született, elvetették a határokon történő kiigazítási mechanizmus alkalmazásának jogi feltételeit megteremtő módosítási javaslatokat.

Még 2016. év végén elkezdtünk foglalkozni egy Ecofys által készítendő tanulmányhoz szükséges adatszolgáltatással, azonban ez csak 2017. április 10-én öntött végleges formát. Az Ecofys egy tanulmányt készített az EU-ban található cementgyárak hulladékhasznosítási piaci lehetőségeiről, melynek összeállításához 14, általuk kiválasztott CEMBUREAU tagországból kértek adatokat, így szövetségünk közreműködésével Magyarország is részt vett ebben a munkában.

Számos esetben folytattunk belföldi és nemzetközi szervezetekkel egyeztetéseket, ápoltuk szakmai és műszaki kapcsolatainkat. A hazai kormányzat irányába legfőbb partnerünk a MGYOSZ, a nemzetközi kapcsolattartásban pedig a CEMBUREAU. Sok közös érdek miatt működünk együtt a Magyar Téglás Szövetséggel és a Magyar Kerámia Szövetséggel.

Tevékenységeinket az érdeklődők megtekinthetik honlapunkon (www.cembeton.hu), illetve folyamatos tájékoztatást adunk havonta megjelentő hírlevelünkben, a kéthavonta megjelenő – MABESZ-szal közösen szerkesztett – Beton c. lapban (www.betonujsag.hu), valamint az alkalmilag, de a Beton c. lappal együtt terjesztett update kiadványunkban (www.cembeton.hu/update) is.