Lapszámok

2016. január-február XXIV. évf. 1-2. szám

25 éves az MCSZ Összefoglaló a jubileumi közgyűlésről

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség decemberben tartotta meg jubileumi közgyűlését. Két hivatalos pont szerepelt a napirendben, először a szövetségi iroda vezetője ismertette az elmúlt év eseményeit, ezután a szövetség elnöke tartott tájékoztatót az építőipar helyzetéről és a 2016. évi tervekről.

Asztalos István az írásban kiküldött beszámolóhoz nem fűzött ki egészítést.

Ehelyett ismertette, hogy mi változott a szövetségben az elmúlt két évben, milyen eredményeket értek el:

 • Két éve dolgozik az MCSZ-nél, korábban ügyvezetőként, most elnökségi tag, irodavezetőként. A technikai ügyek intézéséért felelős. A szövetségi tevékenység fő iránya a betonnal való foglalkozás.
 • A szövetségnek új neve, új logója lett. A CeMBeton levédett, bejegyezett mozaikszó. Ce = cement, M = mész, Beton – kifejezi a szövetség és a tagvállalatok tevékenységét.
 • A Magyar Betonelemgyártó Szövetséggel (MABESZ) komoly együtt működés alakult ki, közösen működtetnek egy betonnépszerűsítő munkacsoportot, amellyel lefedik a teljes magyar betonipart, minden irányban tudják terjeszteni, hogy a beton a legfontosabb építőanyag. A víz után a legtöbbet használt anyag a Földön a beton.
 • 2014-ben alapozták meg az új www.beton.hu internetes oldalt, amely a beton népszerűsítésére koncentrál, és komoly elérhetőség ennek a témának.
 • A BETON c. lap kiadója az MCSZ. Színesben, modern dizájnnal jelenik meg, stabil alapokon áll pénzügyileg is.
 • Osztrák példákat tanulmányoztak, hogyan hangolják össze a tevékenységeket a különböző szövetségek között.
 • Brüsszelben a szakmai szövetségek komoly európai összefogást generálnak. Ezt mondta el Rob van der Meer (The Concrete Initiative), amikor szakmai előadást tartott Budapesten.
 • 2015-ben átfogó tervezés alapján, középtávú terv nyomán haladtak. A jelenlévők kaptak egy csomagot, benne volt egy betonról szóló képeskönyv, valamint egy kifestő, ami a képeskönyv rajzaiból készült (erről bővebben a 24. oldalon olvasható információ). Minden évben 4000 példányt juttatnak el az óvodákba, hogy a gyerekek már kiskorukban megismerkedjenek a betonnal, elköteleződjenek a téma iránt.
 • Oktatási segédanyagokat készítettek, illetve újra tartanak szakmai konferenciát. 2015-ben a Betonfesztivál nagy érdeklődéssel zajlott, kb. 250-en vettek részt, közöttük rengeteg fiatal. A programban előadások, workshopok, gyakorlati bemutatók, kiállítások szerepeltek. Nyereményjáték is volt, melyik a legnépszerűbb kép, betontárgy, illetve aki kisfilmet készített a fesztiválról, az ajándékot kapott.
 • Pályázatot indítottak kifejezetten építészeknek, melynek az eredményhirdetése a Betonfesztiválon történt. A pályázatok változatos témákban érkeztek, nem volt két egyforma funkciójú épület azok között, amit beküldtek.
 • Döntéshozók részére készült egy kiadvány, amelyben nem szakemberek számára is érthetően fogalmazták meg a beton tulajdonságait és előnyeit, valamint kiadták a szövetség jubileumi évkönyvét is (5. oldal).
 • Kapcsolatot alakítottak ki oktatási intézményekkel (BME, Miskolci Egyetem, Pannon Egyetem, SZIE).

Szarkándi János elnök az alábbi témákról tájékoztatta a jelenlévőket:

 • 2015-ben az előrejelzések alapján 8-10%-kal erősebb volt az építő ipar 2014-hez képest. A 10% nagyon pozitív eredmény, de a cementfelhasználás, betonfelhasználás nem növekedett ilyen mértékben. Az EU-ból jelentős anyagi erőforrás került az építőipari beruházásokba, ami csak az infrastrukturális és az állami beruházásokat érintette. A lakásépítések mélypontra kerültek, kb. 4000 új lakás készült 2015-ben. Jó hír, hogy az újlakás építés áfája 27-ről 5%-ra csökken, ez a magánlakások építésénél is meg fog jelenni. Régebben a lakásépítési szektor jelentette a teljes cementipari tevékenység egyharmadát, ezért ez most nagyon fontos hír.
 • 2016-ban szolid növekedéssel kalkulálnak. 2020-ig érkeznek az uniós pénzek, de bíznak a magánszektor növekedésében is. Ezek hatása inkább a második félévben fog jelentkezni, illetve 2017-18-ban mindenképp. Az útépítés, infrastruktúra, a vasút, a mezőgazdasági építkezések erősek lesznek.
 • Hová fordultak az irányok? A Magyar Betonszövetség megszűnt, a betonelem előregyártók képviseletét a MABESZ látja el. Az MCSZ MABESZ együttműködés eredményeként olyan épületek épülhetnek, amelyeknek a funkciója, használhatósága, kivitelezése szempontjából a beton a legmegfelelőbb anyag.
 • Komoly eredmény, hogy a cement - kutató irodaépületet sikerült felújíta ni, modernizálni, ahová átköltözött a szövetség. Megváltozott tevékenységét méltó környezetben, megújított eszközparkkal, modernizálva, hatékonyan működve tudja végezni.
 • A szövetség olyan világ felé indult el, hogy ahhoz, hogy benne legyenek a köztudatban, változni kell. Ez megjelenik a honlapon és a rendezvényeken is. Ma már a vásárlások 60%-a az interneten keresztül zajlik, bár a betonnál még nem jellemző, de ez a helyes irány, hogy kövessék az új trendeket, eljuttassák az üzeneteket a megfelelő helyekre.

Ezzel bezárult a közgyűlés hivatalos része, következett az ünnepi rész, amit Asztalos István vezetett. Száz diából, régi fényképekből és dokumentumokból álló vetítést néztek meg a meghívottak, ami elindította az élmények felelevenítését. Megemlékeztek a kollégákról, akik már sajnos nem lehetnek jelen. Asztalos István kérdésére, hogy „Hogyan alakult meg a szövetség 1990- ben?”,

Koltai Imre - aki a leghosszabb ideig volt elnök a kezdetekkor - emel kedett szólásra. Az 1980-as évek végefelé úgy változtak meg az ipari körülmények és a jogi feltételek, hogy lehetséges volt a magyar cementipar szövetségbe tömörülése. Új szabályok születtek, amelyek lehetővé tették a szervezet létrehozását, valamint beindult a privatizáció. A gyárak önálló társaságokká alakulhattak. Ekkor teremtődött meg a szükségessége annak, hogy a különböző tulajdonosok kezében önálló jogi személyiségként működő cementgyárak és az iparág védelmében egy szervezetet hozzunk létre. Efelé terelt minket az is, hogy az európai cementgyártó szövetség (CEM - BUREAU) tagjai csak nemzeti egyesületek lehettek, valamint az is, hogy a hivatalokkal való kapcsolattartás sokkal egyszerűbb és egyértelműbb, ha ezt a cementipar egységét képviselő szervezet látja el.

Még egy dolog hozzájárult az alakuláshoz: az akkor már kisebbségi vagy 50%-os tulajdonrésszel rendelkező külföldi társaságok erős ösztönzést adtak, hiszen minden fejlett nyugat-európai országban iparági szervezetek, szövetségek működtek. Ilyen előzmények után, dr. Kulcsár Ferenc körültekintő munkájával, jogi segítségével 1990. február 6-án 14 taggal alakult meg a Magyar Cementipari Szövetség, mint önálló jogi személyiségű szervezet.

Elsődleges feladata a munkaadói érdekképviselet volt, valamint a szakszervezettel karöltve a munkavállalók elvárásainak a figyelembe vétele. Fontos tevékenység volt később, hogy a növekvő import, a romló kapacitás - kihasználásra való tekintettel piacvédelmet kérjünk. Annyit sikerült elérnünk, hogy az importcement ellenőrzését meg szigorították. Ez a fogyasztóvédelemmel és a vámhivatallal fennálló jó kapcsolatnak volt köszönhető. A szabványosítási munkákban és a szén-dioxid kereskedelem kialakításában is részt vettünk. Ápoltuk a kapcsolatot a külföldi szakmai szervezetekkel. Foglalkoztunk a betonszerkezetekkel, betonépítészeti díjat alapítottunk, mind olyan módon vagy céllal, hogy népszerűsítsük azt a terméket, ami nekünk az egyik legfontosabb volt. A Beton lap is idetartozik. A jubileum alkalmából, mint a MCSZ első elnöke, szeretném most is kifejezni köszönetemet azoknak, akik részt vettek a szövetség megalakulásában, a tagoknak és a kollégáknak, akik velem dolgoztak. Örülök, hogy aktív életem nagy részét ebben a családban tölthettem el.

Oberritter Miklós hozzászólásában kiemelte, hogy küzdeni mindig volt miért, vagy valami ellen, amit nehéz volt néha megoldani. Nagy sikerként könyvelhetjük el, hogy a cementkutató céget (CEMKUT Kft.) meg tudtuk menteni.

Nagy István hangsúlyozta, hogy a szövetség folyamatosan fejlődött. Erősítette az összetartozást, az érdekvédelmet, egy más segítését, simította az érdekellentéteket. A szövetség volt, aki segítette a cégek munkáját.

Fodor Márta visszaemlékezett arra, hogy amikor megkapta az ügyvezetői megbízást, még nem volt női vezető az iparágban, nem volt női képviselő rajta kívül a CEMBUREAU-ban. Aztán lassan-lassan megváltozott a helyzet. Megköszönte, hogy 1994-ben jelentős anyagi fedezetet kaptak a laboratórium felújítására, műszerek vásárlására, később kutatásokra, a cementipari konferenciák megrendezésére. Még néhány hozzászólás után a program a szövetség volt munkatársai, jelenlegi munkatársai és a meghívottak közötti kötetlen beszélgetéssel, egy kis vendéglátással fejeződött be.