Lapszámok

2019. február XXVII. évfolyam I. szám

Asztalos István: CEMBETON: Szövetségi érdekvédelem

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton) 2018- ban is ellátta a cement-, a beton- és a mészipar, valamint a kapcsolódó iparágak és társaságok érdekvédelmét. Ez a tevékenység kiegészíti azt a közös munkát, amit a Magyar Betonelemgyártó Szövetséggel (MABESZ) közösen végzünk, amelyről – az oktatási tevékenységünkkel együtt – külön cikkben tájékozódhatnak Kedves Olvasóink.

Szövetségünk Gazdasági és Szabályozási Bizottsága tevékeny részt vállal a cement és mész, valamint a beton gyártásához kapcsolódó szabványosítási feladatokban, valamint foglalkozik a tagvállalatokat érintő egyéb szabályozási kérdésekkel.

Az MSZT/MB 102 Cement és mész műszaki bizottság közreműködésünkkel 2018- ban jelentette meg az MSZ EN 413-2:2017 „Kőművescement. 2. rész: Vizsgálati módszerek” szabvány magyar nyelvű változatát.

Az MSZT/MB 107 Beton és előregyártott betontermékek bizottság az ún. „európai betonszabványt”, annak Nemzeti Alkalmazási Dokumentumát (NAD) az MSZT 2016. április 1-én léptette hatályba MSZ 4798:2016 számon. Címe: Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon. Ez a szabvány magyar nyelven tartalmazta az új EN 206:2013 teljes szövegét is álló betűvel, a magyar NAD kiegészítéseket pedig dőlt betűvel.

A CEN ehhez kiadott egy hibajavítást, amit az MSZT MSZ EN 206:2013+A1:2017 jelzettel 2017. június 1-én léptetett hatályba. Az MSZT/MB 107-es bizottság a hibajavítást lefordította és lektorálta, majd az MSZT kiadta azt, mint az MSZ 4798:2016 szabványhoz kapcsolódó módosítást/kiegészítést MSZ 4798:2016/1M:2017 jelzettel.

Az MSZT/MB 107-es bizottság további módosításokat is megtárgyalt, amelyek főként az XA környezeti osztályokhoz (6. Kémiai korrózió; 6.1. Természetes talaj és talajvíz … 6.2. Szennyvizek, valamint egyéb agresszív vizek …) kapcsolódnak. Ezek a módosítások MSZ 4798:2016/2M:2018 jelzettel jelentek meg 2018. március 1-én. A szabványkiegészítés terjedelme 32 oldal.

A CEMBUREAU-tól még 2017-ben kapott levél alapján az Európai Bizottság eseményeket szervezett a tagállamokban az építési és bontási hulladékok (C&DW) irányítási protokoll nyilvánosságra hozatala érdekében (ez a jegyzőkönyv hivatkozást tartalmaz az Európai Cement Kutatási Akadémia tanulmányára vonatkozóan a beton újrahasznosításáról). A dokumentum címe: EU Construction & Demolition Waste Management Protokoll, kiadásának időpontja 2016. szeptember.

A Magyarországi bemutatóra a CeMBeton kezdeményezésére 2018. április 13-án került sor a CONSTRUMA mellett megrendezett ERŐFORRÁS HATÉKONYSÁG A HAZAI ÉPÍTŐIPARBAN – Jó gyakorlatok a körforgásos gazdaság és az ökoinnováció terén c. konferencia keretében. A rendezvény szervezői a Geonardo Kft. (FISSAC H2020 projekt) és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (TRIS Interreg Europe projekt) voltak. A rendezvényen szövetségünk három előadással is képviseltette magát.

2018-ban is számos jogszabály-tervezetet véleményeztünk elsősorban a MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottságával közösen, illetve különböző intézmények különböző témákban végzett munkáját segítettük a cement- és mészipar álláspontjának megküldésével, egyeztetéseken történő részvétellel. Az év egyik központi, már három éve elkezdődött tevékenysége az EU ETS rendszer 2020 utáni működésének felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok elvégzése volt. Ezt a munkát a CEMBUREAU irányításával segítettük.

A CeMBeton PR és Kommunikációs Bizottsága kidolgozta a szövetség kommunikációs stratégiáját, amelyet a CeMBeton elnöksége 2018. március 6-i ülésén elfogadott. Ezzel új alapokra helyeztük mind a külső, mind a belső kommunikációs tevékenységünket. Ehhez kapcsolódóan átdolgoztuk a CeMBeton honlapját, melynek során egyszerűsítéseket végeztünk és tartalmakat vontunk össze. A munka része volt tagvállalataink belső információs eszköze, az intranet is, amelyet szintén átalakítottunk és kibővítettünk. A honlaphoz kapcsolódóan 2018-ban is rendszeresen megjelentettük a szövetség havi hírlevelét.

Tevékenységeinket az érdeklődők megtekinthetik honlapunkon (www.cembeton. hu), illetve a feliratkozók számára folyamatos tájékoztatást adunk havonta megjelenő hírlevelünkben, a kéthavonta megjelenő – MABESZ-szal közösen szerkesztett – Beton c. lapban (www.betonujsag.hu), valamint az alkalmilag, de a Beton c. lappal együtt terjesztett update kiadványunkban (www.cembeton.hu/update) is.