Lapszámok

2015. május-június XXIII. évf. 5-6. szám

Czirják János: A TAKATA projekt kihívásai

A ma már működő, passzív biztonsági rendszerek gyártásával foglalkozó TAKATA autóipari beszállító vállalat miskolci gyárépítésének kiszolgálása jelentette az egyik legnagyobb feladatot 2014-ben a térség transzportbeton gyártói számára. A városnak is jelentős projekt sikereihez a Holcim Magyarország Kft. miskolci üzeme is hozzájárult szakértelmével, műszaki színvonalával és együttműködésével, illetve közel 15 ezer köbméter transzportbeton kiszállításával. A projekt az elmúlt időszakban a legrövidebb időn belül megvalósított beruházás volt a régióban.

A betonüzem 2014 elején kezdte meg a tárgyalásokat a fővállalkozóval. A TAKATA japán autóipari beszállító vállalat miskolci gyáregységének felépítése nem mutatkozott könnyű feladatnak, ennek ellenére az üzem vállalta a megmérettetést. A MARKET Zrt. – mint fővállalkozó – mások mellett a Holcim Magyarország Kft. miskolci betonüzemének is bizalmat szavazott transzportbeton beszállítói minőségben.

Az üzem gyorsan felvette a szükséges fordulatszámot, hogy a változó vevői igényeknek meg tudjon felelni. A kezdeti időszakban leginkább a befutó rendelések és a valós igények közötti eltérések okoztak problémát, ezért Jurák Miklós üzemvezető az előre tervezhető kapacitáskihasználás érdekében az igények pontos előrejelzését és azok lehető legpontosabb betartását kérte a kivitelezőktől. Az így kialakított szoros együttműködésnek köszönhetően az üzem napi bontásban egy héttel előre jó közelítéssel látta az ütemezést. Ez a metódus lehetővé tette az alapanyag gazdálkodás és a logisztika lehető legjobb működését, elkerülve, illetve minimalizálva az azonnali igények miatt felmerülő nehézségeket.

A kiszállított mennyiségek tekintetében az ipari padlóbeton kivitelezése jelentette a legnagyobb kihívást mind a mennyiség, mind pedig a minőség szempontjából. Az 50 000 m² körüli felülethez a Holcim Magyarország Kft. miskolci üzeme közel 7 000 m³ betont kevert. A nagytáblás, vasalt, acélszállal erősített ipari padló C25/30 nyomószilárdsági osztályú transzportbetonból készült. Az üzem más projektekben már sikeresen alkalmazott, „bejáratott” összetételű betont szállított a kivitelezőnek. A munkát és a terméket a Holcim építőanyag-vizsgáló laboratóriumának miskolci szakemberei is ellenőrizték napi rendszerességgel, és szükség esetén beavatkoztak az esetlegesen előforduló hibák elkerülése érdekében.

A minőség egyenletességének problémája a konzisztencia ingadozásában jelentkezett, amit az elemzések alapján elsősorban az acélszál adagolásának körülményei okozhattak. Az acélszál mixer gépkocsi szállítódobjába történő adagolásának legkedvezőbb módja, amikor a szálakat keverési adagonként egymástól elválasztva adják a frissbetonhoz. Léteznek olyan mobil adagolóberendezések, amelyek a homogén adagolást a szálak szétválasztásával elősegítik. Ezzel elérhető a szálak lehető leghomogénebb eloszlása a frissbetonban, és jelentősen csökkenthető a szálak csomósodása, az ún. „sündisznó effektus” kialakulása. Ugyanakkor a frissbetonnal feltöltött szállítódobba utólagosan beadagolt szál nem fog kellőképpen elkeveredni – még hosszabb szállítási idő eltelte után sem –, hiszen a szállítódob nem keverődob! Jellemzően a nagy mennyiségű szál adagolásával a beton konzisztenciája az adagolás után a szállítódob utolsó traktusában szinte azonnal csökken, míg a hátsó (korábban kevert) szakaszban a száladagolásnak nincs ilyen hatása. Egy 8 m³-es tételbe több mint 200 kg acélszál kerül az utolsó keverési egységbe (25-30 kg/m³-es adagolást alapul véve) és ezt kellene elkevernie a szállítódobnak, azonban ilyen mennyiségnél még hosszabb szállítási távolság esetén sem lesz egyenletes, homogén száleloszlás a szállítási tételben; a helyszínre érkezett betonból kivett minta konzisztenciája jelentős eltérést fog mutatni a beton jelében meghatározotthoz képest.

Eltekintve az általában jelentkező – egyébként nem jelentős – problémáktól, az üzem sikeresen megoldotta a megrendelői igények kielégítésének, sokszor komoly erőfeszítéseket igénylő feladatát. A problémák megoldása, kezelése eredményesnek bizonyult, hasznos tapasztalatokkal gazdagította mind az üzem, mind pedig a laboratórium szakembereit a frissbeton „traumatológiája” területén.

A fővállalkozónak nem kellett csalódnia a kivitelezés során, így a MARKET Zrt.-től a projekt befejezése után a Holcim Magyarország Kft. miskolci üzeme kiváló minősítésű beszállítói besorolást kapott.