Lapszámok

2015. november-december XXIII. évf. 11-12. szám

Búcsúzunk dr. Zsigovics Istvántól

Szomorúan tudatjuk olvasóinkkal, hogy a hazai betontechnológia kiemelkedő alakja, az öntömörödő betonok tervezésének és alkalmazásának egyik magyar - országi úttörője, dr. Zsigovics István tavasszal eltávozott közülünk. Búcsúztatóját novemberben tartotta meg a családja.

Zsigovics István Iváncon született, 1949. december 12-én. Tanulmányait a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban kezdte Körmenden, majd ezt követően a Pollack Mihály Építőipari Technikumban Pécsett építőipari technikus oklevelet szerzett. A Műegyetem Építőmérnöki Karára 1970-ben jelentkezett. Építőmérnöki oklevele megszerzését követően, 1975-ben tudományos segédmunkatársként helyezkedett el a BME Építőanyagok Tanszékén, majd tudományos munkatárs, később egyetemi adjunktus lett. Nyugállományba vonulásakor a BME Építőmérnöki Kar dékánja címzetes egyetemi docenssé nevezte ki.

Műszaki doktori címét 1984-ben szerezte meg. A próbatestalak és -méret hatása a beton nyomószilárdságára című értekezésével. PhD fokozatát 2003-ban szerezte meg Öntömörödő beton című értekezésével.

A műegyetemi építőmérnök oktatásban mintegy 40 éves oktatói gyakorlatot szerzett előadások és laborgyakorlatok vezetésében és előkészítésében. Laborvezetőként irányította, szervezte a laboratórium, később a tanszék átalakítását, felújítását. Öt évig dolgozott a kollégiumban nevelőtanárként, és munkája elismeréseként 1980-ban Tiszteletbeli Kollégista címet adományoztak neki a hallgatók. Két alkalommal vezetett három hetes külföldi termelési gyakorlatot, Tallinnban és Budapesten.

Szerzője/társszerzője volt 51 tudományos közleménynek (ezek közül 6 könyv/ könyvrészlet, 21 lektorált folyóiratcikk), 50 tudományos előadást tartott, 3 szabadalma volt.

Számos szakmai, közéleti szervezet aktív tagja volt, többek között az IASS WORKING GROUP 18 ECS (1999- 2003), az MTA Építészettudományi Bizottság Építőanyagok, Építéskémia Albizottság (1991-1993), a Szilikátipari Tudományos Egyesület Beton szakosztálya (1980-tól), az Esztrich és Ipari Padló Egyesület (2005-től), a fib Magyar Tagozata (2006-tól) tagja volt.

Életét a vidámság, a töretlen optimizmus, a szakmai és emberi lelkesedés jellemezte, amelyet a kialakuló betegsége sem tudott megtörni, az utolsó pillanatig sem.

A magyar betonos szakma megbecsüléssel és szeretettel őrzi dr. Zsigovics István emlékét.