Lapszámok

2019. április XXVII. évfolyam II. szám

Gyukics Péter: Betonhasználat az 1945 utáni templomépítészetben

Gyukics Péter fotóművész kiállítása bepillantást nyújt az 1945 utáni hazai keresztény templomépítészetbe.

Egy új fotótémát is köszönhetek Medgyaszay életműve fotografálásának. Egyedi, remekbe szabott katolikus és református templomai hívták fel figyelmemet a templomra mint fotótémára. Ezen belül is az 1945-2016 között épített keresztény templomok merészen új, alig ismert alkotásai keltették fel érdeklődésemet. Így született meg az általam kiválasztott templomokról készült fotókból egy újabb fotókiállításom. Cikkemben ezek közül mutatok be néhányat egy rövid történeti áttekintés után.

Hodász, görögkatolikus templom belső tere

HÁNY TEMPLOM ÉPÜLT 1945 ÉS 1989 KÖZÖTT?

Máig tart az a vélekedés, hogy Magyarországon a II. világháborút követő rövid demokratizálódó, majd a hosszú pártállami időszak alatt nem lehetett templomot építeni. Ezzel szemben 1945 és 1989 között közel 250 templom épült. Igaz, ezek egy része a háború előtt megkezdett építkezések folytatása, másik része a háborúban elpusztult templomok újjáépítése volt, de épültek újak is.

Nyíregyháza-Örökösföld, görögkatolikus templom

1948 után az egyre erősödő ideológiai ellenszélben is építettek, annak ellenére, hogy az egyházak elvesztették anyagi bázisukat, az erőszakos téeszesítés, kulákosítás miatt a parasztság anyagilag megrendült, létszáma pedig a társadalmi, gazdasági változások miatt megcsappant. A diktatúra 1951-ben az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) képében külön szervezetet is létrehozott a vallási élet, az egyházak sakkban tartására. Az ÁEH mellett az államapparátus minden szintjén kiszámíthatatlan módon gátolták a hatóságok az egyházak építkezéseit. A templomépületek stílusára a 60-as évekig főleg a két világháború közötti hagyomány volt a jellemző. Természetesen kis számban historizáló és formabontó alkotások is születtek.

EGYHÁZI MEGÚJULÁS, ÁLLAMI ENYHÜLÉS

Részben a római katolikus egyházat a XX. században megújító II. Vatikáni Zsinat (1962-65), részben az ismét beszűrődő új nyugati építészeti stílustörekvések hatására új modernizációs irányok jelentek meg a hazai szakrális építészetben is. Az 1964-es megállapodással a Szentszék és a Magyar Népköztársaság között lezárult egy vészterhes korszak. Az állam és az egyház kapcsolatának normalizálódása pozitív hatással volt a legjelentősebb magyarországi egyház, a katolikus mellett a többi, kisebb egyház életére is. Könnyebbé vált a templomok építése, ezáltal az építészek is szabadabban alkothattak. Az igazi áttörést a rendszerváltás hozta meg: 1989 és 2001 között 265 templom épült. Az építési kedv azóta sem lanyhult. Az építész, a tervező számára óriási, izgalmas kihívás és nagy lehetőség volt és ma is az egy új templom tervezése.

A tervezőnek nemcsak a hitélet megkívánta funkcionalizmus a sorvezetője, hanem az adott kor technikai és emberi tudása a teremtésről és annak megjelenítéséről. Ezeknek mindmind tükröződniük kell az anyaghasználatban, a szerkezet megformálásában, a terek kialakításában, a fény és a színek alkalmazásában. A funkció és forma egysége templomépületeknél még egy alapvető összetevőn, a vallási közösségen is múlik.

TÉRFORMÁLÁS BETONNAL

Három templomot mutatok be itt a sok közül, mert ezekről tudom állítani, hogy többé-kevésbé betonból-vasbetonból épültek. Sajátos módon mindhárom jóval 1989 után létesült. Remélem, lesz módom folytatni a téma fotózását, és a rendszerváltás előtti betonból épült templomokról is tudok publikálni majd.

Szikszó, görögkatolikus templom. Belső a szentély felöl

Az elsőt, a hodászit 1998-ban szentelték fel, Csanády Gábor tervezte. Itt a kupolát tartó oszlopok és ívelt részekből álló „koszorú”, valamint a kórus járófelülete biztosan beton. Az ívelt formák és a fa alkalmazása bensőségessé teszi a templombelsőt. A második, a nyíregyháza-örökösföldi építéséről látott fotók és az épület külsejének megformálása alapján merem azt mondani, hogy legalább 70-80%-ban betonból építették. A Kulcsár Attila tervezte templomot 2014-ben szentelték fel. Itt a boltozatok, a sarkok homorú kialakítása, a gömbsüveg alakú kupola, az ablakhármasokon bejövő fény teszi barátságossá a belsőt.

A harmadik a Bodonyi Csaba által tervezett, a 2017-ben felszentelt szikszói. Monumentális, ám nem nyomasztó, könynyed, játékos hatású tér; tiszta, erőteljes térformálás. Az ikonosztáz befejezése még hátra van, de áll a remek templom! Minden ízében a vasbeton használatára utal.