Lapszámok

2018. augusztus XXVI. évfolyam IV. szám

Kittka Péter: Rendszerzsaluzatok – alapelvek, szempontok, hagyományostól való eltérések

A korszerű építőipar nem képzelhető el rendszerzsaluzatok nélkül. Érdemes áttekintenünk, milyen célkitűzések és szempontok alapján fejlesztették ezeket. Természetesen a fejlődés nem áll meg, újabb és újabb elgondolások merülnek fel, de az alapelvek nem változnak.

KÖLTSÉGTÉNYEZŐK VIZSGÁLATA

Induljunk ki a költségtényezők vizsgálatából: egységnyi vasbeton fal költségöszszetevőit vizsgálva megállapíthatjuk ezen összetevők súlyát az összes ráfordításokhoz viszonyítva.

Anyagköltségek között a betonacél mintegy 19,5%-ot, anyagban 13, bérben 6,5%-ot képvisel.

Ha ennek felét kivennénk a szerkezetből, akkor a kizsaluzás pillanatában a szerkezet egy 100 éves szerkezetnek megfelelő állapotban lenne, nem biztos, hogy alkalmas lenne szerepének betöltésére, az elért megtakarítást nem mondhatnánk jelentősnek. Azonban a kockázat teljesen új szerkezet esetében vállalhatatlanul nagy lenne.

Nem a betonacél az, ahol jelentős megtakarításokat lehetne elérni.

A díj tekintetében azonban vannak lehetőségek, már a konstrukció kialakításánál foglalkozni kell ezekkel, a terveknek bizonyos feltételeket teljesíteniük kell, hogy ezek bevethetők legyenek: hegesztett hálók kiterjedt alkalmazása, nyíróbetétek használata vagy a „szőnyegvasalás” – Bamtec technológia bevetése.

Figyelemre méltó szempont, hogy pillanatnyilag komoly munkaerőhiány jellemzi iparágunkat, sokszor éppen a vasszerelés a kritikus fázis. Ezek a módszerek munkaerő- megtakarítással járnak, tehát még egy ok, hogy alkalmazásukat megfontolják az építők.

A beton 24,19%-ot képvisel, ebből 16,75 az anyag, és 7,44% a díj. Itt már érdemes foglalkozni a költségek csökkentési lehetőségeivel, különösen az anyagköltségekre fókuszálva. A szerkezetek időtállóságát, teherbírását alapvetően meghatározza, az alkalmazott technológiát befolyásolja.

A betonok tekintetében a szabványelőírások is a többkomponensű betonok alkalmazását kívánják meg. Még ezek figyelembevétele esetén is javasolható a Concremote technológia bevetése (erről a Beton újság előző számában számoltunk be).

A zsaluzat 56,28%-ot jelent, anyagban 32,56%-ot, bérben pedig 23,73%-ot. Ez a legjelentősebb költségtényező.

A zsaluzatok tekintetében mindenképpen a rendszerzsaluzatok alkalmazása a kívánalom, a hagyományos zsaluzási technológiák jelentős anyagfelhasználása, munkaerő-igénye ezt a tényezőt még hangsúlyosabbá tenné.

Vizsgáljuk meg, hogy a rendszerzsaluzatok kidolgozását milyen szempontok alapján végzik. Azért említem jelen időben ezeket a szempontokat, mert a fejlesztési munkák nem álltak meg, az első elemek megjelenése óta folyamatosan zajlanak.

HOGYAN CSÖKKENTHETŐK A ZSALUZÁSOK ANYAGKÖLTSÉGEI?

• Olcsóbb zsaluanyag alkalmazásával – ez a szempont nem a saját rendszerzsaluzatok alkalmazásával kecsegtet, bár mivel azok bérelhetők is, gyakran megoldást jelent.

• Kevesebb elvesző anyag beépítésével – a hagyományos zsaluzatokhoz képest a rendszerzsaluzatok nagyságrendekkel több felhasználást bírnak, jóval kevesebb az elvesző hányad. Természetesen betartva a technológiai utasításokat és a kezelés szabályait.

• Többszöri felhasználással – ez a tényező mindenképpen a rendszerzsaluzatok irányába mutat. A keretes falzsaluzatokra vagy a födémzsaluzatoknál elterjedt fatartókra gondoljunk. Akár 15-20 éves elemekkel is találkozhatunk a gyakorlatban.

• Kevesebb hulladékkal – ez a tényező is a rendszerzsaluzatok felé irányít. Csak a kiegészítések, közdarabok számára kell héjalást, faanyagot beépíteni, elenyésző mennyiségben, ha rendszerzsaluzattal dolgozik a kivitelező.

• Kevesebb befektetéssel – ez a rendszerzsaluzatok bérleti lehetőségei felé mutató szempont. Ugyan tudjuk jól, hogy a legjobb zsaluzat a saját, de egyes feladatokhoz, amelyek nem gyakoriak, a bérelt elemekkel való kiegészítés mutatkozik a legjobb megoldásnak (pl.: nehézállványok, lépcsőtornyok, egyoldali falzsaluzatok stb.).

• Kisebb fuvarköltséggel: a jól megválasztott zsalukészlet tempós forgatásával jelentősen csökkenthető a kiszállított anyagmennyiség.

• Kevesebb anyag felhasználásával – ez a szempont is a jól megválasztott készlet kialakítására sarkalló rendszerzsaluzat felhasználását jelenti.

• A forgatási sebesség növelésével – ez is a rendszerzsaluzatok által kialakítható technológia. Komoly hozzáértést, előzetes tervezést és fegyelmezett munkát kíván, de az eredmény magáért beszél. Jelentősen csökkenthetők a költségek a jól megválasztott technológia alkalmazásával.

HOGYAN CSÖKKENTHETŐ A ZSALUZÁSI MUNKÁK DÍJA?

• Kevesebb élőmunka felhasználásával – normaidők csökkentése –, ez a rendszerzsaluzatok egyik legkomolyabb eredménye. Létszámcsökkentést érhetünk el alkalmazásával. A zsaluzási munka jól gépesíthető előszerelt egységek alkalmazásával akár falzsaluzásoknál, akár födémzsaluzásoknál (pl. asztalzsaluzatok).

• Alacsonyabb képzettséget igénylő megoldásokkal – a rendszerzsaluzásokhoz is szükségesek a képzett ácsok, de csapatonként elegendő 1-1 ács, míg a többiek betanított munkások is lehetnek. Az alacsonyabb képzettség alacsonyabb bérigényt jelent.

• Kevesebb tapasztalatot igénylő megoldásokkal – a rendszerzsaluzatok kidolgozott csomóponti megoldásokkal támogatják a felhasználókat, az alkalmazási utasítások útmutatásait eredményesen lehet erre a célra alkalmazni.

• Termelékenyebb megoldásokkal – a rendszerzsaluzatok előszerelési lehetőségei, a vakolatmentes felületek mind a termelékenységet javítják. Az időegység alatt előállítható nagyobb termelési érték (vakolatmentes felületek, nagyobb menynyiségű szerkezet építése) ezek alkalmazására kényszeríti a kivitelezőket. Nyugodtan mondhatjuk, hogy kényszerítő körülmény ez a szempont, hiszen a versenyhelyzet ebbe az irányba mutató elem.

• Ismétlődő megoldások számának növelésével – ez a tényező a rendszerzsaluzatok alkalmazási útmutatóinak felhasználásával jelentősen lecsökkenti a munkacsapatok előkészületi időit, hiszen kész megoldásokat adnak. A zsaluzóknak a munkakezdés előtt nem kell kidolgozniuk az egyes részleteket, hanem csak ki kell választaniuk az útmutatókból az oda illő változatot. Több ezer megoldás áll rendelkezésre a részletekre vonatkozóan.

• Egyszerűbb munkavégzés – a rendszerzsaluzatok kevesebb műveletet, sok ismétlődő, azonos elemet használnak, a kapcsolatok megbízhatók és praktikusak. A kapcsolatok egyben a síkba rendezést is megoldják (pl.: keretes rendszereknél). A kitámasztások, a beállító elemek nagyon praktikusak, gyors és megbízható részei a rendszernek. A betonozó munkaszintek megfelelő biztonsággal gyorsan kiépíthetők.

• Kidolgozott csomópontok rendszere – rendelkezésre állnak az alkalmazási utasításokban rögzített módon, nem kell egyedi megoldásokat kidolgozni a zsaluzóknak, csak ki kell választani a megfelelő, oda illő részletet.

• Fizikai igénybevétel csökkentése – jelentős szempont. Mivel jól gépesíthető a zsaluzási munka, az előszerelés komoly termelékenység-növelő lesz. Az egységrakatok alkalmazása, a rácsatolható kerekek rendszerei mind a fizikai terhelés csökkentését szolgálják, ezzel a termelékenységet javítják.

• Alacsonyabb képzettségi igény – a tipizált kapcsolatok, az egyes elemekbe integrált komponensek (zsaluhéj + tartóváz + merevítőbordák) készre szereltek, a csatlakozó felületek megbízhatók, a merevítések jól terhelhetők, a teleszkópos elemek egyszerűen állíthatók, a kötések kapcsolási helyei kialakítottak stb. Ez a szempont egyben a bérigényre is hatással van.

• Kevesebb gyakorlatot igényel – mivel túlnyomó részt betanított munkává válik a zsaluzás. Azonban itt meg kell említeni, hogy a munkafegyelem tekintetében nem lehet engedményekre gondolni, az alkalmazási utasítások előírásait pontosan be kell tartani (kapcsok száma, pozíciója, megtámasztási távolságok, méretek tartása stb.). Egy-egy vezető ács szükséges, az ismétlődő feladatokra elegendő csak ellenőrzést végezni, de nem mulasztható el ez a fázis.

• Komolyabb igénybevételekre alkalmas – fontos szempont, hiszen a szivattyús betonozási technológia gyorsan kialakuló nagy terheléseket jelent. A korszerű betontechnológia fogadására alkalmasak a rendszerzsaluzatok. A gyors munkavégzés a gépköltségekkel való takarékoskodás miatt figyelmet és fegyelmet kíván. A zsaluzat méretére, kialakítására ügyelni kell, a hőmérséklet, cement fajtája stb. mind figyelembe veendő.

• Nagyobb szerkezeti egységek alkalmazásával – ha növelhetők az egységek méretei, akkor kevesebb munka, kevesebb kapcsolat szükséges. Az előszerelt egységek alkalmazása lehetővé teszi ennek a tényezőnek a kihasználását. Az előszerelést kedvezőbb helyzetben – pl. talajon vagy szerelőasztalon előszerelve gyorsabban, kevésbé fárasztó módon végezhetik, majd gépi emeléssel a tervezett pozícióba emelhetik.

A RENDSZERZSALUZATOK KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPELVEI

A rendszerzsaluzatok kialakítása a zsaluhéjakkal indultak. Az első elemek mindkét oldalukon gyalult, nútolt és csapolt elemek voltak, rövid végükön acélsín védelemmel, ahol egyben a szegezési lehetőséget is biztosították az előre kialakított furatokkal. Ez a megközelítés a hosszú élettartam, a sokszoros felhasználás lehetőségét is hordozta, ha a felhasználó figyelembe vette.

A táblaméretek tipizálása hozzátartozott a gondolathoz, mintegy előrevetítette a fejlődés útját.

A teleszkópos acél födémtámaszok, a fatartók megjelenése gyors egymásutánban történt. A falzsaluzati rendszerek kezdetben fatartós kialakításúak voltak, majd megjelentek a keretes rendszerek is.

A figyelembe vett alapelvek megalapozták a fejlődés útját:

✓ Kevesebb élőmunka-igény – a normaidő csökkentése a létszámigényt is csökkenthette. Meg kell említeni, hogy födémzsaluzásnál 1 m2 födémzsaluzat hagyományos zsaluzattal 1,05 normaórát igényel. A fatartós rendszerek ezt 0,35 ó/ m2 -re vitték le, majd az asztalzsaluzatos gépesített megoldás 0,19-0,20 ó/m2 -re szűkítette.

✓ Alacsonyabb képzettséget igénylő megoldások – ez a szempont alapozta meg az alacsonyabb bérigényt, ami a vállalkozók számára vonzóvá tehette a rendszerzsaluzatok alkalmazását.

✓ Kisebb tapasztalatot igénylő megoldásokkal – egyrészt a tapasztalt munkaerő hiánya, másrészt a bérigény mérséklése vonzó szempont a felhasználók számára.

✓ Termelékenyebb megoldások lehetősége – az előszerelések, a gépesítés lehetősége, azonos minőség helyett jobb felületek célzása, illetve a mennyiség növelése azonos idő alatt mind a termelékenység növelést biztosítja. A kialakuló versenyben feltétlenül számba vehető szempont, a rendszerzsaluzatok elterjedését gyorsította.

✓ Ismétlődő megoldások számának növelése – a kidolgozott csomópontok, kapcsolatok, a kevesebb helyszíni alakítási igény, az igazítások csökkentése mind-mind a kevesebb munkaigényt jelenti.

✓ Egyszerűbb munkavégzés – kevesebb művelet, sok azonos, ismétlődő elem, jól elsajátítható megoldások, bizonyos automatizmusok megjelenése (pl. a keretes rendszerelemek összekapcsolásakor azokat a kapcsok síkba rendezik) az alapelvekkel teljesül.

✓ Kidolgozott csomópontok rendszere – megnyugtató, korrekt megoldások egyszerűen alkalmazhatóvá teszik a rendszerzsaluzatokat, jelentősen csökkentik az előkészületi időket, csökkentik a kockázatokat.

✓ Fizikai igénybevételek csökkenése – a gépesíthetőség, a könnyebb elemek vonzóvá teszik a rendszerzsaluzatokat a zsaluzók számára is. Nem szabad megfeledkezni a komfortosabbá váló munkahelyekről ezen követelmények teljesülése esetén, azzal együtt, hogy az építőipar jelentősen ki van téve az időjárási viszonyoknak is, míg a telepített üzemek egyre komfortosabbá válnak a dolgozók számára. Ebben a versenyben az építőiparnak is lépéseket kell tennie, hogy kellően ellátott lehessen munkaerővel.

✓ Alacsonyabb képzettségi igény – a tipizált kapcsolatok, az integrált elemek alkalmazása mind ebbe az irányba mutat. Az építőipar még mai időszakunkban is az iparosítás első állomása a képzetlen munkaerő számára. Ez a szempont lehetővé teszi ezen munkaerő fogadását az alacsonyabb bérezési igénnyel együtt.

✓ Kevesebb gyakorlatot igényel – a rendszerzsaluzatok alkalmazása túlnyomó részben betanított munkát kíván. Elegendő egy vezető ács biztosítása, de figyelmes munkavégzést és fegyelmet követel. A kevesebb gyakorlati idő nem jelent felmentést a technológiai szabályok alkalmazása alól.

✓ Komolyabb igénybevételekre alkalmas – a hagyományos zsaluzatok használatakor nagyon komoly odafigyelést igényelt a szivattyús betonozásra alkalmas kialakítás. Természetesen a rendszerzsaluzatok esetén is fegyelmezett munkára van szükség a betonozáskor, de jóval egyszerűbben biztosítható a nagyobb igénybevételre való megfeleltetés. A betonozás közben mérhetők az ankererők. Manapság elterjedtnek tekinthető a szivattyús betonbedolgozás. A rendszerzsaluzati rendszerek fogadni tudják ezeket a megoldásokat.

✓ Nagyobb szerkezeti egységek alkalmazása – az előszerelések szerelőbakokon vagy talajszinten gyorsabban és komfortosabban elvégezhetők, majd a nagyobb egységek daruzva összeépíthetők. A zsaluforgatások ezekkel az egységekkel igen hatékonyan végezhetők (pl. kizsaluzó sarkokkal komplett liftakna magok mozgatása).

✓ Nincs elvesző anyag – a rendszerzsaluzatok sokszori felhasználásra konstruáltak, figyelmes alkalmazásukkal elvesző anyagok, elemek nélkül is dolgozhatnak. A kiegészítések, pótlások elenyésző részt jelentenek. Azonban gondos tisztítást, kezelést igényelnek.

✓ Környezetbarát – ugyanannyi faanyag felhasználásával a szerkezeti elemek sokszorosa építhető meg, mert a faanyag magasabb fokú feldolgozása, műanyagokkal való kombinálása hosszú élettartamot generál az elemeknek (pl: Doka Top fatartók, Alkus héjak stb.).

✓ Számítógéppel tervezhető – ez talán az egyik legnagyobb előnyt jelentő tényező: átalakítja a mérnöki munkát, mert a részletek kidolgozása helyett alternatívák kidolgozására fordítható a figyelem, így a különböző verziók összehasonlításával megkereshetők az optimális megoldások. Ezzel a mérnöki munka jelentős termelékenységjavulással járhat. Az elsők között jelent meg technológiai tervező szoftver a zsalutervezésre (Tipos). A zsaluzattervező szoftverek több mint 20 000 megoldást tartalmaznak. Ezzel a lehetőséggel megváltoztatható a munkahelyi irányítás súlypontja.

✓ Gyorsabb be- és kizsaluzást tesz lehetővé, hiszen az előszerelt egységek alkalmazása kedvezőbb, élőmunka-takarékos. A kivitelezési idők egyre rövidülnek, ezt a tendenciát a rendszerzsaluzatok támogatják.