Lapszámok

2018. június XXVI. évfolyam III. szám

Dubróvszky Gábor: Hídépítési gyakorlat 40 méter feletti előregyártott, előfeszített vasbeton hídgerendák alkalmazásával

A magyarországi hídépítési feladatok végrehajtása kapcsán a 2000-es évek elején – az addig alkalmazott max. 34,8 m hosszú (34 m szabadnyílás) üzemi előregyártott vasbeton hídgerendákhoz képest – felmerült az igény esetileg 36-38 m-es tartók alkalmazására.

Ezek az igények megfogalmazódtak:
- egyrészt egyes csomóponti hidak esetén (akár alacsony hajlásszögű kereszteződések),
- másrészt autópálya-építések kapcsán felmerült az autópályák egy nyílásban történő áthidalása (2x2 forgalmi sáv + 2 leállósáv + elválasztó sáv). E megoldás esetleges gazdasági előnyei mellett a közlekedésbiztonsági előnyei (középső támasz elhagyása, vezetés közben az előre látás akadálytalansága) sem elhanyagolhatók.
 
600 kN teherbírású önjáró, gumikerekes emelőgép, elemmel

A Ferrobeton Zrt. – amely a magyarországi út- és autópálya-építésekhez kapcsolódó hídépítési feladatok kapcsán a 90-es évek közepe óta a 2000- es évek közepéig jelentős szereplőként több száz hídhoz gyártotta és szállította az előregyártott vasbeton hídgerendákat – 2003-2005 között kifejlesztette az előzőek szerint megnövelt fesztávolságú hídgerendát.

A fejlesztési feladatok végrehajtásába bevonta:
- egyrészről a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékét, e közreműködés keretében:
o előkísérleteket hajtottak végre nagy szilárdságú beton alkalmazására (C90/105) feszített vasbeton hídgerenda esetén. Az előkísérletek eredményeként a magyar hídépítési előírások kiegészítéseként kiadták a Műszaki Szállítási Feltételeket a nagy szilárdságú betonok alkalmazására a közútépítés területén;
o az egyetemi tanszék szakértője végezte a megtervezett gyártmány független statikai ellenőrzését.
- másrészről az Uvaterv Zrt. szakembereit, akik a technológiai megvalósítás lehetőségeinek meghatározására vonatkozóan az új tartótípus gyártmánytervezését – a Ferrobeton Zrt. szakembereivel szorosan együttműködve – végezték.
 

A Ferrobeton Zrt. 2005-ben egy új gyártócsarnok építésével kibővítette a feszített elemgyártó üzemét, ahol a megvalósult gyártástechnológia lehetővé tette az FI-150/44,80 típusú előregyártott, előfeszített vasbeton hídgerendatípus gyártását (1,5 m tartómagasság, 44,8 m tartóhossz, 565 kN önsúly, 9430 kN feszítőerő, betonminőség C60/75). A gyártási körülmények mellett a cég teljeskörűen biztosította az egyéb logisztikai feltételeket is. Többek között az ilyen nagy méretű tartók alkalmazása érdekében is megőrizte, és a mai napig is fenntartja a dunaújvárosi gyár közvetlen vasúti iparvágány kapcsolatát. Emellett megfelelő kapacitású tárolóteret alakítottak ki, majd a későbbiekben az 1. számú képen látható önjáró, gumikerekes, nagy teherbírású emelőgépet is beszerezték, mely a tárolás mellett alkalmas a hídgerendák vagonba rakodásának végrehajtására is.

Völgyhíd építése az M6-os autópályán

A Ferrobeton Zrt. a fejlesztés indításától azt a gyakorlatot követte, hogy minden új feladat előtt szakmai egyeztetéseket tartott annak érdekében, hogy milyen feltételek mellett lehet egy adott projekthez az ilyen nagy méretű hídgerendákat kiszállítani. A téma fontosságára jellemző példa, hogy a legelső műtárgy, amelyik 2007-ben az M7-es autópálya felüljáró hídja volt a 7-es számú főút felett (Z15-ös híd, melyben a két pályába 2 x 12 = 24 db FI-150/42,80-as hídgerenda került beépítésre), hiába volt kb. 5 km-re a zalaszentgróti vasútállomástól, a gerendákkal megrakott trélerek méretére való tekintettel a hídhoz a hídgerendákat vasúton szállították Dunaújvárosból Marcaliba, majd onnan közúton fuvarozták a beépítés helyére.

Az első sikeres alkalmazást követően jelentős projektek valósultak meg a tárgyi tartótípus alkalmazásával:
- kiemelten fontos volt az M6- os autópálya Dunaújváros – Szekszárd szakasza, 4 db új völgyhídja Dunaújváros – Paks térségében (kb. 26 000 m tartó beépítése mellett, melyből kb. 470 db tartó hossza kb. 44 m).
- a továbbiakban:
o 10 db autópálya aluljáró valósult meg az M3-as autópálya Vásárosnamény térségi szakaszán a 41,6-43,6 m nyílástartományban (lásd 3-as számú fénykép)
 

Jelentős műtárgyak épültek még az M43-as, M25-ös autópályákon, valamint az M8-as autópálya Várpalotát elkerülő szakaszán. A jelenlegi időszak kiemelten fontos projektfeladata az M44-es autópálya hídépítési munkáinak lebonyolítása. Amellett, hogy ezeket a tartókat nyolc híd esetében elsősorban egynyílású autópálya aluljáró, felüljáró műtárgyakban alkalmazzuk, kiemelten fontos feladat az újonnan épülő Körös-híd ártéri szakaszaiba beépítendő 176 db FI-150/42,80-as hídgerendájának gyártása és szállítása (8 nyílás, nyílásonként 2 x 11 db = 22 db tartó).

Az előzőek szerint jelentős mennyiségű, a már megvalósult és a folyamatban lévő projektekben kb. 50 000 m, döntően nagy méretű (átlag 40 méteres hosszúságú) hídgerenda gyártása, szállítása és beemelése került megvalósításra, kifejezetten jó tapasztalatok mellett. A nagy méretek ellenére a tartók felhajlás és kardosság szempontjából alapvetően egységesek. Amellett, hogy egy-egy esetben csak bonyolultabban lehetett megoldani a logisztikai kérdéseket, a tervezett műtárgyak esetében a különböző projekteken minden esetben át tudtuk hidalni ezeket a problémákat. A Ferrobeton Zrt. továbbra is kiemelt projektekként kezeli a hídépítési feladatokat, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a különböző típusú hídgerenda-családok vonatkozásában – kb. 10-44 m nyílástartományban – évi 200 000 m-t meghaladó gyártókapacitásokkal rendelkezik 4 magyarországi gyártóüzemében.

M6-os autópálya Baracsnál épült völgyhídja (H763-as híd)
Azt, hogy az FI-150-es tartókat megvalósító fejlesztési projekt szakmai megítélése pozitívan értékelhető, az is alátámasztja, hogy:
- a gyártmánytervezésért az Uvaterv Zrt. (közreműködők: Ferrobeton Zrt., a BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke) Tierny Clark-díjat kapott;
- a kifejlesztett szerkezeti rendszerre – a jelentős volumenben történt tényleges megvalósulást is figyelembe véve – a Ferrobeton Zrt. megkapta (közreműködők: BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke, Uvaterv Zrt.) a magyar ipar számára kiírt Innovációs Nagydíj Pályázaton a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 2010. évi Innovációs Díját.