Lapszámok

2018. április XXVI. évfolyam II. szám

Dévényi György: BM típusú pörgetett vasbeton oszlopok a MÁV 100-as Püspökladány – Ebes szakaszon

Az Európai Unió előírásainak megfelelően a nemzetközi vasúti folyósokon lehetőség szerint V=160 km/h sebességű közlekedést kell biztosítani.A tenderkiírás szerint a tervezési szakaszon valamennyi szakágnak meg kell teremteni a V=160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedés feltételeit. Ennek megfelelően a vasúti pálya, a villamos vontatási energiaellátó felsővezeték, a biztosítóberendezés és a távközlés szakágainál jelentős mértékű változások váltak szükségessé.

A Püspökladány (kiz.) – Debrecen (kiz.) vonalon a villamos felsővezeték- hálózat üzembe helyezése 1970. november 1-én történt. Az átadás óta a hálózaton nem volt fejlesztés, kisebb helyi módosításoktól eltekintve. Az engedélyezési tervek a pálya átépítésének mértékét, a felsővezetéki berendezések elhasználódását figyelembe véve a teljes körű bontást és új létesítmények építését tartalmazzák.
 
A beruházási munkák:
 • a pályageometria változáshoz a 160 km/h sebességnek megfelelő felsővezeték építése (a hálózat teljes körű rehabilitációja);
 • a biztosítóberendezés átépítéséből eredő módosítások elvégzése;
 • az új, illetve átépítésre kerülő műtárgyak létesítéséből eredő változtatások.

A feszítési tervek a pályaátépítés tervei szerinti új szelvényezés szerint készültek. Szükségesnek tartottuk a szélterhelésre a teljes vonalra megkérni az OMSZ véleményét, mely szerint a teljes vonalon 31 m/s szélterheléssel kellett számolnunk. A tervek (az oszlopok elrendezésével, típusa meghatározásával) a vonal teljes
hosszában biztosítják egy-egy távlati áramvisszavezető sodrony szabadvezetékként történő felszerelhetőségét. A mintegy 40 éves – csehszlovák tervek alapján (Sudop és EŽ Praha), és kivitelezésben épült – felsővezetéki berendezések többsége elavult. Az acélszerkezetek, acéloszlopok korrodáltak. A 40 év előtti technológiával készült (szenci) vasbeton oszlopok repedezettek, a betonalapok sérültek, a porcelán szigetelőtestek törésre hajlamosak, az alkalmazott műszaki megoldások nem
elégítik ki a jelenleg érvényes szabványokat, előírásokat.

A Hálózat kiinduló főbb jellemzői:

 • A munkavezeték névleges magassága TSI: 5,70 m.
 • A megkerülő vezeték  240 mm2-es AASC.
 • A szakaszolók és a szakaszszigetelők régi típusúak.
 • A földelések kivitele vegyes, megtalálható köztük valamennyi, a MÁV-nál használatos megoldás.
 • A fényvezetőszálas optikai kábel a jobbvágány felsővezetéki rendszerét tartó oszlopokra vannak felszerelve.
 • A cseh keretállásos rendszerben villamosított állomásokon a vágánykép változása és az átépítés miatt az oszlopok túlnyomó többségét cserélni kell, indokolt a teljes körű bontás, az egységes rendszerben történő építés.
 • A kapcsolótéri átfeszítések oszlopai és a kapcsolóállványok megmaradnak.
 • Az építési feszítési tervek áttekinthetőségére tekintettel az állomásokon külön bontási és külön építési feszítési tervek készülnek.

Az új felsővezetéki berendezések tervezésénél kiemelt szempont az üzembiztonság, a kis karbantartási igény és a hosszú élettartam. A pörgetett vasbeton oszlopok a
fenti követelményeket maximálisan kielégítik. Élettartamuk sokszorosa az acél oszlopokénak. BM betűkkel jelölt pörgetett vasbeton oszlopokat 12,0 m hosszúságban kell gyártani. A feszítési terven szereplő adatban a betűjel után megadott érték a névleges csúcshúzás értéke kN-ban. A felsővezetéki oszlopok méretének meghatározása a beépítési hely mechanikai és egyéb viszonyainak figyelembe vételével történt. A vonalon az oszlopok 3,5 m keresztirányú távolságra kerülnek felállításra a vágánytengelytől (az oszlop belső éle és a vágánytengely közötti távolság). A vizsgálat tárgya volt az új oszlop betonalap távolsága az elbontandó betonalapból. A vonalakon pörgetett vasbeton oszlopok épülnek. Az elfogadott oszloptípusok BM4, BM6, BM10 és BM20. A vonali szakaszolásokban a kettős tartószerkezetet és a hosszlánc feszítőt tartó oszlopok szintén pörgetett, BM20 típusú vasbeton oszlopok.

Az alkalmazott oszlopokhoz jól rögzíthetőek a

 • Hosszlánc feszítőművek és azok zuhanásgátló szerkezete
 • K100 hosszlánc (50 mm2 bronz sodronnyal, függesztővel, 100 mm2 munkavezetékkel)
 • Munkavezeték: 100 mm2-es keményre húzott elektrolitikus hornyolt vörösréz huzal, 10 000 N állandó húzóerőt biztosító feszítőművel kihorgonyozva
 • Hossztartósodrony: 50 mm2-es bronz sodrony, 10 000 N állandó húzóerőt biztosító feszítőművel kihorgonyozva.
 • Y sodrony: 25 mm2-es bronzsodrony két függesztővel
 • Függesztők: 10 mm2-es bronzsodrony, fél hosszlánconként min. egy 95 mm²-es áramvezető kötéssel
 • Áramvezető függesztők:     10 mm2-es bronz sodrony, fél hosszlánconként minimum egy áramvezető kötéssel
 •  Szakaszszigetelők
 •  Fázishatár szigetelők
 •  25 kV-os szakaszolók
 • Megkerülő-, táp-, és kapcsolóvezetékek

A tenderkiírásnak megfelelően a felsővezetéki oszlop és betonalap méretezés szempontjából biztosítja a jobb és bal vágány oszlopsorára az egy-egy áramvisszavezető
sodrony (ÁVV) szabadvezetékként történő felszerelhetőségét a vonal teljes hosszában. A jobb oldali felsővezetéki oszlopsoron önhordó fényvezetőszálas kábel halad,
amelyet át kellett helyezni az új oszlopokra. Azok teherbírása erre az igénybevételre is méretezett. Összességében kijelenthető, a XXI. század igényeit kielégítő megoldás született egy régi/új megoldást felhasználva, miszerint porból vétettünk és porrá leszünk, itt kőből vétettünk és kővé (betonná) leszünk. A folyamatosan újra és újra festett és festett acéloszlop-kreációk nem tudják/fogják ellátni a megnövekedett élettartamigényeket. Térjünk vissza egy régi jó módszerhez, ahol a természet adja a megoldást!