Lapszámok

2018. április XXVI. évfolyam II. szám

Dr. Boros Miklós János: Beton kurzus - A vizuális megismerés és kifejezés útkeresései a Debreceni Egyetem Építészmérnöki Tanszékén

A beton kurzust első alkalommal 2016-ban rendeztük meg a Debreceni Egyetem Építészmérnöki Tanszékén, és immár harmadik alkalommal, 2018-ban is folytatódik. A projekt sikerét az is bizonyítja, hogy a hallgatók évről évre élénk figyelemmel kísérik az előadásokat, és aktívan részt  vesznek a műtermi munkában. A kurzuson létrehozott tárgyak a különböző kiállításokon, mint például a 2017 őszén megrendezett Beton Fesztivál tárgykiállításán és a debreceni B24 galériában rendezett hallgatói kiállításon is eredményesen, pozitív visszajelzések mellett szerepeltek. Az első évben az anyag- és technikai próbák során leginkább beton reliefek, nyomatok, direktöntvények készültek. A második alkalommal ezek kiegészültek a körplasztika és helyspecifikus installáció, valamint a betonbútor műfajában tett kísérletekkel. Idén a DE MK Építészmérnöki Tanszékének 2018. évi projektjéhez csatlakozva egy Debrecenben megvalósuló építész(hallgatói) alkotóműhely, a Tímár-ház létrehozásában aktív szerephez jutnak a beton kurzus résztvevői, a különböző építészeti és kreatív tárgyi megoldások megtervezésével, kivitelezésével. Ezzel, kilépve az elméleti síkból, a tervezési feladatokon túl a megvalósítással válik teljessé az alkotói folyamat. Izgalmas lehetőségek ezek valahol a szobrászat, a dizájn és az építészet határmezsgyéin, aminek célja, hogy kapukat, lehetőségeket nyisson az építészhallgatók számára.  

Az előző években sokoldalú felhasználhatósága, egyedi karaktere miatt leginkább a beton volt az, ami a megvalósulás anyagául szolgált. Érdemes azonban hozzátenni, az eddigi évek tapasztalatai megkívánták azt is, hogy a betonon kívül a szobrászatban, tárgyalkotásban, építészetben használt más anyagokkal egészüljön ki a kurzus, hiszen természetes, hogy a vizuális nyelven beszélő művészetek megkívánják, hogy a lehető legnagyobb szabadságot kapják. Talán a legfontosabb az, hogy – a kifejezés átvitt és konkrét értelmében egyaránt – a megfelelő formába öntve nyilvánuljon meg az alkotói szándék. Izgalmas gondolati- és anyagkísérletek körvonalazódnak így például a beton és fa, fém vagy üveg kapcsolatainak lehetőségeit keresve, vagy a vizuális megismerés és kifejezés egyéb lehetőségeit kutatva. Ezzel a komplexitással válik érvényessé az a szándék, hogy az építészmérnök hallgatók az építészeti és térbeli-vizuális kifejezőeszközök közül a lehető legtöbbet megismerve, bőséges „szókinccsel” felvértezve hagyják el az egyetemet, hogy ez által is gazdagodhasson a kortárs építészeti és vizuális kultúra.

Ebben sok segítséget kaptunk a Magyar Betonelemgyártó Szövetségtől és az MC-Bauchemie Kft.-től, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.