Lapszámok

2018. április XXVI. évfolyam II. szám

Urbán Ferenc: A jövő mérnökei a CEMKUT-nál

A CeMBeton és a MABESZ – tagvállalataik szakembereinek aktív közreműködésével – részt vesz a felsőfokú szakemberképzésben. Az együttműködés keretében februárban két egyetem hallgatói is a CeMBeton tulajdonában álló Cemkut Kft.-ben jártak.

A Cemkut Kft. nemcsak európai színvonalú mechanikai, kémiai és környezetvédelmi/munkaegészségügyi laboratóriumának vizsgálati képességeivel, hanem a szövetségek tagvállalatainak nyújtott kutatási, szabályozási és egyéb szakértői tevékenységekkel is támogatja az iparágat hazánkban és az Európai Unióban egyaránt. Mindezen tevékenységeket jelenleg 10 fő főállású, felsőfokú végzettségű szakember végzi (2 fő PhD fokozattal), de egyes részterületeken külső tanácsadók is tevékenykednek. Kollégáink szakértelmét számtalan szakcikk, szakmai előadás, továbbá a Szövetségek által képviselt iparágat érintő egyes szabványosítási, szabályozási, szakmai állásfoglalási kérdésekben végzett szakértői tevékenységünk elismertsége is igazolja mind hazánkban, mind az unióban. Mindezen képességek alapján szakembereinkkel aktívan részt veszünk – a CeMBeton-MABESZ oktatási együttműködés keretében – a szakma naprakész, gyakorlatorientált tudásanyagának és tapasztalatának az egyetemi hallgatók számára való átadásában.

A CeMBeton tagvállalatainak szakemberei a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetének Cement- és betonipari eljárástechnika c. tantárgy keretében a BSc és az MSc hallgatók számára 2017 novemberében 32 óra elméleti oktatást tartottak, mely vizsgával zárult. Az oktatási anyag a kötőanyagoktól kezdve a cement- és betongyártás technológiájába, mindennapi kihívásaiba vezette be a hallgatókat. Az MSc hallgatók 2018. februárban 1 hetes gyakorlati képzésen is részt vettek a Cemkut Kft.-nél, Budapesten. A képzés első napján előadások formájában két területet ismerhettek meg részletesebben.

1. Cement- és cementtechnológiai vizsgálatok

Dr. Gável Viktória előadása részletesen ismertette a technológiai (őrölhetőség, égethetőség, klinkermikroszkópia), minősítő (kötésidő, térfogat-állandóság, szilárdság, puccolánosság) és alkalmazástechnikai tulajdonságok (őrlési finomság, vízigény, szulfátállóság, hidratációs hő, mészkivirágzási hajlam, szín) vizsgálatait és azok értékelési módszereit.

2. Cementipari nyersanyagok és termékek analitikai vizsgálatának módszerei és berendezései

Szabó Katalin Dorottya áttekintést adott a legfontosabb cementipari nyersanyagokról, az alapanyagokról és késztermékekről, valamint az általános vizsgálati követelményekről. Ezt követően bemutatta a kémiai összetétel meghatározásának nedves kémiai, valamint az egyes komponensek elemzésének klasszikus és kisműszeres módszereit. A derivatográfia (CO2; kristályvíz-tartalom mérése; ásványi alkotók meghatározása), XRF és XRD (mintaelőkészítés XRF vizsgálatokhoz; mérés préselt pormintából; olvasztott gyöngyből), továbbá a fémes komponensek AAS és ICP-OES módszerekkel (fő- és nyomelemek meghatározása) történő meghatározásának rejtelmeibe is bevezette a hallgatókat.

A további négy napban a hallgatók megtekintették a Cemkut Kft. labororatóriumaiban a mechanikai és kémiai laboratórium eszközeit, készülékeit, illetve „élesben” is megismerhették az egyes vizsgálatokat a minta-előkészítéstől a vizsgálatok elvégzésén keresztül az eredmények feldolgozásáig. Ennek keretében – a teljesség igénye nélkül – a hallgatók a mechanikai laboratóriumban találkozhattak a cementhabarcs, ill. próbatest készítésének szabványos módszerével, valamint a cementek egyéb, szabvány szerint végzett vizsgálataival (pl. szilárdság, szulfátállóság, kötési idő, őrlési finomság). Ezenkívül sor került a beton laboratóriumi keverésének, a beton próbatestek készítésének, valamint a friss- és megszilárdult beton vizsgálatainak (pl. terülés, roskadás, tömörödési tényező, testsűrűség, légtartalom, szilárdság, kopásállóság, fagy- és olvasztósó állóság, fagyhámlás) bemutatására is. A kémiai laboratóriumban pedig a lézer-granulometria, a sűrűség, a fajlagos felület és különféle anyagok termoanalitikai vizsgálatán túlmenően a cementek kémiai elemzésének, valamint a fémszennyezés, a nyomelem és egyes alkotók vizsgálatának különböző módszereit is valós mintákon tekinthették meg.

A CeMBeton-MABESZ közös oktatási programja a BME-n is jelen van a Zielinski Szilárd Szakkollégium szervezésében. A hallgatók egyetemi leterheltségét figyelembe véve új struktúrában szervezzük a Cement- és betonipari kurzust. Az elméleti anyagokat a 4 gyárlátogatáshoz (CeMBeton kutató-vizsgáló, cementgyár, betonüzem, előregyártó üzem) kapcsoljuk, melynek első állomásaként a hallgatók a Cemkut Kft.-ben jártak március 9-én.

A CeMBeton/Cemkut bemutatása után Urbán Ferenc a szabványosítás, a minőségirányítás, illetve az építési termékek jogszerű forgalomba hozatalának és beépíthetőségének szabályozási területét ismertette gyakorlati megközelítésben, majd Szabó Katalin Dorottya adott áttekintést az egyes szilikátbázisú építőipari termékek, azok alap-, nyers- és kiegészítő anyagainak fizikai, illetve kémiai vizsgálati módszereiről, berendezéseiről. Előadásában a laboratóriumi vizsgálatok és az építőipar különböző szegmenseinek kapcsolatáról, a legfontosabb mérési módszerekről és azok gyakorlati alkalmazhatóságáról beszélt. Kiemelte azokat a mérési eljárásokat, amelyekkel az épületszerkezeteket, műtárgyakat hosszú időn – évtizedeken – keresztül érő környezeti hatásokat laboratóriumi „gyorsított” eljárásokkal tudjuk vizsgálni. Emellett arról is beszélt, hogy az egyes cement-, beton- és egyéb tulajdonságok meghatározása milyen hasznos információkat szolgáltat a tervezésben, gyártásban, kivitelezésben dolgozó szakemberek számára. Az előadásokat követően a hallgatók a laboratóriumban meg is tekinthették az őrlés, az osztályozás és az egyes mechanikai, valamint kémiai vizsgálatok eszközeit, környezetét.