Lapszámok

2018. február XXVI. évfolyam I. szám

Köszöntő

Köszöntöm a CeMBeton és a MABESZ szövetségek vezetőit, szervezőit, akik vállalták annak a szakmának közösségbe szervezését, amelyhez ötvenhét éve magam is tartozom akár kivitelezőként, tervezőként, műszaki fejlesztőként, vállalkozóként és nyugdíjasként is. Személy szerint engem is megtalált a hasonló feladat, amikor 1989-ben a Mérnöki Kamara alapító elnökévé választottak azért, hogy a közéleti sakktáblán helyet biztosítsak a mérnöki hivatásnak. Ma sem könnyű egy szakma - esetünkben a beton- és betonelemgyártás - társadalmi elismertetését megszerezni. Az alulról építkezés is nehéz. Ha beütöm az MKIK keresőjébe a 2361-es TEÁOR-számot („Építési betontermék gyártása"), több mint 300 cég neve jön ki, amelyek ezt a tevékenységet bejegyeztették. A MABESZ-nek 9 tagja és 6 pártoló tagja van. A felfelé való pozicionálás is nehéz. A pártszempontok vezérelte politika szakmai kérdésekben is elvárja a véleményigazodást. 

Köszöntöm a BETON szakmai lapot és szerkesztőit. A lap régi rendszeres olvasója vagyok. Hasonló feladattal magam is birkóztam, mikor 1994-ben lapalapító főszerkesztőként elindítottam a Mérnök Újságot.

Szükségesnek tartom, hogy a betonelemgyártók tisztességes piaci versenyükben ajánlataikat és általános szerződéses feltételeiket összehasonlítható, számszerűsített minőségi mutatók szerint adják meg, ugyanazon szakkifejezéseket, meghatározásokat, jelöléseket és rövidítéseket használják. A gyártó, a tervező, a kivitelező, a beruházó, a műszaki ellenőr, a lebonyolító csak akkor tud egy nyelven beszélni, ha ez a nyelv rendelkezésre áll. Ezért kell a szabványosítást rendbe tennünk.

Köszönet illet mindenkit, akik hozzájárultak a szakmánk alapjául szolgáló betonszabvány készítéséhez. Nagy munka volt, mire a 91 oldalas, CEN EN 206:2013 számú, „Concrete" című európai szabványából elkészült a 172 oldalas MSZ 4798:2016 számú, „Beton" című magyar szabvány. Itt nem állhatunk meg. Ezt a munkát folytatnunk kell. Itt fekszik előttünk legelőbb az MSZ EN 13369:2013 számú, „Előre gyártott betontermékek általános szabályai" című 76 oldalas angol nyelvű szabvány. Ezt nemcsak fordítani, hanem a hazai körülmények, szokások, hagyományok szerint kiegészíteni is kell. Ugyanezt kell tennünk a betonelemgyártás körébe tartozó több mint 1400 oldal harmonizált termékszabvánnyal. A 33 szabványból csak négynek a fordítása áll rendelkezésre. E termékszabványok fele a magasépítés körébe, fele a sajátos, mélyépítési termékkörbe tartozik. Majdnem minden előregyártott termékünk besorolható valamelyik termékszabvány alá, és így a CE jel viselésére is alkalmas, aminek bizalomerősítő és reklámértéke is van. A nemrég elkészült MI 24803-7:2015 - az előregyártott épületszerkezetek megjelenési módjáról - ugyancsak azt feltételezi, hogy az összeszerelt termékek CE termékszabvány szerint készülnek.

Mind a magas-, mind mélyépítésben hódítanak az 50-100 évi élettartamra készülő előregyártott betonszerkezetek, melyek tartóssága közügy. Mivel ezek több generációt kell kiszolgáljanak, azokat nemcsak magunknak építjük. Ezért a szabályozásból a közhatalmi jogokkal felruházott kormányzat nem vonhatja ki magát. Szövetségeink közérdeket képviselnek, amikor erre ráirányítják a figyelmet.

dr. Hajtó Ödön

aranyokleveles mérnök