Lapszámok

2018. február XXVI. évfolyam I. szám

Rácz Attila, Urbán Ferenc: Szakembereink részvétele a felsőoktatásban

Lapunk 2017. februári számában beszámoltunk a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton), valamint a Magyar Betonelemgyártó Szövetség (MABESZ) Elnöksége azon elhatározásáról, hogy az egyetemi oktatási tevékenységeit is összehangolja, átadva ezzel a rendelkezésre álló gyakorlati tudás széles területét a jövő szakembereinek.

A szövetségek tagvállalati szakemberei által kidolgozott széleskörű szakmai ismeretanyagra (lásd lapunk 2017. februári száma) és az egyetemi kapcsolatrendszereinkre alapozva 2017-ben számos sikeres együttműködést valósítottunk meg:

  • A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar, Építőanyagok és Magasépítés Tanszékkel együttműködve a Zielinski Szilárd Szakkollégium szervezésében 18 alkalommal tartottunk előadást az egyetemen, melyet cementgyár, betonüzem, kutató laboratórium és vasbetonelem gyártó látogatásokkal egészítettünk ki. A hallgatói visszajelzések alapján ez a rendszer túl nagy terhet jelent a hallgatóknak, ezért terveink szerint 2018-tól a 4 gyárlátogatással egyidejűleg tartanánk meg az elméleti előadásokat is.
  • A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karon a BSc képzés „Építés iparosítás” tárgyat tartották meg a MABESZ tagvállalatok szakemberei (gyárlátogatással kiegészítve), továbbá az Építőanyagok, Minőségirányítás és Minőségmenedzsment tárgyak keretében a CeMBeton tagvállalatok szakemberei (laborlátogatással kiegészítve) vettek részt a felsőfokú szakemberképzésben.
  • A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar BSc képzésébe is bekapcsolódtunk „Előregyártott beton- és vasbeton szerkezetek” választható tárggyal (gyárlátogatással kiegészítve), továbbá az egyetemen zajló „Construction Materials” angol nyelvű BSc képzéshez is csatlakoztunk anyagainkkal.
  • A Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézettel együttműködve BSc és MSc tömbösített képzést tartottak szakembereink „Cement- és betonipari eljárástechnika” választható tárgyként, az MSc hallgatóknak további elmélettel és laborgyakorlattal.
  • Pannon Egyetem Mérnöki Kar Anyagmérnöki Intézet BSc képzésén a „Kötőanyagok technológiája” választható tárgy keretében vettek részt kollégáink az egyetemi képzésben.
  • A Debreceni Egyetemen vendégelőadásokat tartottunk az első Építész Klub rendezvénysorozat, és az egyetem égisze alatt futó Beton Kurzus keretében is.
  • Megtörtént a kapcsolatfelvétel a győri Széchenyi István Egyetemmel is, az együttműködés részletei még kidolgozás alatt vannak.

Mindezeken túlmenően az egyetemi együttműködések keretében TDK-, diplomamunkák konzulensi, bírálói tevékenységeket is végeznek kollégáink. Emellett online felületeinken, valamint a BETON szakmai lapban is segítjük a releváns információk elérését mind az oktatók és a hallgatók, mind pedig a szakmai érdeklődők számára is.

A tevékenységet és az előadás anyagokat a hallgatói, oktatói visszajelzések és az ipari technológiák fejlődése alapján folyamatosan fejlesztjük, biztosítva azok naprakészségét és a kitűzött cél elérését.